Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı 2019

Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı 2019 Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı?

Bugün bir kişinin göndermesi zor değilarkadaşlara veya akrabalarına bir mesaj. Hemen hemen her birimiz, zeka sayesinde, metinsel veya elektronik bir mesaj yazabilir. Yazmanın hiç olmadığı zamanlar olduğunu hayal etmek zor. İnsanların neredeyse her zaman nasıl okumayı ve yazmayı bildikleri anlaşılıyor. Yine de, bu durum olmaktan uzak.Nerede ve ne zaman yazılıyorKökeni soruşturma sürecindeBirçok soru vardı, örneğin: Yazının ilk nerede ortaya çıktı, ne zaman ortaya çıktı, insanlar onu nasıl icat etti? Bilim adamları bu konuda belirli kuramlar geliştirmiş olsalar da, bu soruların yanıtları hala bilimsel ortamda çok fazla tartışmalara neden oluyor. Yazının incelenmesi Orta Doğu ile başlamalıdır. Bir zamanlar bu topraklarda var olan eski uygarlıklar, hem Batı hem de Doğu dünya kültürünün beşiği. Fakat yazının tarihini ele almadan önce, bu terimin önemini anlamak gerekir.

"Yazma" kelimesinin anlamı

Dilbilim açısından bakıldığında yazıDaha fazla kullanımı ve iletimi amacıyla bilgileri resmileştirmenize, aktarmanıza ve kaydetmenize olanak veren özel bir işaret sistemi. Başka bir deyişle, yazı bir karakter formu edinmiş olan verilerdir. Yazı, insan dilinden ayırt edilmemelidir, çünkü bu fenomenin bir alt türü. Benzer bir teori insan ruhunun çalışmasından ortaya çıktı. Yazdığımızda, konuşmamızın önemli bir aktarımını oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Böyle bir özellik, yazının tam olarak nerede ve ne zaman yazıldığını söylememize izin vermez, ancak tarihçiler yine de, bu fenomenin kökeni hakkında kesin teoriler oluşturulmasına izin veren bazı düzenlilikler buldular.

Mezopotamya halklarının yazılması

Dicle ve Efrat nehirleri arasındaki bölgede birkaçBinlerce yıl önce büyük bir Sümer uygarlığı vardı. Bilim adamları, bu yerde yazmanın ilk defa ortaya çıktığına inanıyorlar. Oldukça yaygın bir teori olmasına rağmen, tarihsel bir gerçek onun görünümünü etkilemiştir, bilinmemektedir. Eski Mezopotamya'dan çıkan yazının, eserini kaydetme sürecini kolaylaştırmak isteyen bir kişinin evriminin bir ürünü olduğunu söylüyor.Yunanca yazma nasıl geçtiO günlerde, hasat edilen tüm ürünrahiplere yatırılmak. Bir şekilde hasadın hesaplanma sürecini kolaylaştırmak için, yazının en ilkel modeliyle bir piktogram ortaya çıktılar. Çubuk, haç ve daire şeklinde temsil edilir. Daha sonra, eski Mezopotamya medeniyetlerinin birçok anıtında evrim, ayaklar, kulaklar, adamlar, yıldızlar vb.

Mezopotamya halklarının ideografik yazımı

Yazının daha da geliştirilmesi,ideogramların. Aslında, bunlar aynı işaretlerdi, ama anlamları tamamen farklı bir şekilde yorumlandı. Örneğin, bacaklarla ilişkili herhangi bir işaret, belirli bir eylem - "yürüyüş", "giyim" veya hatta "stand" olarak belirtilmiştir.eski iki ırmaklardan köken yazmaİdeogram yazısıyla birlikte geliştirilmiştir.fonogram. Özü, işaretlerin pratikte kullanılmamasıdır. Kelimelerin anlamı, ilkel resimsel sembollerin yardımıyla ifade edilmesi çok zor olan seslerle aktarıldı. Yani resim olmayan özel, ikonik bir yazı var. Bilgi alfabetik ve hece notasyonu kullanılarak iletilmeye başlandı. Böylece, eski Mezopotamya'nın çalışması, nerede ve ne zaman yazılacağı sorusunu yanıtlar.

Mısır alfabesi

Tarih alanında başka bir bilgi kaynağıYazının gelişimi eski Mısır'dır. Bu uygarlığın dili, tüm tarihi boyunca pratik olarak değişti. Eski Krallıklı Mısırlıların pek çok açıdan iletişim süreci, Roma'nın genişlemesi sırasında onların torunlarından farklıydı. Yazılı olarak kullanılan hiyeroglif türleri değişmedi, ancak anlamlılıkları önemli değişikliklere uğradı.Mısır'da yazılı bir dil olduğunda

Yazımın ne zaman olduğu unutulmamalıdır.Mısır, bu medeniyet zaten Orta Doğu'nun diğer ülkeleriyle temas halindedir. Bu nedenle, Eski Mısır'ın hiyeroglifleri birçok açıdan eski Mezopotamya'nın garip resimlerinden farklıdır. Eski Mısırlılar, çağımızdan 3500 yıl önce yazdılar. Yazı, çizimlerin ve ideografinin bir bileşimi idi. Yeni bir çağın gelişiyle birlikte yeni işaretler ekleyerek değişti. Bugüne kadar, bilim adamları eski Mısır dilinin 6000 hiyeroglifini saydılar.Eski Rus alfabesi nasıl oldu

Zengin bir hiyeroglif seti birçok bilim insanına yol açar.Yazma fikri Eski Mısır'ın en parlak döneminden kaynaklandı. Düşüncelerini aktarmaya çalıştıkları o küçük resimlerde anlam ifade eden Mısırlılar olduğu gerçeğini açıklıyorlar. Teori birçok açıdan bilinen tarihsel gerçeklerle çelişir. Asıl mesele, Mezopotamya topraklarında ortaya çıkan mektubun ne olduğu, çünkü daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak, bu tamamen farklı bir konudur.

