Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 2019

Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 2019
18.07.2019

Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 67

Rusya'daki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği

Küçük işletmeleri denetleyen moratoryum başladı1 Ocak 2016'da harekete geçin ve 31 Aralık 2019'de sona erer. Son zamanların ayrılan zamanın ortasından geçtiği düşünüldüğünde, bu yasayı, onun uygulanmasının özelliklerini ve teorinin uygulama ile ne kadar örtüştüğünü ele alma zamanıdır.

Genel bilgi

küçük işletme çeklerinde moratoryumDaha önce belirtildiği gibi, moratoryum yasasıKüçük işletme kontrolleri 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 arasındaki dönemde çalışır. Ne verir? Kanun, küçük işletmelerin temsilcilerinin yanı sıra bireysel girişimcilere atfedilen tüzel kişiliklerin planlı denetimlerinin uygulanmasına yönelik bir yasaklama getirmektedir. Bu, küçük ekonomik varlıkların geliştirilmesi için elverişli koşullar yaratmak için yapıldı. Ama yine de kusurlu bir koruma. Böylelikle radyasyon, çevre ve yangın gözetimi için olduğu kadar devlet sırlarını güvence altına almak ve atom enerjisi kullanmak için bir istisna yapılır. Bu nedenle, küçük işletmelerin test edilmesine ilişkin üç yıllık bir moratoryum, potansiyel olarak tehlikeli faaliyetlerde bulunan kuruluşlar tarafından tam olarak hissedilmemektedir.

Yasama temeli

Görmek istersen ne yapmalısınorijinal ile? Bu durumda, federal yasayı 26 Aralık 2000 tarihli N 294-FZ numarası altında okuyabilirsiniz, “Devlet kontrolü (gözetimi) ve belediye kontrolü uygulamalarında tüzel kişiliklerin ve bireysel girişimcilerin haklarının korunması konusunda.” Bu belirli bir bölümdür. Fakat bu, federal hukukun dördüncü maddesinin teorisine dayanıyor. Yirmi dördüncü N 209-FZ sayısı altında, iki bin yılın yedisi ve “Rusya Federasyonu'ndaki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin geliştirilmesi üzerine”. Makalede daha sonra, operasyonuyla ilgili açık bir "insan" dili hakkında kısa bir açıklama yapılacaktır.

Kanunda ne yazıyor?

Küçük işletmelerin planlanan denetimlerinde Moratoryumİlk olarak, son tarihe dikkat edelim. Küçük işletmeler için vergi incelemeleriyle ilgili moratoryum, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 arasındaki zaman aralığında faaliyet göstermektedir. Bu durum, yasama seviyesinde sabittir ve hükümet, başkan veya başkasının emri değildir. Bu, bu belgenin 294-FZ maddesinin 26.1 Maddesinde belirtilmiştir. Yasağın mutlak olmadığı tekrar belirtilmelidir. Dolayısıyla, planlanmamış denetimlere uygulanmaz. Bu, Madde 10 ve 26.1 N 294-FZ'de tartışılmıştır. Programsız denetimler kısıtlama olmaksızın gerçekleştirilebilir. Savunduğundan, 294-FZ sayılı Kanunun dokuzuncu maddesinin 2. ve 3. maddelerinin bölümlerinde açıkça belirtilmiştir. Eylem veritabanında belirli sınırlamalar vardır. Dolayısıyla, doğrulama, N 294-FZ numarasıyla aynı kanunun gerekliliğine uymuyorsa, herhangi bir kısıtlama olmaksızın da gerçekleştirilebilir. Tüm liste, ilk makalenin 3. ve 3. bölümlerinde mevcuttur. Eğer bu kısasa, 12 Ağustos 1995 tarihinden itibaren N 144-FZ numarası altında federal yasa "Operasyonel arama faaliyeti hakkında" burada ilgi çekicidir. Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanununun yönlendirdiği kanunları ve memurları durdurmayın. Başka bir deyişle - vergi, polis, savcılık, gümrük, sigorta, para, banka çekleri devam edecek. Bunlara ek olarak, sözleşme sistemi ile ilgili mevzuatın, bilginin yayılmasının veya depolanmasının önemine değinmek önemlidir.

