Göç nedenleri 2019

Göç nedenleri 2019 Göç nedenleri

Bir yerden başka bir yere taşınmayagöç etmekdiyoruz. Göçlerin nedenleri çok çeşitlidir. Depremler, savaşlar, iklim ve coğrafya şekilleri, seller ve taşkınlar gibi doğal afetler, iç karışıklıklar, dini nedenler ve ekonomik nedenler başlıca sebepleridir.

Göç nedenleri nelerdir?

İhtiyaçların kısıtlı olduğu ve sağlanamadığı alanlardan göç etmek, insanlara belirli fırsatlar sağlamaktadır.  Tarımın ve sanayileşmenin gerçekleştiği ülkelerde göçler ön plandadır. Çünkü tarımda makineleşme iş gücü ihtiyacını azaltırken, sanayileşmeyle birlikte kurulan fabrikalarda iş gücü ihtiyacı artmaktadır. Bu nedenle, kırsal bölgelerden şehirlere göç akımı başlamıştır. Buna göregöç nedenleri; Kırsal alanlarda hızlı nüfus artışı, miras nedeni ile tarım alanlarının azalması, tarım alanlarının yetersiz olması, erozyon ile tarım alanlarının verimsizleşmesi.  Tarım da makineleşme ve iş gücü daralması, kırsal kesimde iş bulma şansı olmaması, ekonomik ve istikrarsız ekonomiler,  eğitim ve sağlık hizmeti alamama, iklim şartlarının olumsuz etkileri, kentlerde sanayinin gelişmesi ile iş bulma şansının yüksek olması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kentlerde daha rahat olması sayılabilir.

Türkiye’de iç göç hızla artmaktadır. İç göçteki başlıca sebep, ekonomik yaşam şartlarıdır. Bir de dış göçler vardır. Ülkemizde, son yıllarda hızla artan dış göçlerin sebepleri ise; ekonomik nedenler ile daha iyi şartlarda çalışma isteği, tabii afetler, savaşlar, etnik nedenler, sınırların değişmesi, nüfus değişimleri olarak sayılabilir. Dış göçlerden en tehlikeli olan beyin göçleridir. İyi eğitim almış ve bir konuda uzmanlaşmış, araştırma görevlisi ve akademik kariyer sahibi insanların, daha iyi şartlar için ülke değiştirmesine beyin göçü denilmektedir. Böylece, ülkenin gelişim ve refahı engellenmiş olmaktadır. İş gücü göçleri ise, işsizliğin fazla olduğu geri, kalmış ülkelerden iş olanakları fazla olan gelişmiş ülkelere yapılan göçlerdir. Bu göçler ile ülkeler döviz girdisi sağlarlar, işsizlik azalır, ülkeler arası ekonomik ve kültürel paylaşımlar olur.

Göç nedenleri 2019

Göç nedenleri 2019

Related news

 • Sarımsaklı Tereyağı Tarifi
 • Su Dalgası Modeli Nasıl Yapılır
 • Catherine Hikland: Biyografi, Kariyer, Özel Hayat
 • Kocan nasıl sürpriz olabilir Birkaç ipucu
 • Fırında tavuk tarifi

 • Göç nedenleri

  Göç nedenleri


  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri

  Göç nedenleri