UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi 2019

UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi 2019 UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

Birçok Rus firması ticarifaaliyetler, UTII ödeme. İlgili vergi rejimi altında çalışmak, raporlama, vergi hesaplaması, beyanın doğru doldurulması ile ilgili bir dizi nüansa sahiptir. Bir girişimcinin vergi mevzuatının kendisi için belirlediği tüm yükümlülükleri başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için, bu nüansların özelliklerini incelemelidir. Tek bir vergi ile çalışmanın en dikkat çekici özellikleri nelerdir?

UTII vergi dönemi

UTII hakkında genel bilgiler

Dolayısıyla, Rusya Federasyonu vergi sistemi UTII gibi bir tür koleksiyonu içerir. Özellikleri nelerdir?

Kural olarak, yürüten şirketGirişimci faaliyet, gelir veya kar ile orantılı vergi öder. UTII, devlet hesabına nakit akışına bağlı olmayan sabit bir ödemenin devlete aktarılmasını içerir. Bu şekilde, ortalama piyasa eğilimlerine dayanarak, firmanın muhtemelen kabul ettiği aklı gelir elde edilir. UTII'nin büyüklüğü, federal ve bölgesel seviyelerde yasal eylemlerde kurulmuştur.

Söz konusu verginin diğer önemli nüanslarını düşünelim.

İşletmeler neden UTII kullanıyor ve ne zaman karlı oluyor?

Rus ticaret şirketleri varsayılan olarakGenel vergilendirme sistemi veya DOS çerçevesinde çalışır. Bu vergi rejimi, devletin kurumun geliri ve giderleri arasındaki farkın% 20'si kadar bir vergi ödemesi anlamına gelir. Bir başlangıç ​​şirketinin bütçeye karşılık gelen yükümlülüğü yerine getirmesi çok sorunlu olabilir. Bu nedenle, devlet, özel vergi rejimlerinde küçük firmaların ödeme yükünü önemli ölçüde azaltmalarına izin vermektedir. Bunlar arasında - UTII.

4. çeyreğin UTII vergi dönemi

Bu vergi rejimi, yukarıda belirttiğimiz gibi,Gelir veya giderlerle ilişkili olmayan, sabit tutarların bütçeye aktarılmasını içerir. Tek bir vergi ile gerçekleştirilen ticari faaliyetler hangi durumlarda karlı olabilir? Kural olarak, bu durum firmanın yeterince büyük bir gelire sahip olduğu senaryolar için geçerlidir. Eğer ilgili göstergeler çok büyük değilse, o zaman, belki de ekonomik açıdan, iş DOS modunda daha haklı olacaktır.

Rusya Federasyonu vergi sistemi

Koleksiyonun diğer avantajları arasındaKonuşma, devlet bütçesine bir dizi başka iş yükümlülüğünün yerini almasıdır. Örneğin, tek bir vergi ödeyerek, bir şirket, hazine KDV'sine ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanılan mülklere uygulanan bir vergiyi transfer edemez. Buna karşılık, UTII üzerinde çalışan IP, kişisel gelir vergisi için ödeme yapamaz.

UTII'yi ne zaman kullanabilirim?

Ile ilgili hükümleri içeren ana normatif eylemRusya Federasyonu vergi sisteminin esas alındığı - Rusya Federasyonu Vergi Yasası. İçinde duran normlara uygun olarak, tek gelir vergisi dahilindeki şirketler, aşağıdaki gibi alanlarda çalışabilirler:

 • perakende ticaret;
 • restoran işletmesi;
 • kamu catering;
 • veterinerlik hizmetleri sunumunda faaliyetler, tüketici hizmetleri;
 • araç tamir ve bakım hizmetleri;
 • oto yıkama hizmetlerinin sağlanması;
 • reklam faaliyetleri;
 • ticari alanların kiralanması için hizmetler sağlanması, arsalar;
 • otel hizmetlerinin sağlanması;
 • kargo taşımacılığının gerçekleştirilmesi, yolcu taşımacılığı;
 • Ücretli otopark kullanımının sağlanması.

UTII üzerinde çalışmaya nasıl başlanır?

Dikkate alınan sistem çerçevesinde çalışmaya başlamakBir girişimci, UTII'nin başvuru tarihini gösteren FTS'ye bir başvuru yazarak vergilendirebilir. İlgili belge, ticari faaliyetlerin yerine Federal Vergi Dairesi'nin bölgesel ofisine teslim edilmelidir. Aynı zamanda, avukatlar, şirketin Federal Vergi Servisi'ne kayıt edilmesinde başvuruda belirtilen ile uyuşması gerektiğini belirtiyorlar.

