Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri 2019

Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri 2019 Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

Bir organizasyonu yönetmek içinürünlerin rekabet gücünü değerlendirmeye yardımcı olduğu için, değişen bir ortamdaki maliyetlerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere faaliyetleri hakkında bilgi, artan kar rezervleri oluşturur.

Bunu yaparken, aşağıdakilerden oluşan ekonomik analizin temel prensiplerini titizlikle gözlemlemek gerekir:

 • ekonomik analiz ilkeleri zorunludurbilimsel temelte olmalı, doğada diyalektik olmak ve aynı zamanda mevcut ekonomik kalkınma yasalarını ve modern araştırma ve değerlendirme yöntemlerini hesaba katmalıdır;
 • ekonomik analizin her türü ve ilkeleri, devlet çıkarları temelinde, yani ekonomik ve sosyal alanlarda devlet politikasına yazışmaları açısından oluşturulmalıdır;
 • Ekonomik analiz ilkeleri, bu belirli faaliyet alanında uluslararası standartlara uygun olmalıdır;
 • analitik faaliyet, her nesnenin dikkate alınmasının sistematik doğasını, elemanlarının birbiriyle olan bağımlı ilişkilerinde çalışmasını sağlamalıdır;
 • analiz, incelenen nesne hakkında en objektif ve doğru bilgiyi elde etmenin en önemli hedefi temel alınarak yapılmalıdır;
 • analitik faaliyetler dinamik olmalı, modern gereksinimler temelinde sürekli gelişmelidir;
 • analiz, sonuçların kalitesini ve güvenilirliğini doğrulamak için bir dış denetimin yapılabilirliğini sağlamalıdır;
 • analitik faaliyetler, işletmenin ekonomik faaliyetinin tüm yönlerinin kapsamlı bir görünümünü sağlamak için bütünleştirilmelidir;
 • Sorumlu kişileri işletmedeki işlerin durumu hakkında zamanında ve sürekli olarak bilgilendirmek için analiz etkin ve verimli yapılmalıdır;
 • ekonomik analiz ilkeleri demokratik temelde dayanmalıdır, ancak analiz açık ve kolay anlaşılır algoritma temelinde, derhal ve sistematik yapılmalıdır;
 • analitik etkinlik kendisinin verimli ve düşük maliyetli olması gerekir;
 • analiz, iş ortamında olası değişiklikler bağlamında, girişimin geliştirilmesi için seçeneklerin objektif bir tahminini formüle etme fırsatı sağlamalıdır.

Örneğin, daha kolay tahmin içinMaliyetlerdeki değişiklikler geleneksel olarak değişkenlere ve sabitlere bölünür. Değişken maliyetlerin, maliyet davranışını analiz ederken farklı derecelerde iş faaliyetlerinde değiştiğini ve sabit masrafların değişmediğini dikkate almak önemlidir. Bununla birlikte, bu durumun göreli olduğuna dikkat edilmelidir. Planlama için, 2 tür tanımlayabilirsiniz: Zorunlu, işletme faaliyetlerinde önemli değişiklikler olmaksızın azaltılamaz ve isteğe bağlı olarak değişebilir, çünkü, çünkü, Yönetim kararlarına bağlıdır ve azaltılabilir. Hem değişkenlerin hem de sabit maliyetlerin özellikleri de dahil olmak üzere karışık maliyetler vardır. En etkili yöntem, aktivite dinamikleri değiştiğinde spesifik harcama değişikliğini yansıtan yöntemdir. Kural olarak pratikte yöntemler kullanılır: grafik, sınır koşulları ve korelasyon regresyon analizi.

Grafiksel yöntemle belirleyebilirsinüretim hacmi değiştiğinde bu veya diğer maliyetlerdeki değişikliklerin bağımlılığı. Grafik, maliyet davranışının tüm dinamiklerini açıkça gösterecektir. Bu hızlı ama yaklaşık bir yöntemdir. Bu yönteme göre önemli finansal kararlar alınırsa kullanılmamalıdır.

Sınır koşullarının metodu da dayanmaktadır.grafiği çizme. Özü, değişken maliyetlerin değerini gösteren düz çizginin eğiminin hesaplanmasında yatmaktadır. Önemli bir dezavantaja sahiptir - en büyük ve en düşük değerlere sahip sadece 2 veri çiftini uygular. Bu nedenle, mevcut tüm verileri kullanan yöntemler daha doğrudur.

Böylece ekonomik analiz prensipleriBu durumda, en doğru ve doğru analiz yönteminin seçiminin, üretim maliyetinin düzenlenmesiyle ilgili etkili yönetim kararları vermesine olanak sağlayacağını öne sürmek. Bu, ürünlerin karlılığını ve işletmenin rekabet gücünü artıracaktır.

Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri 2019

Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri 2019

Related news

 • Emel başdoğan yemek tarifi
 • Kurabiyeye Kabartma Tozu Koymazsak Ne Olur
 • Ev Yapımı Kazandibi Tarifi Videosu
 • Keçeden Terlik Nasıl Yapılır Resimli Anlatım
 • Açma Poğaça Tarifi

 • Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri


  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri

  Yönetim muhasebesinde maliyet davranışının ekonomik analiz ilkeleri