Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 2019

Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 2019

Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 13 10.03.2019, 13:01

Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma

İşletmedeki danışmanlık, yeni çalışanlar yetiştirmek için kullanılan verimlilik ve etkililiğin en iyi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.personelle çalışmak

İş dünyasındaki mevcut durumun özelliğiprofesyonel personel seçimi ile ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hemen çalışmaya başlayabilecek hazır bir uzman bulmak neredeyse imkansızdır. Eğitim personelinin bir yöntemi olan mentorlük, belirli bir şirketle ilgili belirli bilgi ve becerilere sahip kişileri pratik olarak eğitmenize olanak tanır. Birçok büyük işletme, bu yöntemi topluca şekillendiriyor. Bu yöntem, girişim personelinin en az deneyime sahip genç insanlar olduğu durumlarda özellikle önemlidir.

Mentorluk nedir

Kuruluşun boyutuna ve hem deözgüllüğü ve karmaşıklığı (üretim, ticaret, hizmetler, istişareler), baş, az ya da hiç deneyimi olmayan personel istihdam edebilir. Eğitim sürecinde, nitelikli bir uzman (bu akıl hocasıdır), yeni gelen kişiye iş için gerekli olan bilgiyi sağlar.danışmanlık hedefleri Ayrıca, görevlerini izlemebu bilginin öğrenme süreci, gerekli becerilerin oluşturulması ve genel olarak çalışma arzusu. Eğitim bittikten sonra, genç uzman sertifikayı geçecek ve emek işlevleri icra edebilecek.

Danışmanlığın ayırt edici özellikleritüm sürecin doğrudan işyerinde gerçekleştiği, gerçek durumları etkilediği ve tüm çalışma sürecini gösterdiği. Yani, bu eğitim, öğrencinin etkinliğin pratik tarafında dikkatini vurgulayan, minimum bir teori içermektedir.

Şirket içi ve dışı okul

Çoğunlukla "danışmanlık" terimi,bir "öğrenen şirket" kavramıyla bağlantılı olarak kullanın. Bu, iş alanlarında ortaya çıkan değişikliklerle yüksek hız ve verimlilikle yanıt veren kuruluşların ve işletmelerin adıdır. Yeni teknolojiler yaratırlar, bilgi ve beceri öğrenirler ve yeni gelişmeleri üretim (ticaret, danışmanlık veya diğer) süreci ile hızla bütünleştirirler. Bu eylemin amacı, ana faaliyeti rekabet gücünü korumak ve geliştirmek için değiştirmektir.genç uzman

Bu sürecin ayrılmaz bir parçası, personel niteliklerinin ve profesyonelliğinin sürekli iyileştirilmesidir. Çalışanların etkili ve kaliteli eğitimi için iki sistem kullanılır:

 1. Dış okul kuruluşu sağlarşirketin topraklarında ya da duvarlarının dışında bir çeşit eğitim merkezi. İşte "sıfırdan" eğitimli veya atölye, seminer veya konferanslar katılabilir becerilerini geliştirmek olan şirketlerin çerçeveleri, kendi antrenörler yürütülen veya şirket uzmanları davet etti.
 2. Dahili okul daha bireyselöğretim yöntemi. Genç bir uzman, işyerinde daha tecrübeli bir çalışanın talimatlarını, tavsiyelerini ve önerilerini kullanır. İç okulun avantajı bireysel deneyim ve gözlemlerin aktarımıdır.

Akıl hocalığı kimdir ve ne olması gerekir?

Mentorluk, bir eğitim personeli yöntemi olarak,Bu, öğretmenin kendisinin ön hazırlıklarını içerir. Bunlar yalnızca seçilen yöneticiler, uzmanlar veya yönetici tarafından seçilebilir, bir grup danışmana kayıtlıdır ve bir dizi gereksinimi karşılamaktadır:

 • Mevcut yeterlilik seviyesi, onun bulunduğu pozisyonun profiline karşılık gelir.
 • Çalışmalarının performansında ve diğer çalışanlarla ilişkili olarak Dikkat Edilmesi.
 • Bu organizasyonda iş deneyimi en az bir yıl.
 • Mesleki görevlerini en az üç yıl boyunca yerine getirme tecrübesi.
 • Akıl hocalığı yapmak için kişisel bir arzusu olan.
 • MBO'da iyi performans.son derece nitelikli uzman

Bir kuruluşun ihtiyacı olduğundayeni çalışanların eğitimi, baş bir aday seçer ve danışmanlık için bir emir imzalar. Bu belgeyle uyumlu olarak, daha sonra, stajyeri belirli bir eğiticiye atamak, kadroya ücret vermek ve başarılı bir eğitimden sonra personele yeni bir eleman istihdam etmek için tüm adımlar atılmıştır.

Akıl hocalığı grubuna nasıl kayıt yapılır

Çalışanlarla yapılan işin gerçeğinden yola çıkarakOldukça karmaşık bir süreçtir ve sonuçları son derece sorumluluk seçimi ve uygun öğretmen eğitimine şirketin verimlilik üzerinde önemli bir etkisi var. Mentor olduğunu iddia eden bir çalışanın yetenek ve isteği ile birlikte, grubun dahil edilmesi çalışanın derhal amiri uygun olarak uzman personelin işe alır.

