Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formülVarlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül

20.05.2019

Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 56

Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül

Çalışma sermayesi önemli bir kısmı ifade ederherhangi bir işletmenin mülkiyeti. Bir üretim döngüsü boyunca, bu kaynaklar maddi ifadelerini parasal bir biçime tamamen değiştirirler. Bu nedenle, mülkün hareketli kısmı denir.

Varlıkların aktiflerdeki payıanalitik hizmetin sürekli izlenmesi. Bu kaynakların kıtlığı ve fazlası, şirketin çalışmalarının sonuçlarına eşit derecede zarar vermektedir. Eğer işletme sermayesi sayısı birikirse, cirolarının hızı azalır. Bundan dolayı kar azalır.

Mobil araçların eksikliği eşlik ediyorBoşta kalma süresi, üretim döngüsünün seyrinde arızalar. Bunun da finansal sonuçlar üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bu nedenle, dolaşımda olan varlıkların analizine yönelik standartlar ve yaklaşımlar dikkatle değerlendirilmelidir.

İşletme sermayesinin hareketliliği

Şirketin döner kaynakları rezervlerden oluşmaktadır.malzemeler, kısa vadeli yatırımlar ve alacak hesapları. Üretim sürecinde bitmiş ürünler haline gelirler ve operasyon döneminde gerçekleşirler. Devir, satışlarından elde edilen fonlar kuruluşun hesaplarına döndüğünde sona erer.Mevcut varlıkların aktiflerdeki payı

Varlıkların aktiflerdeki payıfinansal hizmetin durmadan kontrolü. Şirketin kârının ciro hızına bağlı olduğu gerçeğine ek olarak, bu kaynaklar şirketin yatırım notunu oluşturur.

Gerçek şu ki bu özellik en hızlınakit dönüştürülebilir. Buna göre, şirket için daha fazla mobil kaynak mevcutsa, gerektiğinde alacaklılarla daha hızlı ödeme yapabilecek. Bu nedenle, bu fonlara sıvı denir.

Likidite kavramı

İşletme sermayesinin, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinden daha yüksek veya ondan daha yüksek bir miktardaki mevcudiyeti, kredi fonlarının zamanında geri ödenmesini (operasyonel dönem için) garanti eder.Özkaynakların mevcut varlıklarda payı

Likidite kavramı birçok emilmiştanımları. Birincisi, finansal zorlukların ortaya çıkmasına hızlı bir şekilde cevap vermek için bir fırsat sağlar. İkincisi, likidite, satış büyümesine göre bakiyenin para biriminin artmasını sağlar. Üçüncü olarak, kısa vadeli yükümlülüklerin zamanında iade edilmesini garanti eder.

Mülkün yeterli likiditesi, şirket için yeni fırsatlar ve faydalar yaratır. Finansal sürdürülebilirliğin yanı sıra varlıklarının yönetimi üzerinde tam kontrol anlamına gelir.

Bu gösterge normal ise, şirket yönetimi kendisine emanet edilen mülkü yetkili bir şekilde elden çıkarır.

Yetersiz likidite

Varlıkların aktiflerdeki payı yetersizbir takım problemlere yol açar. İlk olarak, üretim acı çekiyor. Hammaddelerin eksikliği, malzemeler bitmiş ürünlerin üretim hızına yansır. Teknolojik döngü yavaşladığında, kar miktarı azalır.

Ayrıca, bakiyenin para biriminin yapısında likidite eksikliği, kısmen veya tamamen finansal bağımsızlık kaybına yol açmaktadır. Bazen bir işletme iflasla bile karşı karşıya kalabilir.İşletme sermayesinin kullanılabilirliği

Kredi verenler anlaşmaya varamazaraçlarını ve ilgilerini ifade eder. Bu, şirketin yatırım çekiciliğini azaltır. En elverişsiz koşullarda çalışmak zorunda. Bu nedenle, işletme sermayesi ve likidite payı, işletmenin finansal hizmetinin bakış açısından kaybedilmemelidir.

formül

Neyin doğru olduğunu anlamak içinDaha sonra sunulacak olan likidite, hesaplama mantığını dikkate almak gerekir. Mevcut varlıkların toplam miktarının yanı sıra yapılarını da dikkate alır. Toplam (veya mevcut) likidite aşağıdaki gibi hesaplanır:

