Bordro 2019

Bordro 2019 Bordro

bordro

İşletme veya organizasyonun başkanı,sizi maaşın (maaş) göstergesi olarak vazgeçilmez bir şart oluşturduğu bir emir çıkarmaya mecburdur. Temel olarak ek ücretler (ek ücretler, ödenekler, ikramiyeler) maaşın belirli bir yüzdesini oluşturmaktadır.

Ücretlerin hesaplanmasıçalışma zamanında, çalışma sözleşmesine ücretlerinin hakkında hükümler saklayan yeni çalışmaya çalışan, personel, zaman çizelgesi resepsiyonunda sırasına dayanarak. Ayrıca, nihai ücret miktarı, ikramiye, not, kınama gibi emirlerden etkilenir.

Ücret tahakkuklarının üç temel türü vardır (tarife dışı, tarife, karışık).

Tarife sistemi uyarınca, ücretlerçalışanların niteliklerine, koşullarına, niteliğine ve gerçekleştirilen işin miktarına bağlı olarak her çalışan için belirlenen tarife oranına dayanarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, birinci sınıfın atanmış çalışanı, en düşük maaşa sahip vasıfsız bir çalışandır; ancak bu maaş, mevzuat tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmamalıdır. Böylece tarife ölçeği ve tarife katsayılarının yardımı ile kuruluştaki tüm çalışanlar sıralaması belirlenir.

Ücretlerin bütçede hesaplanmasıkuruluşlar yalnızca bir tarife ölçeğinde oluşur ve tüm ek ücretler, ödenekler ve diğer zorunlu ödemeler, her bir sektördeki ilgili kanunlar ve düzenlemelerle düzenlenir.

Tarife dışı bir sistemle, her bir kişiemek katkısına bağlı olarak çalışan, çalıştığı işletmenin kârının belli bir yüzdesini alır. Yani böyle bir ücret sistemi ile ücretleri hesaplarken mesleki beceri, hizmet süresi, çalışanın önemi, niteliği ve hedefe ulaşma becerisinin gerçekleştirilme derecesi dikkate alınır. Çalışanları daha verimli çalışmaya teşvik ettiği için bu form popülerlik kazanıyor.

Karma tarife sistemi ile, çalışansabit bir maaş oluşturulur ve robotların sonuçlarına göre ek bir ücret eklenir veya cezalar kaldırılır. Ticaret ve hizmet sunumunda en yaygın ödeme şekli, çünkü bu alanlarda robotların etkililiğini ve dolayısıyla ücretleri belirlemek oldukça kolaydır.

Yani, maaşınızı, ek ücretinizi, ek ücretinizi veyaKar yüzde, maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Ancak, "tahakkuk eden" ve "ellerde ödenen" sütunundaki miktar her zaman farklıdır, çünkü kesintiler eklenmiş toplamdan yapılır. Rusya Federasyonu'nun Vergi Kanununda, Ch. 23.

Yukarıdaki kodlara göre,Ücretin nakit veya ayni olarak ödenip ödenmediğine bakılmaksızın% 13 oranında kesinti yapılmalıdır. Ancak, kişisel gelir vergisi tutarını hesaplarken vergi indirimlerini hesaba katmak gerekir. Vergi indirimi, verginin alınmadığı tercih edilen miktardır. Yani, çalışanın vergiden düşülebilir kategorilerden birine girmesi durumunda, bu tutarın miktarına göre vergi matrahı (% 13'e kadar olan tutar) azaltılır. Vergi indirimi olan kişilerin miktarları ve kategorileri hakkında detaylı bilgi Vergi Kanununun 218. Maddesinde bulunabilir.

Yani, maaşı nasıl tahsil edilir. Bunu yapmak için, gerekirse, toplam tahakkuk eden maaştan kesinti ve kalan tutarı% 13 oranında çıkararak kişisel gelir vergisi alırız. Bundan sonra, son bir ay içinde biriken toplam (sözleşme uzlaştırma dönemi için sağlanan diğer) kişisel gelir vergisi miktarını ve (ödenmiş olması halinde) avans çıkarmak ve ellerinizi ödemek istediğiniz para ne miktarda olsun.

Bordro 2019

Bordro 2019

Related news

 • Farklı sözler resimli
 • Güvenilir havayolu Transaero. yorumlar
 • Emzirme Döneminde Doğum Kontrol Hapı Kullanımı
 • Dalgalı papağanlara ne besleyeceğim ve ona nasıl bakacağım
 • Moskova ve Moskova Bölgesinde anaokulu öğretmeninin ortalama maaşı

 • Bordro

  Bordro


  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro

  Bordro