Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 2019

Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 2019
18.09.2019

Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 39

Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı

Vergi kontrolü her şeyden önce,Vergi makamlarının maksatlı faaliyetleri, iki ana görevi sıkı bir şekilde yerine getirmektedir. Birincisi, ekonominin devlet düzenlemesi ve vergi bütçesinin uygulanmasıdır. Sistemik kontrol, finansal kaynakların sürekli olarak devlet hazinesine akmasını sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için kullanılan tüm form ve vergi kontrol yöntemleri sürekli olarak geliştirilmektedir.

Vergi makamları tarafından kontrolBu, bir bütün olarak konuyu keşfederek bütçeye ek vergi girişlerinin uygulanması nedenlerini belirleyerek, istemli veya istemsiz suçları işleyenlerin liderlik için sorumluluk ölçüsünü kuran, çeşitli mülkiyet biçimleri ve ekonomik faaliyet türlerinin uygun Vergilendirmede yöneten tarafın resmi görevleri performans kalitesinin düzenlenmesi öngörülüyor.

Vergi kontrolü aşağıdaki unsurları içerir: vergi kontrolünün konusu ve amacı, uygulanan kontrol biçimleri ve yöntemleri, alınan önlemler ve bunların uygulanması için prosedür. Vergi mükelleflerinin hem yasal hem de gerçek kişilerce kontrolü çeşitli şekillerde gerçekleştirilmekte ve kayıt anında derhal başlamaktadır. Çeşitli vergi gelirlerinin operasyonel muhasebesi, her bir tüzel kişilik için ayrı ayrı yapılır. Ayrıca, fiziksel kişilerin gelirlerinin gelirlerine göre vergi kontrolleri de yapılmaktadır. Vergi mükelleflerinin tüzel kişilerden muhasebeleştirilmesi, vergi giderlerinin kontrolü - vergi mükelleflerinin masa başı denetimi için temel teşkil etmektedir.

Vergi idareleri veya diğer denetleyiciHer tüzel kişi veya kişi için denetim kuruluşları listesinde yer alan kurumlar, vergi kontrolünü uygulama hakkına sahip olan kuruluşlara yönlendirilir.

Kontrolün amacı ekonomiktirBelirli bir geçmiş dönem için onaylanmış programda yer alan herhangi bir vergi mükellefinin faaliyeti. Vergi kontrolünün organizasyonu, belirlenen devlet görevlerinin yerine getirilmesini, vergi ve idari kanunun normlarına sıkı sıkıya bağlı olarak sağlayan bir entegre mekanizmayı içerir.

Denetim türüne bağlı olarak, hacimMali ve ekonomik işlemlerin yanı sıra vergi kontrolünün yerine getirilmesinde kullanılan usul ve yöntemleri onaylayan bir işletme doğrulama programı oluşturulmuştur.

Rusya Federasyonu Vergi Kanunu iki tip kontrol sağlar: sivri kontrol ve çıkış. Davranış yeri ve uygulanan kontrol yöntemleri ile denetimin kapsadığı finansal belgelerin belirli bir raporlama dönemi için birbirinden farklıdırlar. Vergi kontrolü, finansal belgelerin sürekli karşılaştırılması yöntemi ile yapılabilir veya seçici olun ve bireysel vergi dönemleri için belirli mali belgeleri kapsar. Ele alınan konuların kapsamı açısından, kapsamlı, seçici ve hedeflenmiş olabilir. Organizasyon yoluyla, vergi kontrolü planlanabilir veya planlanmamış olabilir.

Herhangi bir kuruluşun faaliyetlerinin kontrolü, olarakSomut ve çıkış, zorunlu olarak çeşitli aşamaları içeren sunulan vergi raporunun incelenmesini sağlar. Bu, belirlenen vergiler, görsel denetimi, aritmetik hakkında raporlamanın doğrulanması, hesaplama oranlarının doğruluğunun kontrolü ve devlet ödeneklerinin uygulanması, vergi matrahının hesaplanması ve genel olarak raporlamanın zamanlamasıdır.

Vergi kontrolü yapmak,iç ve dış bilgi kaynakları. İç kaynaklar, vergi mükellefinin kendisinden elde edilen mali tabloları içerir; bunun temelinde, müteakip doğrulama için vergi mükelleflerinin seçilmesi için özel yöntemler belirlenir. Karşılaştırmalı bir seçim için, faaliyet türüne göre ortalama göstergelere sahip ve belirli bir sektörde belirli vergi mükellefleri seçilmiştir. Ayrıca, gerçek göstergelere ilişkin sunulan raporun analizi yapılır: göstergelerdeki değişimin dinamikleri ve birkaç raporlama dönemi için oranları. Raporlama verilerinin ortalamadan keskin bir şekilde farklılaştığı görüldüğünde, satış-fiyat oranının daha ayrıntılı analizleri gerçekleştirilir.

Dış bilgi kaynaklarına dayalı seçimdepartman, antimonopoly otoriteleri, bankacılık kurumları, medya vb. tarafından sunulan veriler temelinde yürütülür. Vergi kontrolüne tabi vergi mükelleflerinin ön seçiminin bir sonucu olarak tüm belgelerin karşılaştırılması sırasında yıllık bir denetim planı hazırlanır. Vergi kontrolüne ilişkin yıllık programa zorunlu olarak dahil olmanın gerekçeleri, vergi kanununun ihlal edilmesinin önemli kanıtları, finansal tabloları sunma konusundaki kalıcı başarısızlıklarda ifade edilen ihlaller olup, işletmenin faaliyetlerinin kontrolünden fiili ve kasıtlı olarak kaçınma olduğunu göstermektedir. Konunun tasfiyesi ve yeniden düzenlenmesi de denetimin yapılmasına dayanak teşkil etmektedir.

Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 2019

Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 2019

Related news

 • Tepsi Mantısı Tarifi
 • Sevgiliyle ilk buluşma ile Etiketlenen Konular
 • İşlemeli Erkek Bebek Battaniye Modelleri
 • Kapı menteşeleri kelebek: kurulum ipuçları
 • Doğum günü masası dekorasyonu: ayrıntılar ve önemli nüanslar

 • Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 30

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı


  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 73

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 25

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 93

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 76

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 34

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 43

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 37

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 22

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 48

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 5

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 29

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 94

  Vergi kontrolü. Organizasyon, formlar ve kontrol yöntemleri. Vergi göstergelerinin yıllık denetim programına dahil edilmek için bir dayanak olarak tutarsızlığı 42