Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindirFelsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir

25.05.2019

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 37

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir.

En önemlisi, bir kişi kendi değerlerini anlatıyor. Ve değerler nelerdir, yaşamın anlamından ne farklıdırlar, hedefleri, hangileri en soylu, zamana karşılık gelen modern olan nedir? İnsan değerleriyle ilgili tüm bu sorular, felsefenin bir parçası olan çok genç bir bütün bilime ayrılmıştır. Axisyoloji (Yunanca "aksiyom" olarak adlandırıldığı gibi "değer" anlamına gelir), Orta Çağ'da ortaya çıkmaya başladı, çünkü insanlık bu dünyadaki yerini, diğer yaratıklar ve doğa arasında her zaman endişelendirdi.

Felsefede Axiyoloji ilk olarak ifade edildi.Varlık anlamını, insanın yararını, değerleriyle elde ettiklerini araştırır. Daha sonra, felsefi araştırmanın amacı, tüm insanlık (veya insanlar) için ortak olan değerleri kabul etme (veya en azından izole etme) arzusudur. Bu girişim elbette başarısız oldu. Fakat filozofların argümanlarında hakikat doğdu. Ve şimdi herkes herkes için tek bir değer olamayacağını biliyor. Herkes kendi kendine aittir ve bir insanın yaşamında onun için öznel olanın büyük bir değere sahip olmasına bağlıdır.

Ve yine de, insanlık tarihinde her birindeasırlar, bizler, konuştuklarımız, gerçek değerlerimizle birleştiler. Orta Çağ'da en yüksek değer Tanrı'ya inanmaktı ve yaşamın amacı Rab'be saygıyı sağlamaktı. 20. yüzyıla kadar, tüm felsefi araştırmalar insan aklının ve iyiliğin, yani değerin aranmasının açıklanmasına indirgendi.

Böylece felsefede eksenbilim "başladıSadece 20. yüzyılda "değer kavramını düşünün ve onunla birlikte ve dünyayı bir bütün ve nasıl bu algı Belirli bir saatin, manevi, dini ve estetik standartlara karşılık olarak bireysel ve insanlığı algılanması sürecine anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla, felsefede eksenbilim, felsefe ile ilgili temel kavramları değer kavramından ayırmaya, onları daha ayrıntılı olarak düşünmeye, gerçekleri en güvenilir şekilde yansıtan bilimsel yöntemlerle incelemeye başladı. Ancak şimdi, aksiyoloji bilgisi, insani değerlerin doğasını anlama ve bir kavram oluşturmayı mümkün kılmıştır.

Değerler kişinin kesin olarak anlaşılmasıdırfenomenler, onun için en önemli, hayatında en önemli. Bir duygu fırtınasına neden olabilir, ama kayıtsız kalmaz. Bu, neredeyse hayatın sonucunun bağlı olduğu. Bu fenomen anlayışı, dünya hakkında insanın belirli fikirlerine, şeylerin özüne dayanır. Bu nedenle, en değerli şeylerin her biri için tamamen farklı şeylerdir. dünyadaki yerini algınızın Eğer dünyaya bir çocuk getirmek yoksa, boşuna bir hayat yaşamak inancını köklü ise - o zaman çocuklarınızın değeri gelecekteki çocuklardır. Ailen derinden size (bilerek veya kasıtlı olarak) kökleri ise gerçeklik anlayışı şudur: "Dünya düşmanca olduğunu, ancak ailesi sadece yakın arkadaş ihanet etmeyeceklerini, sizin için ayağa kaldırabiliriz" O zaman en yüksek değeriniz aile bağları olacaktır. Değer de para olabilir, eğer insan için gerçeği açıklamada yatıyorsa: para en iyisidir, onlardan her şeyi satın alabilirsiniz. Değerler ayrıca gündelik dünya üzerinde manevi yükseliş de olabilir. Ve bir şeyler, şeyler, şeyler.

Felsefeciler-aksiyologlar da dikkatimizi çekiyorDünyanın fikirleriyle sıkı sıkıya bağlı ve en değerli olan ideali anlama üzerine. Örneklerimize dönersek: Bir kadının ideal yaşamı mutlu bir aile ise, onu yaratmaya çalışacaktır (hedef kavramı devreye girer); eğer bir erkeğin başarılı, finansal olarak müreffeh ve boş bir adam imajı varsa, her şekilde bu şekilde olmaya ve büyük olasılıkla irade kazanmaya çalışacaktır. Dolayısıyla felsefede aksiyoloji, felsefi ölçü birimlerini “birleştirir”.

Günümüzde eksenbilim, değerler doktrini olarakAktif olarak gelişiyor, bu genç bilimin yeni bölümleri ortaya çıkıyor. Pedagojik aksiyoloji gibi bir bölüm ortaya çıkamamıştır, çünkü her insanın genç neslin nasıl eğitileceği, hangi niteliklerin ve değerlerin aşılanması gerektiği önemlidir. Sonuçta, ona bağlı, hangi toplumda yaşayacağımıza, çocuklarımıza, torunlarımız yaşayacak. Her insan bu sorunu kendi yollarıyla çözer. Farklılıklarımızın görünür olduğu değerlerdedir, farklı ülkelerden ve kıtalardan insanların birbirlerini anlamadığı değerlerdeki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindirFelsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir

Related news

 • Jay Davidson: biyografi ve en iyi filmler
 • Noel ağacı plasticineden yapılmış - kolay
 • AÇIK ÖRGÜDEN BAĞCIKLI KOLAY ÇORAP ANLATIMI
 • Tığ İşi Üç Yapraklı Fıstık Oyası Modeli Yapılışı Anlatımlı Videolu
 • Profesyonel olarak önemli nitelikler

 • Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 75

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir


  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 66

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 20

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 24

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 59

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 1

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 54

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 88

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 19

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 2

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 91

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 38

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 98

  Felsefede aksiyoloji, yaşam değerlerinin doğasını ortaya koyan bir doktrindir 84