Bu uygulama başkanı çalışırken olur,Çalışanın kendisi tarafından yazılı veya elektronik ortamda gönderilir (kurumsal portalın nasıl düzenlendiğine bağlıdır). Buna ek olarak, kafa bağımsız olarak belirli bir çalışanı seçebilir ve tavsiye edebilir; aynı zamanda danışmanların adayı, yıllık personel değerlendirmesinin sonuçlarına dayanarak gruba kaydolma şansına sahiptir.

Grupta olmak, mentorlar eğitilirdanışmanlık sürecinin sistemleştirilmesi ve uyumlaştırılması amacıyla kurslar. Eğitim materyalini göndermek için içerik, stil ve doğru prosedürü belirlediler.

Hangi akıl hocalığı grubundan çıkarılır?

Öğretmenler arasında olmak, personelinOnlara verilen görevleri uygun seviyede yerine getirmek için aksi takdirde bir istisna olacaktır. Liderlerin yaptığı böyle radikal bir eylemin sebepleri şunlar olabilir:

 • Çalışan kişisel ilerleme göstermez, yetkinliği gelişmez.
 • Bu rehber tarafından denetlenen şirketin yeni çalışanlarının% 20'den fazlası uyum programını geçemedi.
 • Uzman, doğrudan iş görevlerini niteliksel olarak yerine getirememektedir.
 • Kursiyerlerin% 30'dan fazlası bir yıl içinde bu çalışanın hakkında şikayet etti.

Akıl hocasının ilgisi

Mentoring, eğitim personeli olarak öğretmen ve stajyer üzerinde belirli görevler yükler, ancak bir takım hakları kullanabilirler.

Onların isteklerini veYetenekler, bir öğrencinin görevlendirildiği bir uzman, parasal bir ödül verir. Bununla birlikte, bu parayı alabilmek için mentor tüm işlevlerini yerine getirmelidir ve personel eğitim süreci sona erene kadar bekleyecek ve sertifikayı geçecektir. İK uzmanının yeni çalışanın bilgisini değerlendirmesinden ve personel kayıt işlemini onaylamasından iki ay sonra bir ücret ödemek yaygın bir uygulamadır.

Bu tür önlemler haklıdır, çünkü hedeflerdanışmanlık, şirket için yararlı bir çalışanın tecrübesinin ve eğitiminin aktarılmasıdır. Şirket, danışmanların yetersizliği, ihmal, tembellik veya ihmalkarlık yüzünden para kaybetmekle ilgilenmiyor.

Uygun Hedef Ayarı Anlamı

Kaliteli bir uzmanın bir rehber rolünde oynadığı en önemli görevlerden biri, stajyerin zihninde ve imgeleminde sonuç imgesinin oluşturulmasıdır.

Ne kadar erişilebilir ve anlaşılabilir olacakhedefe ulaşıldı, öğrenci için başarının gerçekliği buna bağlı. Ayrıca, doğru ifade, daha karmaşık görevleri yerine getirmek için uyarlanabilir bir çalışanı etkileyebilir.

Hedeflerin uygunluğu ve yeterliliği, aşağıdaki kriterlerle ilişkilendirilerek değerlendirilebilir:

 • Somutluk.
 • Ölçülebilirliği.
 • Yapılabilirlik.
 • Önemi.
 • Belirli bir tarihe bağlanma.

Özel hedefler

Herhangi bir yönetici veya akıl hocası için, personel ile çalışmak öncelikle görevler, sorumluluklar ve gerekli sonuçları formüle ederken somutluk ilkesine dayanır.

Aynı zamanda, somutluk ile birlikte, amaç olumlu bir tutum ile ortaya konmaktadır. Örneğin, kırmızı ve siyah renkleri kullanmadan başlık sayfasının düzenini yapmak yanlış olur.personel eğitim süreci

Aksine, şablona göre şablonun çeşitli varyantlarını yapma görevini, çalışanın aşina olduğu görev, daha doğru olacaktır.

Mentorluk, eğitim personeli olarak,Parçacık olmayan olumlu ifadelere dayanmalıdır. Bilinçaltı tarafından algılanmadığı kanıtlanmıştır, bu yüzden kaçınmak istediğimiz sonucu tam olarak alma riskimiz vardır (kırmızı ve siyahta düzen).

İyi bir akıl hocası, nasıl davranılmaması gerektiği hakkında konuşmak yerine, stajyere doğru ve kesin bir ders verir.

"Ölçülebilir hedef" ne anlama geliyor?

Doğru golün özellikleriKantitatif veya nitel ölçüm olasılığı olur. Bunu yapmak için çeşitli parametreler ve önlemler kullanın: parçalar, sayfalar, yüzdeler, ruble, metre.

