Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 2019

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 2019
18.09.2019

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 86

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir.

En önemlisi, bir kişi kendi değerlerini anlatıyor. Ve değerler nelerdir, yaşamın anlamından ne farklıdırlar, hedefleri, hangileri en soylu, zamana karşılık gelen modern olan nedir? İnsan değerleriyle ilgili tüm bu sorular, felsefenin bir parçası olan çok genç bir bütün bilime ayrılmıştır. Axisyoloji (Yunanca "aksiyom" olarak adlandırıldığı gibi "değer" anlamına gelir), Orta Çağ'da ortaya çıkmaya başladı, çünkü insanlık bu dünyadaki yerini, diğer yaratıklar ve doğa arasında her zaman endişelendirdi.

Felsefede Axiyoloji ilk olarak ifade edildi.Varlık anlamını, insanın yararını, değerleriyle elde ettiklerini araştırır. Daha sonra, felsefi araştırmanın amacı, tüm insanlık (veya insanlar) için ortak olan değerleri kabul etme (veya en azından izole etme) arzusudur. Bu girişim elbette başarısız oldu. Fakat filozofların argümanlarında hakikat doğdu. Ve şimdi herkes herkes için tek bir değer olamayacağını biliyor. Herkes kendi kendine aittir ve bir insanın yaşamında onun için öznel olanın büyük bir değere sahip olmasına bağlıdır.

Ve yine de, insanlık tarihinde her birindeasırlar, bizler, konuştuklarımız, gerçek değerlerimizle birleştiler. Orta Çağ'da en yüksek değer Tanrı'ya inanmaktı ve yaşamın amacı Rab'be saygıyı sağlamaktı. 20. yüzyıla kadar, tüm felsefi araştırmalar insan aklının ve iyiliğin, yani değerin aranmasının açıklanmasına indirgendi.

Böylece felsefede eksenbilim "başladıSadece 20. yüzyılda "değer kavramını düşünün ve onunla birlikte ve dünyayı bir bütün ve nasıl bu algı Belirli bir saatin, manevi, dini ve estetik standartlara karşılık olarak bireysel ve insanlığı algılanması sürecine anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla, felsefede eksenbilim, felsefe ile ilgili temel kavramları değer kavramından ayırmaya, onları daha ayrıntılı olarak düşünmeye, gerçekleri en güvenilir şekilde yansıtan bilimsel yöntemlerle incelemeye başladı. Ancak şimdi, aksiyoloji bilgisi, insani değerlerin doğasını anlama ve bir kavram oluşturmayı mümkün kılmıştır.

Değerler kişinin kesin olarak anlaşılmasıdırfenomenler, onun için en önemli, hayatında en önemli. Bir duygu fırtınasına neden olabilir, ama kayıtsız kalmaz. Bu, neredeyse hayatın sonucunun bağlı olduğu. Bu fenomen anlayışı, dünya hakkında insanın belirli fikirlerine, şeylerin özüne dayanır. Bu nedenle, en değerli şeylerin her biri için tamamen farklı şeylerdir. dünyadaki yerini algınızın Eğer dünyaya bir çocuk getirmek yoksa, boşuna bir hayat yaşamak inancını köklü ise - o zaman çocuklarınızın değeri gelecekteki çocuklardır. Ailen derinden size (bilerek veya kasıtlı olarak) kökleri ise gerçeklik anlayışı şudur: "Dünya düşmanca olduğunu, ancak ailesi sadece yakın arkadaş ihanet etmeyeceklerini, sizin için ayağa kaldırabiliriz" O zaman en yüksek değeriniz aile bağları olacaktır. Değer de para olabilir, eğer insan için gerçeği açıklamada yatıyorsa: para en iyisidir, onlardan her şeyi satın alabilirsiniz. Değerler ayrıca gündelik dünya üzerinde manevi yükseliş de olabilir. Ve bir şeyler, şeyler, şeyler.

Felsefeciler-aksiyologlar da dikkatimizi çekiyorDünyanın fikirleriyle sıkı sıkıya bağlı ve en değerli olan ideali anlama üzerine. Örneklerimize dönersek: Bir kadının ideal yaşamı mutlu bir aile ise, onu yaratmaya çalışacaktır (hedef kavramı devreye girer); eğer bir erkeğin başarılı, finansal olarak müreffeh ve boş bir adam imajı varsa, her şekilde bu şekilde olmaya ve büyük olasılıkla irade kazanmaya çalışacaktır. Dolayısıyla felsefede aksiyoloji, felsefi ölçü birimlerini “birleştirir”.

Günümüzde eksenbilim, değerler doktrini olarakAktif olarak gelişiyor, bu genç bilimin yeni bölümleri ortaya çıkıyor. Pedagojik aksiyoloji gibi bir bölüm ortaya çıkamamıştır, çünkü her insanın genç neslin nasıl eğitileceği, hangi niteliklerin ve değerlerin aşılanması gerektiği önemlidir. Sonuçta, ona bağlı, hangi toplumda yaşayacağımıza, çocuklarımıza, torunlarımız yaşayacak. Her insan bu sorunu kendi yollarıyla çözer. Farklılıklarımızın görünür olduğu değerlerdedir, farklı ülkelerden ve kıtalardan insanların birbirlerini anlamadığı değerlerdeki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 2019

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 2019

Related news

 • Kil killi beton bloklar kendi elleriyle: adım adım talimat, teknoloji, duvar harcı
 • Doyen, diplomatik birliklerin yaşlısı
 • Yerli Dizi Haber, Yorum, AraÅtÄrma
 • Acemi kullanıcı için bir bilgisayardaki önbellek temizleme
 • Elektronik Maceraları: aktörler ve roller

 • Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 90

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir


  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 52

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 43

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 87

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 3

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 50

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 27

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 67

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 42

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 10

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 89

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 23