Suçun yapısı 2019

Suçun yapısı 2019 Suçun yapısı

Suçun yapısı

Suçun bileşimi öznel birleşimidir,nesnel koşulların yanı sıra, bunlara toplumsal olarak tehlikeli bir eylem diyebiliriz. Suçun kendisi, kesinlikle tanımlanmış bir yerde belirli bir zamanda işlenen halk için herhangi bir tehlikeli eylem anlamına gelir.

Suç ve unsurları

Onun anlamı harika. Aslında, onsuz, hiçbir suç yoktur. Suç:

- Yasaya uyulacağının garantisi;

- cezai sorumluluk için temel;

- Suçun sınıflandırılması için bir şart;

- cezanın (sadece mahkeme tarafından) veya cezai-hukuki niteliğe sahip diğer tedbirlerin uygulanmasının temeli olarak kabul edilir.

Suçun bileşimi genel veya özel olabilir. Belirtilen ilk durumda, tüm suçların işaretlerinden bahsediyoruz, ikincisinde - belli bir vakanın işaretleri hakkında.

Ayırmayı mümkün kılan bileşimdir.suçtan dolayı suç. Olası cezaların türleri doğrudan ona bağlı. Suçların niteliği, bileşimin yasal olarak birleştirilmesi olarak anlaşılmaktadır. Usul belgelerinde kaydedilmelidir. Son nitelik cümle içerisinde yer almalıdır.

Ceza suçunun bileşimi unsurlarına sahiptir. Bunlar, sosyal açıdan tehlikeli bir hareketin en çeşitli yönlerine karşılık gelen tasarımının ana parçalarını içerir.

Aşağıdaki öğeleri tahsis edin:

- Suçun amacı. Bu terim, yasalarla korunan sosyal ilişkileri ifade eder. Bunlar, suçlananların maruz kaldığı sosyal ilişkiler. Suç konusu, suçun nesnesinin bir işaretidir. Bununla maddi dünyanın somut şeyi kastedilmektedir.

- Amaç taraf. Konuşma, sosyal açıdan tehlikeli davranışların dışsal bir tezahürüdür. Bu, yasalar tarafından korunan ilişkilere tehdit veya zararı yaratır.

- öznel taraf. İnsanların bir suç işlemiyle doğrudan ilgili olan zihinsel faaliyetleri olarak anlaşılmaktadır. Nitelikleri saik, suçluluk ve amaç içerir. Onun formları emsal veya niyettir.

- Suç konusu. Onlar, taahhüt edilenin sorumluluğunu üstlenebilen bir bireydir. Ülkemizde, suçun özneleri, diğer ülkelerin mevzuatında böyle bir uygulama bulunmasına rağmen, işletmeler, şirketler ve benzeri olamaz. Genel olarak, suç konusu mutlaka mutlaka aklı başında olmalı ve belirli bir yaşa erişmelidir.

Suç suçunun işaretleri altında, belirli bir türle ilgili yasal önemlilik özelliklerine sahip olan, genelleştirilmiş, kastediyoruz.

Genel olarak, suç unsurları şu şekilde ayrılabilir:

- öznel ve nesnel;

- İsteğe bağlı ve zorunlu.

Birinci durumda, bölüm bu niteliklerin hangi tarafa başvurduğuna dayanır (öznel veya nesnel).

Gerekli özellikler:

- Şarap;

- Sosyal açıdan tehlikeli eylem;

- kamu çıkarları;

- konunun aklı;

- belli bir yaş.

İsteğe bağlı işaretler şunlardır:

- Sosyal açıdan tehlikeli sonuç;

- Suç konusu;

- fiil ve dolaysız sonuçlar arasında bir bağlantının varlığı;

- Sebep, atmosfer, zaman vb.

İsteğe bağlı işaretler birçok nedenden dolayı önemlidir. Bazı durumlarda, zorunlu hale gelebilirler. Ayrıca, sık sık, bu durumun bir şekilde faydayı bir şekilde hafifletmesi ya da ağırlaştırması koşullarını öne sürdüğünü - yani mahkemenin hangi cümlenin doğrudan cümleneceğini etkilediğine dikkat çekiyoruz. Göz önünde bulundurulmadan, sadece istisnai durumlarda bırakılırlar.

Suçun yapısı 2019

Suçun yapısı 2019

Related news

 • Evlilik yıldönümü için tebrikler
 • David Heyman - Biyografi ve Yaratıcılık
 • Kaza nedir hakkında
 • Truksal: doktorların yorumları. Truksal: kullanım talimatları, yan etkiler
 • Arnavut Ciğeri

 • Suçun yapısı

  Suçun yapısı


  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı

  Suçun yapısı