Moratoryum başka nerede korunmaz?

küçük ve orta ölçekli işletmelerin denetiminde moratoryumGenel çıkarlar, birinci ve alt paragraflardır.294-FZ sayılı Kanunun 26.1. maddesinin sekizinci altıncı kısmında. Daha önce yazdığı gibi (kısaca da olsa), yangın denetçilerinin ve Gosgortechnadzor'un 1. veya 2. tehlike sınıfına ait üretim tesislerine yönelik denetimleri iptal edilmemiştir. Ayrıca devlet sırlarına erişimi olanları da izliyorlar. Yönetim kuruluşları, apartmanlarda konaklama sağlamakla uğraştıkları kontrolleri lisanslamadan muaf değildir. Denetleme şirketleri iç çekmediler, çünkü yaptıkları faaliyetler ve çalışma kalitesi üzerinde dış denetimi kaldırmamışlardı. Rusya'daki küçük işletmeleri denetleyen moratoryum, eğitim, halk sağlığı, elektrik, ısı temini, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ya da sosyal konular alanlarında ortadan kaldırılmamıştır. Bu sırasıyla 9 ve 26.1 maddelerinin dokuzuncu ve ilk kısımlarında belirtilmiştir. Ana hususların yasada dile getirilmesine rağmen, 21 Kasım 2009 tarihli ve 944 sayılı Rusya Federasyonu hükümetinin çıkardığı bir kararname de belirli bir etki yaratıyor. Neden böyle? Gerçek şu ki, N 294-FZ sayılı yasada çok fazla belirsiz formül var, bu yüzden karar N 944 sayılı kararda verildi.

Daha az koruma

küçük işletmelerin teftiş moratoryum yasasıKüçük işletmeyi kontrol etmede Moratoryum geçerli değilAyrıca, ekonomik faaliyet konusu bir dizi şartlara karşılık geliyorsa. Bazıları kabul edilmeli, oldukça yeterli ve gerekli. Diğer durumlarda, manipülasyon olasılığı açısından belirli bir miktar şüphe vardır. Bu nedenle, son üç yıllık faaliyet sırasında bu tür ihlallerin tespit edildiği durumlarda küçük işletmelerin teftişine ilişkin bir moratoryumdan söz edilmesine gerek yoktur. Bu durum, ekonomik varlığın faaliyetlerini disiplin dışı bırakmaya ya da gayri safi ihlaller için askıya almaya yol açmıştır. Ayrıca, bir lisansı iptal etme veya idari para cezası verme kararı yasal gücüne girmelidir. Ve bu yokken, soru limboda kalır. Bu şartlar N 294-FZ'nin dokuzuncu maddesinin ikinci bölümünde yer almaktadır.

Önemli nokta

Bir plan oluştuğunda (veya olacaksa),Bu yılın en geç 1 Eylül tarihinden itibaren savcılığa teslim edilir. Ve bundan sonra zaten harekete geçecek. Bu gereklilik, 30 Haziran 2019 tarihli 489 sayılı RF Hükümet Kararı ile sağlanmıştır. Her ne kadar diğer kurumlar daha önce kendileriyle iletişime geçmeyi tavsiye etseler de. Dolayısıyla, Rostrud'un 28 Ekim 2019 tarihli N 455 numarası ile onayladığı metodolojik tavsiyelerde, tüm belgelerin 1 Temmuz'dan önce hazır olması gerektiği söyleniyor. Bu, tüm isteklere zamanında yanıt vermek için yapılır. Her ne kadar bunun bir şart değil, bir öneri olduğunu unutmamalıyız.

Gerçeklik değişimi

Rusya'daki küçük işletmeleri inceleme konusunda moratoryumNe yazık ki, küçük vergi incelemeleri üzerine bir moratoryumiş geçerli değildir. Ve burada hiçbir şeyi tamir edemezsin. Ancak, bir girişimci ya da bir kuruluş yasaya tabi olduklarına inanırlarsa da, onlar için önceden planlanmış bir çeke sahiplerse ne olur? Bu durumda, gerçekliği değiştirmek oldukça mümkündür. Bunun için ne yapman gerekiyor? Öncelikle, doğrulamayı yıllık plandan çıkarmanın istendiği bir beyan yazılır. Mevcut durumun 294-FZ'nin 26.1 maddesini ihlal ettiğini belirtir. Başvuru için tüm gereklilikler ve öneriler, 26 Kasım 2015 tarihli Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 1268 sayılı kararında bulunabilir. İçinde olumlu bir kararın onaylanması için hazırlanması gereken bir doküman listesi var. Ama planlanan kontrol şimdi başlıyorsa? Bu durumda, başvuru için toplanan belgelerin sağlanması ve doğrulamaya gerek olmadığı gerçeğinin belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce herhangi bir idari ihlal ya da bunlarla ilgili veri bulunmadığı takdirde, bu süreç sonlandırılacaktır. Bu durumda, dikkate alınan N 294-FZ'nin Madde 26.1'inin beşinci kısmı tarafından sağlanan özel bir eylem düzenlenir. Denetim hala devam ediyorsa, itirazda bulunmak ve geçersiz ilan etmek mümkündür. Bu durumda, sırasıyla 20 ve 26.1 maddelerinin ilk ve yedinci bölümleri kurtarmaya gelecek.

