Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 2019

Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 2019
19.08.2019

Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 43

Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi

Bazen düşünmek, iki hazırlamak ve tutmak daha kolaydır.Kendi dersinizi analiz etmekten ziyade, üst üste sınıfları açın. Bir bilgisayar monitörü veya bir kağıt önünde oturup ... ve ilk adım yapmak bacakların hangi istedi Çiyanlar, konum bir duygu.

Aslında, her şey basit: yürümeye başladığınız ayağı değil, nihai olarak nereye girmeniz gerektiğini ve nasıl yapılacağını düşünmek gerekir. Önemli olan gözlerin önünde bir plan yapmaktır. Açıklığa kavuşturmak için, okul müfredatından belirli bir konuyu analiz ederiz. Örneğin, dersin kendi dilinde analizini Rusça dilinde yapalım.

dersin içgözlemi

Öğretmenin çalışmalarında içgözlemin rolü

Öz-analiz, hatalar üzerine yapılan çalışmadır.eylemlerini uzun bir süre planlarken. Örneğin, "Definitive Pronouns" konusunu inceledikten sonra öğrenciler bir test kağıdı yazdılar. Sonuçlar beklediğinizden daha kötüydü. Neden? Cevap, dersin öz analizini bulmanıza yardımcı olur. Rusça dili karmaşık bir konudur. Belki de daha iyi sonuç almak için öğrencilerle diğer çalışma biçimlerini bulmak faydalıdır? Dönüşüm aktivitelerini analiz edemeyen, dersinde ne yaptığını anlamayan bir öğretmenin, çalışmalarını GEF'nin gereklerini yerine getirmesi için yapması mümkün değildir.

Dersin içgörüleri şunları sağlar:

 1. Öğretmenin ve öğrencilerin etkinliklerinin amaçlarını belirlemek doğrudur.
 2. Neyin başarılması gerekenler ile bunun yapılabileceği arasındaki ilişkiyi görmek.
 3. Pedagojik etkinliklerde açıkça plan yapın ve sonuç elde edin.
 4. Öğrencileri, büyük bir sonuç elde etmek için bilgi kazanmaya teşvik edin.

Bir dersin Rusçadaki içgörüleri

Rus dili dersinin içgözlem şeması

Bu düzen, herhangi bir konunun öz değerlendirilmesi için uygundur

1. Yüzde olarak analizi içeren sınıfın genel özellikleri:

 • öğrencilerin genel gelişimi;
 • Rus dilinde öğrencilerin bilgisi;
 • kişisel gelişim.

2. Üzerinde çalışılan malzemeyle olan ilişkisinin ilişkisi.

3. Dersin amaçlarının özellikleri:

 • eğitim;
 • eğitici;
 • Gelişmekte.

4. Dersin planı. Özellik:

 • derste dikkate alınacak eğitim materyali;
 • öğretme yöntemleri;
 • öğretme yöntemleri;
 • öğrencilerin etkinlik organizasyon biçimleri.

5. Dersin aşamalarının analizi. Pedagojik ve didaktik yöntemler, öğrencilerin incelenen materyalleri öğrenmelerini nasıl etkiledi?

6. Dersin bileşenlerinin analizi:

 • uygulamanın uygunluğu;
 • son etkililik.

7. İşlevsellik:

 • Mesleğin seçilen yapısının haklı olup olmadığı;
 • Görevlerin seviyesinin, sınıfın genel seviyesine karşılık gelip gelmediği;
 • Sınıf ve öğretmen arasındaki ilişkinin niteliğinin analizi.

8. Son sonucun değerlendirilmesi:

 • Planlanan hedefin sınıfa ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi;
 • Eğer ulaşılmazsa, o zaman ne oldu?
 • sonuç.

Rus dilinin dersinin öz-analizi planı aynı şemaya göre yapılacaktır.

Rus dilinin iç gözlemi

Dersi kendi kendine incelemek için gerekenler

Öğretmenlerin çalışmalarının alışık olmadığını analiz etmek - buişlevlerinin bir parçası. Fakat burada, kendim için yaptığım azami tarafsızlık ile nasıl analiz yapılacağı, GEF'deki dersin (Rus dili) öz-analizinin nasıl doğru bir şekilde düzenlenmesi gerektiği? Sonuçta, resmi bir yaklaşımla, bu sorumlu meslek kesinlikle anlamsız olacaktır. Bu nedenle, Federal Devlet Eğitim Standardı tarafından ortaya konan gereksinimleri bilmeniz ve aşağıdaki algoritmaya uymanız gerekir.

Çocuk kolektiflerinin analizi

Aşağıdaki konularda bir ön çalışma,Çocukların kolektif özelliklerine ve becerilerine bağlı olarak dersin öz-sınavı yapılır. Rusça temel konulardan biridir, bu yüzden başarılı ustalaşması özellikle önemlidir.

