Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler 2019

Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler 2019 Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

Doğal çevre doğalCanlı organizmaları çevreleyen, gelişimlerine katkıda bulunan ya da engelleyen koşullar. Yaşam alanı doğrudan ya da dolaylı olarak onları etkileyebilir, ondan yaşamı sürdürebilmek için gerekli olan herşeyi elde eder. Çevrede, organizmalar daha sonra doğal süreçlere katılan metabolik ürünler üretirler. Bu, canlı ve cansız doğanın çeşitli unsurlarından ve aynı zamanda onun faaliyetinde insan tarafından yaratılan unsurlardan oluşur. Bu elementler organizmalar üzerinde farklı etkilere sahiptirler, bazıları ihtiyaç duydukları zararlara veya nötr bir etkiye sahip olabilirler. Buna bağlı olarak, çevresel faktörlerin birçok sınıflandırması vardır ve bu yazıda en yaygın olanlarını ele alacağız.

Doğal ortamın belirlenmesi

Doğal ortam olduğu için aslındaDoğal ve insan tarafından oluşturulur olanı: Doğal unsurlar çevreleyen, daha sonra, bu temelde, iki kategoriye ayırmak. biyosfer ve Dünya'nın dış kabuğu başvurmak için - bu gezegenimizi saran ve dar anlamda tüm boşlukla anlaşılabilir, çünkü doğal çevrenin anlayışı da, bu kavramın küresel ulaşmak bağlı olarak değişir. statik bir durumda elementlerin algısı tamamen gerçeği ile tutarlı olmadığı için doğru, dünyanın farklı unsurların yaşam etkileşimi tarafından anlaşılan.

Yani, doğal ortamın birkaç bileşenini çıkarabiliriz:

 1. Etkileşen unsurlardan oluşur.
 2. Doğal ortam, çeşitli yönlerden ve ölçeklerden anlaşılabilir, ancak asıl özelliği, bir canlı için bir dizi yaşam koşuludur.
 3. Organizmaların yaşamını farklı şekilde etkiler: olumlu, olumsuz ve nötr olarak.
 4. Doğal çevresel faktörler ve yapay olarak insan tarafından yaratılanlar bölünür.

Ardından, çevreyi şekillendiren çevresel faktörlere bakacağız.

Doğal çevre ve abiyotik faktörler

Bu, ilgili bir dizi koşulinorganik ortam. Sırasıyla kimyasal ve fiziksel olarak ayrılırlar. Birinci kategoride, inorganik doğa kimyasal bileşimi açısından değerlendirilmektedir. Örneğin, taze ve tuzlu su arasında büyük bir fark vardır, bunların her biri bir organizma tarafından yaşanabilirken, diğerleri mevcut olamaz. Ayrıca, atmosferin kimyasal bileşimi, toprak ve besiyerinin diğer unsurları da burada ele alınmaktadır. Fiziksel hava, toprak, su, basınç seviyesi, rüzgârın yönü ve kuvvetini, radyasyon parametrelerini içerir. Yüzey kabartma ve iklimsel veriler de burada ele alınmaktadır. Şu anda çevreciler, antropojenik faktörlere bağlı olumsuz bir değişim eğilimi gösteren iklime özellikle dikkat ediyorlar.

Doğal çevre ve biyotik faktörler

Burada canlı organizmalar arasındaki ilişkigezegen. Böylece hayvanlar diğer canlı organizmaları tüketerek nüfuslarını kontrol ederler. Bunlar, diğerlerinin, örneğin parazitlerin habitatı haline gelir. Bazı yaşayan organizmalar başkalarını döllemekte ve böylece çoğalmasını teşvik etmektedir. Bu kategoride, bitkilerin ve hayvanların varlığının şaşırtıcı bir dengesi: Birincisi, hayvanlar için gerekli olan oksijeni verir ve bu da bitkiler için gerekli olan karbondioksiti yayar.

Doğal çevre ve antropojenik faktörler

Bunlar ortaya çıkan faktörlerdir.insan aktivitesi. Hem olumlu hem de olumsuz olabilirler. İnsan çevreyi değiştirebilir, ihtiyacını tatmin edecek şekilde uyarlayabilir. Örneğin, kömür endüstrisinde filtreler kullanılmadan tesis işletilmesi, ağır emisyonlar nedeniyle atmosferi çok kirletebilir. Atık nehirde bertaraf ve tanıdık bir ortam bırakmak karın zorlayarak, zemine kazmak olabilir, bunlar ve ölürler yapabilirsiniz. Öte yandan, tehlike altındaki türlerin örneklerinin sayısını geri çalışıyoruz örgütler vardır ve aynı zamanda insan kaynaklı faktörler ifade eder. İnsan faaliyeti çok farklı olduğundan, doğrudan veya dolaylı olarak çevresel şartları etkileyebilir ve 20. yüzyılın ortasında, sanayinin aktif büyüme sırasında, bilim adamları, insanlar tarafından değiştirilir Earth'ün kabuğunu tanımlanır "noosfer" olarak böyle bir şeyi tespit ettik.

Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler 2019

Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler 2019

Related news

 • Aracın yeniden kaydı veya sizinle STSIya ne almanız gerektiğini
 • Kabak Kalye Videosu
 • Tığ İle Renkli Atkı Yapımı
 • Hızlı Koşmanın Önemi
 • Lavrov Oleg Alekseevich - Rusya Federasyonu Onur ve Halkının Sanatçısı

 • Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler


  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler

  Doğal çevre: ana faktörler ve genel özellikler