İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 23 26.01.2019, 06:33

İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası

Subordinasyon herhangi bir ayrılmaz parçasıdırinsanlar arasındaki sağlıklı ilişkiler. Bununla birlikte, farklı gruplar içinde, farklı şemalara göre iletişim kurulabilir. Bunların en çarpıcı iki özelliği, kişisel ve ticari ilişkilerin doğasını belirler. Ancak, iş ve kişisel ilişkiler arasındaki farkı anlamak için öncelikle kişilerarası ilişkilerin doğasını biraz anlamak gerekir.

Kişilerarası ilişkiler

"Kişilerarası" tanımı fikri yansıtırilişkiler bağlamında çeşitli bireylerin karşılıklı bağlantısı. Yani, bir kişi diğerini tamamen yok sayarsa, insanlar arasındaki ilişkiler bu ya da bu karaktere sahip olamaz.

En çok kişilerarası ilişkiler oluşurortak görüşlere, değerlere ve / veya etkinliklere dayanmaktadır. Yapıları ile, birbirlerine göre birkaç kişinin karşılıklı yönelimlerini temsil ederler.

iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark

İlişkiler pasif bir süreç değildir - onlarİş ortakları için karşılıklı çabalar gerektirir ve bu kişisel ve ticari ilişkilerin benzerliğini gösterir. Bu tür bir iletişim, gündelik davranışlarda belirli duyguların, niyetlerin ve ifade biçimlerinin optimize edilmesi ve uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır. İlişkilerin pratikte oluşturulduğu matrisin doğasını belirleyen bu çabalardır.

İlişkiler iş ve kişisel

İş ile kişisel ilişkiler arasındaki fark nedir?insanlar? İşin altında, ortak şirket çıkarları ve etik normlar tarafından şartlanan bir bağ anlamına gelir. Böyle bir ilişki, çalışanlar arasında tek bir bağlantı olarak ve kurumsal hiyerarşi bağlamında gerçekleşebilir. İş ilişkilerinin amacı, iletişim sürecinin değerine değinmeden genel çalışma çabalarının sonucudur.

Kişisel ilişkiler farklı şekilde inşa edilir. Kural olarak, yakın insanlar arasında ortaya çıkarlar ve motivasyonları içseldir ve iletişim sürecinin dışında değildir. Başka bir deyişle, kişisel ilişkiler sürecinde, insanlar birbirleriyle ilişkilerinin bir sonucu olarak daha çok ilgilenirler.

kişisel ve ticari ilişkilerin benzerliği

Disiplinin kişisel ve ticari ilişkilerde rolü

İşletme ile arasındaki farkı daha iyi anlamak içinkişisel ilişki, disiplin gibi bir faktöre dikkat etmelisiniz. İki kişi veya bir grup insan arasındaki davranışlarda katı disiplin normlarının varlığı, iletişimin iş karakterini belirler. Ancak, gayri resmi ilişkiler yalnızca ticari ilişkilere paralel olarak ortaya çıkarsa ve kurumsal disiplin arka plana doğru ilerlerse, ilişkiler yavaş yavaş bir ortaklık değil, kişisel bir kazanım elde eder.

Ancak, disiplinin bir soruya cevap olarak tanımlanması,iş ve kişisel ilişkilerden farklı olmakla birlikte, kişi, büyük ölçüde, anne-babalar ve çocuklar arasında, itaatsizlikten yoksun bırakılmayan kişisel ilişkilerde içkin olduğunu söyleyemez. Fark, kişisel ilişki disiplininin doğal olarak kurulduğu ve bireylerin içsel rahatlığını ihlal etmediği, iş disiplini ise belgelenmiş bir resmi format biçimini almasıdır.

İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğasıGoruntuler resim fotograflar galeriler Fotograf

Related news

 • Rüyada Kuranı Kerim Görmek Okumak Hikmeti Nedir İslami
 • PYDye Batıdan ilk siyasi ziyaret: İngiliz İşçi Partisi yetkilileri Kamışlıda
 • İlaç Indomethacin (mumlar): talimatlar, endikasyonlar

 • İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 99

  İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası


  İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 17

  İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 87

  İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 60

  İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 20

  İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 22

  İnsanlar arasındaki iş ve kişisel ilişkiler arasındaki fark. Kişisel ve iş ilişkilerinin doğası 74