Eski Mısır'ın yazılarının deşifresi

Birçok eski yazar ve bilim adamı denediEski Mısır'ın zengin dilini deşifre edin. Bazıları başarılı oldu, diğerleri başarısız oldu. Ancak tüm antik araştırmacılar bir bir - birleşiktir ve eski Mısırlıların sembolik harfinin anlamının abartılmasıdır. Normal bir zeki insanın yaşamının bu standart niteliğinden çok fazla şey aldılar. Yine de, işlerinde rasyonel bir tane var. Örneğin, Plutarch bütün Mısır mektubunu tamamen sembolik olarak tahmin etmiştir. Herodotus çeşitli yazı türlerini şöyle anlattı: kutsal ve halk. İskenderiye Clement bu konuda daha da ileri gitti. Hiyeroglif, hiyeratik üslup (kutsal mektup), epistolografi (günlük yazı) olmak üzere üç tür Mısır yazısı olduğunu öne sürdü. Deklarasyonun en meşhur girişimi, bir Arap kaşif ve İbn Vahshi gezgininin 10. yüzyılda yapıldı. Modern Egyptologist akademisyenler, nerede ve ne zaman yazılacağı sorusunu cevaplamaya yardımcı olan benzersiz şifreleme yöntemlerini buldular.Bugüne kadar, Mısır hiyerogliflerinin çözümünde sorun yoktur.

Yunan alfabesi nasıl ortaya çıktı?

Yunanistan'da yazının kökeni, beşiğiBatı kültürü, Yunan alfabesinin görünümü ile ilişkilidir. Yunan alfabesinin ödünç aldığına dikkat edilmelidir. Yunanlıların MÖ IX. Yüzyılda kabul ettikleri Fenikeliler temelinde yaratılmıştır. Alfabe sadece Yunanca için tamamen uygun olmayan ünsüz harflerden oluşuyordu. Bu nedenle, Yunanlılar kelimenin tam anlamıyla birkaç ünlü ile "seyreltilmiş". Zaten MÖ 7. yy'da, arkeologların bulgularının kanıtladığı gibi, yazmayı öğrendiler. Şu anda bilinen en eski metin, Diphylon yazıttır. Yunan yazısının MÖ 17. yüzyılda doğduğuna dair teoriler de vardır, fakat bunun için gerçek bir tarihsel kanıt yoktur. Yani, Yunan yazısının yanı sıra Mısır ve Mezopotamya'nın nasıl geliştiğini biliyoruz. Ancak, tamamen farklı bir Avrupa kültürü kültürünün tarihsel bulguları da var.

Slav alfabesinin ortaya çıkması için önkoşullar

MS 5. yüzyılda bir yer var.Slavların yerleşim yeri. Bu büyük ölçekli göç sürecinin bir sonucu olarak, birçok farklı kabile ortaya çıktı. Bu dönem Slav yazısının ortaya çıktığı zamanla tanımlanır. Küçük kabileler yavaş yavaş gelişti ve 9. yüzyılın sonlarında Doğu Slavları kendi devletlerini kurdular, ki bunlar Kievan Rus dediler. Yeni devlet hızla kendi kültürünü geliştirmenin yanı sıra askeri güç kazanıyordu. Bu dönemde yazı yazılıyordu, çünkü Slav yerleşiminde sadece Slav dili vardı. Paradoksal olarak, Slav alfabesinin icadından sonra, Yunanistan'da olduğu gibi, yazım yasaları oluşturuldu.

Cyril ve Methodius - Eski Rus yazılarının ataları

Slav dilindeki ilk kitaplar Eski Rus yazısının nasıl geliştiğini anlama fırsatı veriyor.Rusya'da yazılı bir dil olduğundaKardeşler Cyril ve Methodius alfabeyi oluşturdu ve ilkİmparator III. Michael'ın talimatları üzerine Moravyalı prensin Slav dilinde kitaplar. Bu 863'te oldu. Eski Rusya topraklarında, yazı alfabesi şeklinde geldi - Kiril ya da Glagolitik.Slav senaryosu olduğundaAma burada küçük bir tutarsızlık var. Rusya'da yazılı bir dil olduğunda, bu devletin topraklarındaki insanlar Slav dilini zaten biliyordu. Bu nedenle şu soru vardı: Yazma ve alfabe gerçekten Kiev Rus topraklarında mı şekillendi, yoksa bu vazgeçilmez nitelikteki kültürler dışarıdan mı çıktı? Bu soruya, bilim adamları bu güne bir cevap veremezler. Büyük olasılıkla, dağınık kabileler kendi yerel diyalektleri konuştular. Slav yazı ve dili gelince, klasik Rus formlarında Kyril ve Methodius kardeşlerinin alfabesi temelinde, Kiev Rus varlığı sırasında oluşmuşlardır.

Sonuç

Böylece, bize nerede ve ne zaman yazdığımızı anlama fırsatı veren farklı tarihsel dönemleri analiz ettik.Bu fenomenin ortaya çıkış tarihi, üzerinde hala ışık tutmak için gerekli olduğu birçok sır içerir.

Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı 2019

Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı 2019

Related news

 • Cilt Bakımında Klasik Bir Yöntem: Vazelin
 • Rüyada Kol Görmek
 • Kazanda Rubin Stadyumu. İnşaat Tarihi ve Temel Özellikleri
 • Lautner Taylor - filmografisi. Aktörle en iyi filmler
 • Holi bayramı

 • Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı


  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı

  Yazı ilk defa nerede ve ne zaman ortaya çıktı