Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 2019

Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 2019

Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 57 21.01.2019, 23:45

Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu?

Teletıp özellikle geniş coğrafyası bulunan Avustralya, Kanada gibi ülkelerde tıbbın hemen her alanında geçerliliğini giderek arttırmaktadır. Bahçeci Sağlık Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Gürkan Arıkan, “Avrupa ve Amerika’da tüp bebek tedavileri-IVF- ülkemize oranla çok daha pahalı. Ancak hastaların kontrol için merkeze gelmeleri veya haftalarca bu merkezin olduğu yerde yaşamaları da önemli sorundu. Teletıp yani online takip ve muayene sayesinde bu sorun ortadan kalktı. Kıtalararası online takiple hastalarımızın çocuk sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz.” dedi.

Bebek sahibi olmak isteyenIVF hastalarının tedavilerinin kolaylaştırılmasında IVF tarihi boyunca büyük çabalar harcandı. Teletıp yani online takip ve muayene sayesinde bu sorun ortadan kalktı. Bahçeci Sağlık Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Arıkan kıtalararası online takiple çocuk sahibi olmak hastaların hayallerinin gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi. Arıkan sözlerine şöyle devam etti:

“Bugüne kadar IVF hastalarında3 ile 6 ultrason muayenesinin gerekmesi nedeni ileelektronik data transferi, üç boyutlu data arşivlenmesi, hatta hastaların kendi kendilerinisonografik olarakmuayene edip datayı merkeze kendilerinin iletmesi gibi uygulanması güç modeller tartışılmıştır. Hastanın arzu ettiği hekim tarafındantakip ve tedaviedilmesi,datanın anında değerlendirilmesi için teletıp sistemi kuruldu. IVF hastalarının en yakındaki merkezde tedavi olma zorunluluğunun ortadan kaldırılması, yakındaki merkezlerde sunulamayan ileri teknolojilerden faydalanabilmeleri, arzu ettikleri doktor tarafından tedavi edilmeleri, daha uygun ekonomik koşullarda tedavi edilmeleri için, bulundukları bölgedetakip ve muayeneedilmeleri, bu bilgilerin on line (eşzamanlı) takibi, hastaların arzu ettikleri hekim tarafından on linegörülmelerive son aşamada ovulasyon induksiyonunutakiben merkeze intikal etmelerini sağlayacak bir sistem geliştirildi. Tıbbi data transferi ve sağlık hizmetlerinin uzaktaki merkez ve hekimlere danışarakuygulanması günümüzde geniş kullanım alanı bulmaktadır (Elektrokardiografi).”

Neden Türkiye?

IVF- tüp bebek alanında hastaların takibi üç haftaya kadar sürebilmekte ve bu sırada hormon ve sonografik tetkikler, hastaların bilgilendirilmesi, IVF ilaçlarının uygulanmasının hastalara öğretilmesi ve doğru yapıldığının kontrolü, sonografi, laboratuar sonuçlarına göre yumurta kistçiklerinin takip edilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Prof.Dr. Gürkan Arıkan şunları söyledi:

“Bu takipler sonucunda doğru zamanda yumurta çatlatma iğnesinin tatbiki ve hastanın zamanında tüp bebek merkezine gelmesi gereklidir. IVF tedavisinde başarı, sağlıklı tekiz hamilelik olarak özetlenebilir. Başarının en iyi hallerde %50’yi geçmemesi, hastaların aynı tedaviyi birkaç kez tekrar etmeleri sonucunu doğurmaktadır. IVF tedavisine ihtiyaç gösteren hastalarının tedaviye hiç başlamama veya devam edememe sebeplerinden bazıları önem sırasında göre IVF tedavisine bağlı psikolojik yük, finansal ve zamansal sorunlar olarak sıralanmaktadır. Ayrıca -uzman tıbbi desteğe rağmen- psikolojik yük ve iyi eğitilememe gibi sebepler ile de tedaviyi kötü etkileyen hatalar ortaya çıkabilmektedir. Avrupa ve Amerika’da bu tür tedavilerin ülkemize oranla çok daha pahalı olduğu da düşünülür ise hastaların zamansal ve finansal açıdan sıkıntıları ve artan oranda ülkemize tedaviye gelme arzuları anlaşılabilir.”