Yanlış biçimde formüle edilmiş bir görevin örneği, tanınmış bir fıkradır, ordunun son cümlesi olan tuzu: "Buradan şafağa kadar kazın."

Günlük olarak on soğuk çağrı yapmak veya üç kişiyle görüşmeler yapmak için yeterli bir hedef çağrılabilir.

Hedefin ulaşılabilirliği: çok önemli mi

Öğrencinin kendine güveniGüç ve yetkinlik - bu mentörün gerçekleştirdiği işlevlerden biridir. Mentorluk deneyimli çalışanlar için yeni başlayanlar pahasına bir kendini kanıtlama yolu olmamalıdır.

Bu nedenle, bir stajyere bir ödev verirken, iyi bir yönetici, karmaşıklığını öğrencinin yetenekleriyle karşılaştırır. Şans veya mucize için yer yoktur.

Yeterli bir hedef belirleme tuhaflığıstajyeri daha fazla çalışmaya motive etmeli ve dolayısıyla eskiden olduğundan daha zor olmalıdır. Bununla birlikte, aşırı karmaşıklık güvensiz kursiyerleri korkutuyor.

Düşen hedeflerin en iyi özelliğiKarmaşık ve basit arasındaki "Altın ortalama", "zor ama yapılabilen" ifadesi. Zamanla, stajyerin hedeflerinin karmaşıklığı artacaktır, çünkü yeni bilgi edinir ve bunları uygulayabilmelidir.

Ödevin son tarihini belirleme

Hedeflerin belirlenmesindeki belirsiz formülasyon, görevin başarısızlığını veya tatmin edici olmayan performansını tetikleyen temel faktörlerden biridir. kurumsal personel

Yeni çalışma, her şeyden önce, bir ara teslim süresinin yanı sıra, teslim süresinin veya ara sonuçların uzlaştırılmasının zamanına da sahip olmalıdır.

Son derece profesyonelce ortaya çıktıteslimat tarihinin yaklaşık bir belirlenmesi, örneğin, “ayın sonuna kadar” veya “gelecek hafta”. Çok daha net ve somut 15 Eylül'e kadar bir düzen gerçekleştirme görevidir.

Amacın önemi

Yeni bir iş stajyer için bir meydan okuma olur, değilGörev yükü sadece onun için ilginç olduğunda. Öğrenciyi motive etmesi gerektiğini bilen nitelikli bir akıl hocası, oyuncunun kendisi için önemli hale gelmesi için hedefi formüle edecektir.

Mentorun emrinde sadece somut olmayanmotivasyon, nakit parası veya stajyerlerden ceza almamaktadır. Bu nedenle, iyi bir yöneticinin sanatı, öğrenciyi emek sürecine sıkı sıkıya ve kalıcı olarak sahiplendirmektir.

Hatalı hedef belirleme örneği: "Bu düzeni yapman için sana ihtiyacım var." Öğrenci bu görevi neden yapması gerektiğini anlamıyor, dahili olarak direniyor.

Dramatik olarak tersi etki bu düzeni yapma isteğidir ve iyi bir sonuç olması durumunda, tüm takım stajyerin esasını öğrenecektir.

Danışmanlık aracı olarak geri bildirim

Öğrenme sürecinde, eğitmenin rolü sadece gerekli bilgileri stajyere mekanik olarak aktarmak değil, aynı zamanda doğru ve tam asimilasyonu kontrol etmektir.

Geri bildirim yöntemlerini kullanarak yöneticiÖğrencinin algı düzeyini, hatalarını, eksikliklerini ve hatalarını analiz eder. İşgücü işlevinin performansının düzeltilmesi, doğru yönlendirme, yani yapıcı eleştiriler yoluyla tartışarak ve hassas bir şekilde yönlendirerek gerçekleştirilir.
personel eğitimi yöntemi olarak rehberlik

Herhangi bir yorum aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır:

 1. Mentor, tartışma konusu olan durumu (görev, proje, takım davranışı, kurumsal etik kurallarına bağlılık) tanımlar.
 2. Daha sonra ona karşı tutumunu ve sonuçlarını ifade eder.
 3. Müdür dileklerini dile getiriyorÖğrencinin aynı (benzer) koşullardaki eylemlerinin gelecekteki sonuçları hakkında. Ayrıca iş akışının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için daha basit bir davranış sunabilir.

Her halükarda, mentorun uyarlayıcı çalışanlara yönelik tavrı, sabır, sabır ve diplomasiye dayanmalıdır.

Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 2019

Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 2019

Related news

 • Çok İzlenen Videolar
 • Bronşite İyi Gelen Yiyecekler
 • Dolandırıcının silahı: Zaaf korku, beklenti ve umutlar
 • Servet 2.Bölüm HD Full izle
 • Maynkraft - özel haritalar üzerine maceralar

 • Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 23

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma


  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 86

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 86

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 3

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 37

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 32

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 6

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 36

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 5

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 11

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 96

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 32

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 55

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 25

  Eğitim personeli olarak metodoloji olarak mentorluk yapılması. Genç profesyonellere yeni işlerde yardımcı olma 59