İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri 2019

İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri 2019 İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

Ticari faaliyet göstergeleriİşletme varlığının ana faaliyetinin etkinliğini değerlendirmek için bir araç. Bu göstergelerin temel özelliği, finansal kaynakların ciro hızı olarak düşünülebilir. Konunun ekonomik aktivitesinin analizi, aşağıdaki katsayıların hesaplanmasıyla gerçekleştirilir:

- Varlıkların devri, bir oran olarak hesaplandınet gelir (finansal sonuçlara göre) toplam bilanço ortalamalarına. Bu katsayı, gelir kaynaklarına bakılmaksızın, mevcut tüm kaynakların bir işletme tarafından kullanımının optimizasyonunu karakterize eder.

- Alacak veya ödenecek hesap devirleriNet gelirlerin karşılık gelen ortalama yıllık borçlara oranı ile hesaplanan borç. Bu gösterge, analiz edilen dönem için iktisadi işletmenin alacak (borç) yükümlülüklerinin ve kurum tarafından sağlanan veya alınan finansal kredilerin dinamiğinin dolaşım hızını yansıtır.

- Yukarıdaki tiplerin devrinin süresiBorçlar, incelenmekte olan dönemin süresi ile söz konusu borçların karşılık gelen ciro oranlarına oran olarak hesaplanır. Bu tür borçlar için ortalama geri ödeme süresini karakterize eder.

- Envanter ciro yanı sırakendi sermayesi. Herhangi bir katsayı olarak, malzeme rezervlerinin cirosu, üretim maliyetinin bu stokların ortalama değerine oranının bulunmasıyla hesaplanır. Bu göstergenin kullanımı ile ticari varlığın emtia-malzeme varlıklarının satış hızının bir özelliği verilir. Özkaynak devri göz önüne alındığında, net gelirin işletmenin ortalama özkaynaklarına oranı dikkate alınır. Bu gösterge, kendi sermayesini kullanırken şirketin etkinliğini değerlendirir.

- Sermaye verimliliği (sabit kıymetlerin devri). Hesaplama, net varlıkların sabit kıymetler için ortalama göstergeye oranı olarak yapılır. Bu göstergenin yardımıyla, sabit kıymetlerin kullanımının optimizasyonunun bir değerlendirmesi verilmiştir.

Genel olarak, iş aktivitesinin göstergelerikurumsal ilgili piyasada yolunda ilerlemenin genel şirketin faaliyetlerini ve olanaklarını karakterize etmektedir. Bu parametrelerin değerlendirilmesi ilgili alanlarda ekonomik birimlerin benzer etkinliklere kıyasla yapılır.

İş aktivitesinin pozisyondan pozisyonuFinansal faaliyetler, kârlılık gibi bir performans değerlendirme unsuruna çok yakından bağlıdır. Bu katsayı, konunun karlılığını gösterir ve sonuçlarının göreli bir göstergesidir.

Ticari faaliyet göstergeleri, fonlarımızı kullanmanın etkinliğini analiz etmemizi sağlayacaktır. Analiz edilen süre için her kaynağın devir sayısında günlerce ifade edildi.

Faaliyetleri tam olarak tanımlamakGirişim, aynı zamanda, söz konusu kavramı, ödenecek olan hesapların geri ödemesi tarihinden (malların tedarikçilere ödenmesi) başlayıp, sevk edilen üretim için alıcıdan para kaynaklarının alındığı tarihle sona eren "mali döngü" olarak da analiz etmelidir.

İş aktivitesinin göstergeleri yüksek kalitededir.karakter, ne zaman özelliği ile karakterize edilir: malların satışı için pazarın genişliği, ihraç edilen bitmiş ürünlerin kullanılabilirliği, şirketin ticari itibarı ve karşı taraflarla bağların istikrarı. Bu katsayıları dinamik olarak değerlendirmek tavsiye edilir, örn. Onları değişim oranıyla karşılaştırın. İşletmenin ekonomik büyümesini belirleyen üretim dinamikleri ve kaynakların oranıdır.

İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri 2019

İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri 2019

Related news

 • Haroşa Bayan Hırkası Yapılışı
 • Yenidoğanda hidrosefali tedavi edilebilir
 • Bir greyfurt salatası hazırlamak nasıl
 • Dakikada bir peçeteden bir gül nasıl yapılır
 • Ormanda kışın Photoshoot - yaratıcılığını ortaya çıkarmak için harika bir yol

 • İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri


  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri

  İşletmenin ticari faaliyet göstergeleri