Amortisman grupları 2019

Amortisman grupları 2019 Amortisman grupları

Amortisman grupları

İşletme veya kuruluşun herhangi bir mülküamortismana tabidir, yani, değerin bir kısmını, sabit kıymet veya diğer varlık yaşları olarak bitmiş ürüne atfeder. Muhasebe uygulamasında, mülkün ayrı amortisman gruplarına bölünmesi kabul edilir. Belirli bir varlığın belirli bir gruba tahsis edilmesi, hizmet ömrünün belirlenmesine dayanır.

Bir varlığın maksimum ömrü, saattir.Kullanışlı kullanımı, yani ekipmanın görevini düzenli olarak yerine getirdiği dönemdir. Yönetici, bu terimi bağımsız olarak kurma hakkına sahiptir; malvarlığının faaliyete geçirilmesinde, yeniden yapılandırma ya da modernizasyondan sonra belgelerin içine yerleştirilirken, malın mülkiyetindeki herhangi bir iyileşme, sırasıyla, faydalı ömrünü arttırır. Asıl mesele, amortisman gruplarına bölünmeyi gözlemlemektir, yani kullanım süresindeki artış, varlığın daha önce atfedildiği grup içinde olmalıdır.

Maddi olmayan varlıklardan itfaiyetten bahsedersekvarlıklar, hizmet ömrünün belirlenmesi mümkün olmayan, bu durumda bu durumda raporlamada on yıllık bir süre belirtilir. Bu sürenin, kurumun gelecekte işleyişinin beklenen zamanından daha uzun olamayacağı dikkat çekicidir.

Öyleyse, ana amortisman gruplarını listeleyelim.kuruluşların varlıklarının bölünmesi ile uyumlu olarak. Toplamda, yıla bölünmüş 10 grup vardır. İlk iki yıllık bir servis ömrüne sahip tüm varlıkları kapsar, 1-2 yaş dahil yani. İkincisi, buna göre iki ya da üç yıl sürecek mülkleri içerir. Üçüncü grup da dahil üç ila beş yıl bir zaman dilimi sağlar. Ve dördüncü - beşten fazla, ama yedi yıla kadar. Beşinci grup dahil fazla yedi ila on yıl aralığında düzgün çalışması mümkün olacak varlıkların amortisman kapsaması amaçlanmıştır. Altıncı grupta, muhasebeci on yıldan on beş yıla kadar sürecek olan bu mülkün güvenliğini sağlayabilir. Yedinci, sırasıyla onbeş yirmi yıl. Sekizinci amortisman grubu, yirmi veya yirmi beş yıl boyunca başını memnun edecek dayanıklı mülkler içeriyor. Dokuzuncu grup, yirmi beş ila otuz yıl arasında faydalı bir hayat sağlar. Evet, dün, onuncu amortisman grubunda olan faydalı ömür otuzdan fazla yıldır duran varlıkları kapsamaktadır.

Bu bölüm, tüm varlıkları sipariş etmenizi sağlarve zamanında onarım veya değiştirme yapılmasına yardımcı olur. Ekipman üretim faaliyetinden ayrıldıktan sonra, amortisman amortismana tabi tutulur. Ana doğrusal ve doğrusal olmayan olarak kabul edilen aylık amortisman miktarını belirlemenin birkaç yolu vardır. Lineer yönteme dayalı kesinti miktarının belirlenmesinde, ürün, varlığın başlangıç ​​değerinin, yani mülkün değeri ve belirli bir tesis için hesaplanan teslimat, kurulum, montaj ve amortisman oranları için maliyet tutarıdır. Doğrusal olmayan bir yöntem kullanırsanız, hesaplama mülkün kalan değeri ve amortisman oranı temelinde yapılacaktır. Hangi yolu seçerseniz, tüzel kişi kendi başına karar verir. Aynı zamanda iradeyle de değiştirebilir, ancak bir sonraki raporlama döneminden daha önce değil.

Alınan fonlar tek oluşturduİşletmeyi faaliyetlerinin geliştirilmesi veya genişletilmesine yardımcı olan bir amortisman fonu. Dolayısıyla, amortisman ücretleri, emekliye ayrılan veya uzun vadeli projelere yatırılan yeni mülklerin veya diğer varlıkların satın alınmasına harcanır. Ekipmanın imha edilmesinden sonra, operasyonunun tüm süresi boyunca alınan kesintiler orijinal değerle karşılaştırılır. Bu analize göre, amortisman gruplarına bölünmek, zarar veya karı ortaya koymaktadır.

Amortisman grupları 2019

Amortisman grupları 2019

Related news

 • Sahte pırlanta nasıl anlaşılır
 • Votka ve alkol üzerinde çam fıstığında tentür
 • Bebeğinizin Güvenliği İçin Odasını Doğru Dekore Edin
 • Yer Fıstıklı Kurabiye Tarifi
 • Alex Smurfit: Victoria Boninin karısı ve başarılı bir işadamı biyografisi

 • Amortisman grupları

  Amortisman grupları


  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları

  Amortisman grupları