yanlış

küçük işletmeyi kontrol eden üç yıllık moratoryumBazen yanlış bilgiyi duyabilirsin,ya bilinçli bir aldatma ya da neyin olmadığını görmek için bir arzudur. Bu nedenle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kontrol edilmesinde bir moratoryumun sunulduğu gerçeğine bir referans bulmak mümkündür. Bu doğru değil. Bu tür teklifler, yasa sadece müzakere edildiğinde ortaya çıktı, ancak nihai sonuçta küçük işletmeleri ve bireysel girişimcileri etkiledi. Ayrıca, daha önce tartışıldığı gibi, hükümet yetkililerinden% 100 dokunulmazlık vermemektedir. Bir kez daha, moratoryumun sadece planlı denetimlerde amaçlandığına dikkat çekmek istiyorum. İlgili kişi ilgili kurumlara dönerse, temsilcileriyle devletle iletişimden kaçınmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, örneğin, bir vatandaş, bir kafede yedikten sonra, bir karın ağrısına sahip olan kimseye davranabilir.

Bu yasa neden tanıtıldı?

Küçük işletmelerin planlanan denetimlerinde MoratoryumÜlkedeki ekonomik durumun iyileştirilmesi ve ekonomik işletmecilerin faaliyetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Girişimcilerin gelişmesine ve kağıda zaman harcamamalarına olanak tanıyacağı anlaşılmaktadır. Bu hedefe ulaşıldığı sürece, ancak lütuf döneminin sona ermesinden sonra yargılamak mümkün olacaktır. Şimdi kendimizi ara sonuçlarla sınırlayacağız. İncelenen yasadan en büyük fayda, beyaz iş modelini seçen ve suç işlemeyen girişimciler tarafından elde edilmiştir. Ve bu iyi, çünkü olayın ana hedefi onlardı.

Sonuç

küçük işletmelerin vergi denetimleri üzerine moratoryumOldukça iyi bir kanuna rağmen, her şeyhala çok iş var. Şimdi Rusya Federasyonu en kolay zamanlardan geçmiyor. Bu nedenle, kendi sürdürülebilir ekonomimizi yaratmaya konsantre olmak gerekiyor. Rusya zaten bir büyük yedek fonu tamamlamayı başardı, iki tanesi daha tükendi. Ve daha aktif olanlar, tükendikten sonra ne yapacağımızla ilgili sorular. Bu durumda, sadece kendinize güvenebilirsiniz. Ve hepimizi çekecek olan trenin başında, girişimciler olacak - sorumluluk ve harekete geçmekten korkmayan insanlar. Dürüst ve yetenekli insanların kendilerini en uygun koşullarda bulmasına özen göstermeliyiz. Bunun için hareket etmelerini engellememek önemlidir. Ve zengin olmak, onları çevreleyen aynı ve diğer insanları yaratacaklar. Sadece sabırlı olmalısın.

Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 2019

Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 2019

Related news

 • Hindistanda üniversite yönetimi: Arkadaşlarınızı bize şikayet etmeyin, öldürün
 • Paris kent merkezinin tamamı araç trafiğine kapatıldı
 • Aspir Yağının Faydaları Zararları Kullanımı
 • Tony Chaaya 2019 İlkbahar Yaz Gelinlik Modelleri
 • DALİN’DEN BEBEĞİNİZİN HASSAS CİLDİNE ÖZEL

 • Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 79

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği


  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 64

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 93

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 63

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 68

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 7

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 85

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 79

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 1

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 84

  Rusyadaki küçük işletmeleri teftiş etmek için Moratoryum: kanunun içeriği 95