UTII bildirgesindeki vergi dönemi

UTII üzerinde çalışma nasıl durdurulur?

Sırayla, durdurmak içinUTII kapsamında faaliyet, ayrıca Federal Vergi Servisi'ne uygun bir başvuru göndermek için de gereklidir. Bu durumda, şirketteki ilgili ticari faaliyetlerin sona erdiği andan itibaren 5 gün içinde yapılmalıdır. Eğer UTII'den başka bir vergilendirme sistemine (örneğin USN veya DOS) geçiş yapılması gerekiyorsa, bu, yasanın yürürlükteki hükümleri gereğince, yalnızca gelecek yıldan sonra yapılabilir.

Muhasebe UTII özellikleri

UTII üzerinde çalışan firma, göstergelerin kaydını 2 modda tutabilir:

 • Tek bir vergi ödenen her bir faaliyet türü için;
 • UTII'ye uygulanan faaliyet türüne ve diğer vergilendirme planlarına göre ne yapıldığına göre.

Vergi dönemi 24 UTII

Tüzel kişilikler ayrıca muhasebe kayıtlarını tutmalı ve Federal Vergi Servisi'ne uygun raporlar sunmalıdır.

UTII nasıl hesaplanır

Şimdi verginin nasıl olduğunu düşünelimaklı başında gelir. Bütçeye ödeme tutarı belirlenirken dikkate alınan ana parametreler, vergi matrahı ve orandır. İlk gösterge, baz geri dönüşünün değerini, fiziksel göstergeye karşılık gelen bir rakam ile çarparak hesaplanır. Ancak bu, tek vergi formülünün henüz eksiksiz bir yapısı değil. Baz verim iki faktör uygulanarak da değiştirilebilir: K1 olarak adlandırılan bir deflatör ve bir düzeltme faktörü veya K2. Söz konusu verginin oranı% 15'tir.

Vergi için ücret tutarı belirlendikten sonradönem UTII maaşlı çalışanlar için devlet fonları ödenen sigorta primlerinin miktarı azaltılabilir ya, eğer mükellefi olabilir - IP ve çalışanların katılımı olmadan çalışır, Mali İstihbarat Birimi, kendileri için FSS ve FFOMS yapılan olanlar. Firma işçileri işe aldıysa, sigorta primleri nedeniyle vergi indirimi% 50'den fazla olamaz. SP istihdam çalışanların katılımı olmadan çalışıyorsa Buna karşılık, bu UTII tamamen Emeklilik Fonu, Sosyal Sigorta Fonu ve FFOMS yapılan ödemeler büyüklüğüne tekabül miktarını azaltabilir.

raporlama

Vergi üzerinde raporlama yapmak için böyle bir yönü inceleyeceğiz.söz konusu olan Vergi dönemi gibi bir parametreyle ilgili olarak - UTII, bir önceki çeyreği takip eden ayın en geç 20'nci günü olmak üzere, FTS'ye üç ayda bir gönderilen raporları ifade eder. Söz konusu verginin beyan edilmesinden ayrı olarak, söz konusu tahsilatçıların ödemeleri devlete bir dizi başka muhasebe belgesi sunmalıdır.

Emin gelir

Bunlar arasında - 4-FSS'nin yanı sıra RSV-1 formları -çalışanı olan firmalar için. Beyannamede olduğu gibi vergi dönemiyle aynı şekilde FTS'ye sunulur. UTII ayrıca, çalışanların çalıştığı, 2-NDFL rapor eden firmaların, ortalama çalışan sayısı ve muhasebenin tüzel kişiliğe sahip olması durumunda muhasebe raporlaması hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirir. IP hesaplamanın yönlendirmesine gerek yoktur. Buna karşılık, çalışanlar istihdam etmeyen IP, Federal Vergi Hizmetini yalnızca bir beyanname vermelidir. Ödemenin farklı illerde ticari faaliyet yürütmesi halinde, vergi beyannamesi yapısında mevcut olan bölüm 2, her bir iş yeriyle bağlantılı olarak ayrı ayrı doldurulmalıdır.

Firma veya bireysel girişimci iseçeşitli ticari faaliyetler gerçekleştirir ve bazıları UTII kapsamına girmez, daha sonra vergi kanununun belirli bir bölümü tarafından sağlanan raporları sunmaları gerekir. Bu durumda, vergi beyannamesinde doğru dönem kodunu belirtmek önemlidir. Nasıl tanımlanır?