 1. Sınıf hazırlığı düzeyi: İş ve iletişimde birbirleriyle etkileşime girme yeteneği, çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi ve sınıf arkadaşlarının çalışmaları.
 2. Öğrenci bedeninde ne tür bir iletişim hakimdir? Rakip mi, etkileşim mi? Lider var mı?
 3. Ekip, Rus dili hakkında yeni bir bilgi edinmek ve başarılı bir şekilde çalışmak için ne kadar motive etti?
 4. Konuyla ilgili öğretim materyalinin sınıf tarafından üstlenilmesinin ortalama seviyesi.

Rus dilinde ders için öz-analiz planı

Sınıfta uygulanan didaktik yöntemlerin etkinliğinin analizi için sorular

Kalitatif iç gözlemin en önemli faktörüDerste seçtiğin yöntemlerin etkinliğinin objektif bir değerlendirmesidir, dersin taktikleri. Kendinize aşağıdaki soruları sorup onlara açık bir şekilde cevap verirseniz, dersin öz-analizi (Rusça) tam olarak gerçekleştirilecektir.

 1. Rus dili dersinde çalışma nasıl düzenlendi?
 2. Araştırılması planlanan konu ne kadar önemli?
 3. Bu konuyu ne kadar derinden biliyorsunuz?
 4. Derste öğrenilen kavramlar: öncekilerle ve ne kadar?
 5. Aşağıdaki derslerde öğrencinin derse açıklanması ile olan ilişkisi ne kadar güçlü?
 6. Öğrencilerin, önceki materyali ne kadar derinden anladıkları, çalışılan konuyu anlamak için ne kadar önemli?
 7. Materyal okul tarafından nasıl incelenmiştir?
 8. Konuyla ilgili planlanan öğrenciler nasıl tanıtıldı ve ne kadar iyi öğrendiler?
 9. Eğitim sürecinin planlanan tüm aşamaları uygulandı ve ne kadar başarılı oldu?
 10. Öğrencilerin materyali anlamada zorluk yaşadıkları, ne yaptıkları, derste herhangi bir an var mıydı? Eğer öyleyse, ne kadar derin?
 11. Malzemeye hakim olmanın tüm kriterleri tatmin edici oldu mu?
 12. Sonuç.

Rus dili dersinin iç gözlem planı

Ders Süreci Analizi

Bir başka önemli bileşen isedersin kendi kendine incelenmesi. Rus dili, öngörülemeyen bir konudur çünkü derste önceden planlanamayan durumlar vardır. Bu durumda, okul zamanının son saniyesine göre kalibre edilen bütün uyumlu plan yanlış gidebilir.

Bu nedenle, bir sonraki soru dizisi, dersin yürütülmesi ile ilgilidir.

 1. Dersin amacı nihai sonucuyla nasıl ilişkilendirildi, herkes bunu yapmayı başardı mı?
 2. Bir "öğretmen-öğrenci" diyaloğu kurmak mümkün mü?
 3. Dersin başında bir başarı durumu yaratmak mümkün müdür?
 4. Öğrencilerin ilgisini yeni konuya çekmeye nasıl çekiyordu?
 5. Bilginin gerçekleştirilmesi nasıl yapılır?
 6. Öğrencilerin anladığı öğretim görevi öğrenciler tarafından anlaşıldı mı?
 7. Görevler ne ölçüde başarıldı?
 8. Beklenmeyen durumlar var mı, incelenen konu açısından onları çözmek mümkün oldu mu?
 9. Sınıfta hangi bilgi formları kontrol edildi? Bu derste haklı mıydı?
 10. Ders bütünsel miydi?
 11. GEF'in gerekliliklerini yerine getirdi mi?
 12. Derste hangi sınıf içi etkileşim seviyesi vardı?
 13. Faaliyetin en zayıf ve en güçlü aşamalarını tanımlayın.

dersin içgözlemi

Sonuç

Öğretmen mesleği çok sorumludur. Onurlu eğitim misyonu ve birçok satırın sorumluluğu üzerine yazılmış: cömert, resmi, yüce. Bu nedenle, sadece öğretmenlerini geçecek olan öğrenciler diliyorum. Sonuçta, gerçek bir akıl hocası için en büyük ödül ve pedagojik yeteneklerin bir işareti başarılı öğrencilerdir.

Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 2019

Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 2019

Related news

 • 100 Doğal Görünümlü Çiçekli Patik Örnekleri
 • Nasıl orijinal viski gelen sahte Jack Daniels ayırt etmek
 • (Çikolata Rüyası) Armutlu Islak Kek Tarifi
 • Ferhat Öztorun: Artık her maç final
 • Sulu Misket Köfte Yemeği Videosu

 • Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 22

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi


  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 91

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 14

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 81

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 40

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 33

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 87

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 44

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 29

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 51

  Dersin öz analizi (Rusça dili): bir plan, bir düzen ve bir örnek. Rusçadaki dersin kendi kendini analiz etmesi 7