Online Takiple Mesafe Sorunu Ortadan Kalktı

Online takiple mesafe sorunun ortadan kalktığını belirten Prof.Dr. Gürkan Arıkan sözlerine şöyle devam etti:

“Online takiple uygulanacak işlem ve yöntemlere gelince:

IVF tedavisinde tedavi aşamaları:

I. Aşamajinekolojik endokrinolog tarafından detaylı bir sağlık öyküsü alması, bazal ultrason incelemesi, daha önce yapılmış tüm tetkik ve tedavilerin incelenmesi, gerekli ek tetkik ve konsültasyonların istenmesini içerir. Bu inceleme sonunda herhangi bir patoloji saptanırsa buna yönelik tedaviye öncelik verilir. IVF gerekiyorsa,  tedavi biçimleri, riskleri ve tedavi sonuçları konusunda bilgi verilir.Bu aşama 2-3 seans (muayene) sürebilir.

II. Aşamatedavi protokolünün seçilmesi ve hastanın bilgilendirilmesidir. IVF programında kontrollü yumurtalık uyarılması hedefi yeterli sayıda yumurta hücresi elde edebilmektir. Bu amaçla hastalarımızda uzun veya kısa protokoller uygulanır. Tedavi protokol ve ilaç dozajları hasta yaşı, ultrasonografide yumurtalıkların görünümü, hormon sonuçları ve daha önce tüp bebek uygulanmış hastalarda bir önceki dönemdeki tedavi yanıtına göre belirlenir.

Kısa protokoldegenelde adetin 3.gününden itibaren günlük enjeksiyonlar ileyumurtalık uyarıcı hormonlar (gonadotropinler) uygulanacaktır ve gerektiğinde erken yumurta çatlamasını engelleyici ilaçlar eklenir.

Uzun protokoldeadetin 20-21. günlerinde hipofiz hormonlarınıbaskılayıcı ilaçlar uygulanır. Bir sonraki adeti takiben yapılan kontrollerde down regülasyonun tamamlandığı tespit edildiğinde günlük enjeksiyonlar ile yumurtalık uyarıcı ilaçlar (gonadotropinler).  Bütün protokollerde ilaçların hasta veya yakını tarafından uygulanmasını amaçlanır.Kısa protokollerde kontrol muayenesi sayısı 3 ile 5 arasındadır. Uzun protokollerde down regülasyona ulaşılana kadar 1 ya da 2 ek kontrol muayenesine ihtiyaç vardır.

Yumurta kistçiğiolgunlaşması ultrason yolu ileve gerekirse hormon analizleri ile tespit edildikten sonra yumurta çatlamasn sağlayan ilaçlar verilir ve 36 saat sonra hastanın yumurtatoplama işlemiiçin merkeze gelmesi planlanır.”

İnternet üzerinden bağlantı kurulur.  Bu bağlantı ileultrason cihazıve muayene odasında bulunan kamera sistemi eşzamanlı görülebilir ve kumanda edilebilir durumdadır. Pilot çalışmalar sisteminiletihızıve görüntü kalitesinin amaca yönelik kullanılabilir olduğunu göstermiştir.

III.Aşama hastalarda genel anestezi altındayumurtatoplanmasınıve 2 ile 5 gün sonra embriyo transferini içerir.

IV. Aşama destek tedavilerive transferden sonra 10. günde serumHCG seviyesinintespiti ile sonlanır.

Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 2019

Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 2019

Related news

 • Antifungal şampuan: türleri, üreticileri, fiyatlar, yorumlar
 • Siyahtan vazgeçemeyenlerin tercihi
 • Zeytinyağlı Enginar Salatası Videosu
 • Peter Ershov: biyografi ve hayattan ilginç gerçekler. Ershovun peri masalı

 • Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 38

  Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu


  Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 20

  Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 17

  Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 14

  Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 55

  Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 43

  Kıtalararası Online IVF Tedavisi Olur mu 37