Ктл = ОА / КО, nerede ОА - varlıkların cari kısmının ortalama yıllık tutarı, KO - kısa vadeli borçlar.Likidite formülü

Değerlendirme verileri finansal tabloların 1 no'lu formundan - bilançodan alınır. Bu durumda, yukarıda formülü sunulan likidite şöyle görünecektir:

Ktl = (sn 1240 + 1220 + 1250 + 1232 + 1260 + 1231) / s. 1600

Ancak, bu en yaygın göstergedir. Gerçek şu ki, şirketin mülkiyeti farklı bir devir hızı ile karakterize edilir. Bu nedenle, yapı ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Diğer göstergeler

Mevcut likiditeye ek olarak,onun orta ve mutlak değeri. Özkaynakların cari varlıklardaki payı da araştırılmaktadır. Orta vadeli likidite, mevcut varlık stoklarının envanterinde gerçekleşen en yavaşı dikkate almamaktadır. Formül şudur:

Кпл = (ОА - З) / КО, nerede З - stokları.

En likit varlıklar nakitdir. Bu nedenle, bu madde dengesi de mutlaka dikkate alınmalıdır. Mutlak likidite aşağıdaki gibi hesaplanır:

Кал = ДС / КО, burada ДС - para kaynakları.Varlıkların aktiflerdeki payını hesaplayın

Toplam mülkte dolaşan kaynakların payının tahmin edilmesi, şirketin kendi dolaşan varlıkları ile güvencesini göz ardı edemez. Katsayı şöyle görünecektir:

Koç = (KO - HA) / OA, HA'nın cari olmayan varlıklarıdır.

Normatif değerler

Kıymetli payın payıvarlıklarda varlıklar. Standart, işletmenin faaliyet gösterdiği endüstri türüne göre belirlenir. Her çeşit likidite göstergeleri için sınırları da tanımlanmaktadır.Mevcut varlıkların aktiflerdeki payı

Böylece, çoğu yerli ve yabancışirketler mevcut likidite oranını en az 2 seviyesinde tutmaktadır. Yani döner sermayenin mevcut borcu 2 kat aşması gerekmektedir. Ama bu tek kriter değil.

Ara likidite karşılık gelmelidirstandart 0.7-1'dir. Aşağıdaki şeklin düşürülmesi arzu edilmez, ancak hepsi sanayiye bağlıdır. Mutlak likidite 0.2-0.5'e eşittir. İzin verilen minimum değer 0,1'dir.

Kendi ciro güvenliğinin göstergesifinansman kaynakları 0,1'in altına düşmemelidir. Tüm bu koşulların yerine getirilmesi, şirketin finansal istikrarı ve yatırım çekiciliğinin yanı sıra doğru denge yapısı hakkında da konuşuyor.

Standart aşan

Varlıkların aktiflerdeki payını hesaplarsakve sonucu standartla karşılaştırırsak, malların bilanço kalemlerine göre dağılımının uygunluğuna karar verebiliriz. Belirlenen değerler üzerinde katsayıların önemli bir fazlalığı karşılanmamaktadır. Stoklardaki fonların birikmesi, alacak hesapları devir döngüsünde artışa yol açar.

Böyle bir kavramı, dolaşan varlıkların payı olarak çalışmış olmakVarlıklarda, dengenin yapısının uygun bir analizini yapabilirsiniz. Elde edilen verilere dayanarak, likiditenin temel göstergeleri ve kendi finansman kaynaklarının kullanılabilirliği optimize edilmiştir. Bu organizasyonun istikrarını artırır ve daha yüksek kar seviyelerine yol açar.

Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formülVarlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül

Related news

 • Kolay Su Böreği Tarifi Vidieosu
 • Charlotte için basit bir tarifi
 • Stolichnaya Fuarı (Zelenograd) gazetesi size yeni fırsatlar sunmaktan memnuniyet duyuyor
 • Gazprom: Türk Akımının Avrupaya uzanacak kolu için Türkiye ile görüşme halindeyiz
 • En Yüksek Platformlu Ayakkabısı örnekleri

 • Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 33

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül


  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 44

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 63

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 40

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 34

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 65

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 91

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 95

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 91

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 47

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 24

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 93

  Varlıklarda aktif varlıkların payı. Likidite katsayısı: formül 35