Vergi döneminin kodunu tanımlayın

UTII bildirgesindeki vergi dönemi gereklizorunlu olarak belirtin. İlgili madde, 4 Temmuz 2014 tarihli MMV-7-3 / 352 sayılı Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi Siparişinde onaylanan formun yapısında sağlanmaktadır. Kodların her biri raporlama çeyreğine karşılık gelir. Onların listesini düşünelim.

deklarasyon 1 çeyrek ele edilirse, o zaman 2. için kod 21. belirtmek gerekir - İlgili hüküm Federal Vergi Servisi Sipariş bulunan 22. Yukarıda belirtildiği.

Bildirinin üçüncü çeyrek için sunulması halinde, bu vergi dönemini gösteren kod 23'tür. UTII raporlarına göre üçer aylık raporlar sunulmalıdır. Her dönem için kod, bu yüzden ayrı bir tane.

Bildirinin dördüncü çeyrek için sunulması durumunda,Bu vergi dönemine karşılık gelen - 24. UTII, tasfiye edilen veya yeniden düzenlenen firmalar tarafından da kullanılabilir. Bu durumda ayrı bir kod belirtilmelidir.

Firmanın bulunduğu çeyreğe karşılık gelir.faaliyetlerini sonlandırdı. Bu vergi döneminin daha önce yazdığı kod 50'dir. UTII, mevcut mevzuat hükümleri nedeniyle, diğer kodların kullanımını içerir. Onları düşünün.

Rusya Federasyonu mevzuatının kullanımını öngörmektedir.Raporlama senaryolarının dikkate alınması gereken kodlar: 51 - eğer bir firma 1. çeyrekte tasfiye edilir veya yeniden düzenlenirse, ikinci çeyrek için 54 - kod, 55 - 3. çeyreğe karşılık gelen bir gösterge, UTII'nin vergi dönemi 4Ç iken kullanılan 56 - koddur.

Vergi ne zaman ödenir?

Vergi ödemesi şartları gibi bir yönü inceleyeceğiz.söz konusu olan Ödemeler UTII, ilgili tutarları raporlama dönemini takip eden ayın 25'ine kadar Rusya Federasyonu bütçesine aktarmalıdır. Yani, UTII'nin vergi dönemi 4Ç ise, ödeme bir sonraki yılın 25'inci gününden önce yapılmalıdır. Bu nedenle, FTS raporlamasına vergiyi ödemek için daha erken sunmak oldukça olasıdır. Dolayısıyla, UTII bildiriminin bilmesi gereken UTII ile ilgili temel bilgiler, İYE beyanının doldurulduğu zaman, vergi dönemi, buna karşılık gelen koddur.

Ancak, söz konusu vergi kapsamındaki belirli yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, kanunla öngörülenler ne olacak?

sorumluluk

UTII çerçevesinde çalışan vergi mükellefinin sorumluluğu gibi bir hususu değerlendirmek faydalı olacaktır.

UTII vergi dönemi kodu beyanı

Firma kullanarak iş yaparsaTek bir vergi, ancak Federal Vergi Servisi'ne kayıtlı olmayacak, devlet% 10'luk bir ceza uygulayacak - ancak 40 binden az ruble değil. Bir girişimci şirketini nevovremya'ya koyarsa, FTS 10 bin ruble para cezası verebilir. İşletme sahibi, hesapların açılması veya kapatılması sırasında FTS'ye bildirmezse, 5 bin ruble para cezası ödemek zorunda kalabilir. Eğer UTII'nin belirli bir vergi dönemi için beyannamesi, yasaların öngördüğü şartları ihlal etmekteyse, firma hesaplanan verginin miktarının% 5'ini ödemek zorundadır, ancak bu miktar 1.000 ruble'den az olmamalıdır. Şirket ücretini zamanında ödemezse, FTS, kurumun gerekli ödemeyi kasıtlı olarak devlete transfer etmediği ortaya çıkarsa, verginin% 20'sini veya% 40'ını geri alabilir.

UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi 2019

UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi 2019

Related news

 • Saat sözcüğü için mümkün kafiye
 • Taze İncirli Tart Tarifi
 • Çörek otu zayıflamak için nasıl kullanılır
 • Melek dövmesi: dövmenin anlamı. Melek kanat dövmesi
 • Milföye Sarılı Mantarlı Tavuk Tarifi

 • UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi


  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi

  UTII vergi dönemi. Belirli faaliyet türlerine göre ödenecek gelir üzerindeki tek vergi