Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 2019

Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 2019

Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 100 06.02.2019, 00:26

Yorumlar: Çocuklar için "Serebroliz". Hazırlığın açıklaması

Otuz yılı aşkın süredir çocuklarda kullanılmaktadır.nöroloji, ilaç "Serebrolysin". Domuz beyninin hidrolizatından üretilir. Klinik olarak, bir kraniocerebral travma ile ilişkili çocuklarda merkezi sinir sisteminin perinatal patolojisinde ve dikkat eksikliği olan hiperaktivite bozukluklarında çalışmalar yapılmıştır. Bir serebrolysin ajanı günlük olarak 2 ml'lik bir dozda bir grup çocuğa intramüsküler yoldan uygulandı. İki haftalık bir kurstan sonra, çocukların beyin fonksiyonlarında bir iyileşme oldu. Normalize bir uyku geçirdiler, baş ağrısı azaldı, hafıza ve dikkat gelişti. Bu nedenle, birçok çocuk nöroloğu, genç hastalarına sinir sisteminin işlevlerini iyileştirmeye yardımcı olacak bir ilaçla tedavi edilmelerini emrediyor.

Çocuklar için Cerebrolysin Terapi başlamadan önce olmalıUygulama talimatı (çocuklar için) "Serebrolysin" anlamına gelir. Yorumlar, önerileri takip ederseniz, hastalığın pozitif dinamiğinin yeterince hızlı bir şekilde sağlanabileceğini göstermektedir.

Meselenin şekli

İlaç nootropik gruba aittirilaçlar. 1, 2, 5, 10, 20 ml'lik bir dozda koyu renkli bir cam şişede paketlenmiş bir amber çözeltisi formunda üretilir. Ana bileşen, domuzun beyninden elde edilen bir peptid kompleksidir. Yardımcı bileşenler enjeksiyon için su ve sodyum hidroksittir. Gerçekten eşsiz bir bileşim ilaçtır, bu yüzden "Cerebrolysin" ilacına yapılan olumlu geri bildirimlerden hiç kimse şaşırmaz. ZRD'li çocuklar için bu en uygun ilaçtır.

etki

İlaç, düşük moleküllü, biyolojik nöropeptidler içerir. BBB'ye nüfuz ederler ve sinir sisteminin hücrelerine girerler. Tıpta beyin üzerinde aşağıdaki eylemler vardır:

 • organa özgü etkiler;
 • nörotrofik aktivite;
 • fonksiyonel doğanın nöromodülasyonu;
 • nöro-;
 • metabolik düzenleme;
 • enerji metabolizmasını artırır;
 • farklı yaş kategorisinde kişilerin beyinlerinde hücre içi protein sentezini artırır;
 • nöronları laktik asidozun zararlı etkilerinden korur;
 • ezber ve dikkat konsantrasyonunu artırır.

Çocuklar için Cerebrolysin yorumları Zaten tedavinin ilk günlerinde, CNS hazırlama Cerebrolysin geliştirir. Bir yaşın altındaki çocuklar için yapılan yorumlar, ilacın terimden önce doğan bebeklerin gelişimini önemli ölçüde geliştirdiğini göstermektedir.

Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

İlaç aşağıdaki sapmalarla uygulanabilir:

 • kronik serebrovasküler yetmezlik;
 • Alzheimer hastalığı;
 • çeşitli formların demansı;
 • travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları;
 • iskemik inme;
 • çocuğun gelişiminde gecikme;
 • çocuklukta artan aktivite ve yaygın ilgi;
 • antidepresanlar ile karmaşık tedavide çocuklarda görülen endojen doğa hiperaktivitesi.

Kontrendikasyonlar:

 • epilepsi;
 • böbrek ve karaciğer patolojisi;
 • ilacın bileşenlerine aşırı duyarlılık.

Çocuklara serebrolysin enjeksiyonları yorumlar Tıbbi sürecin başlangıcından önce, "Serebrolysin" çözümüyle ilgili herşeyi incelemek gerekir. Çocuklar için bu ilaç, olumsuz reaksiyonların nedeni olabilir.

dozaj

İlaç kas içi ve intravenöz olarak uygulanır. İlacın dozajı hastalığın şiddetine, hastanın yaşına ve bireysel özelliklerine bağlıdır. Talimatlara göre, ilacın 50 ml'ye kadar sürülmesine izin verilir, ancak tüm oranı birkaç resepsiyona ayırmak daha iyidir. Birçok uzman, 10 ila 20 gün boyunca günlük ilaçları önermektedir. Akut durumlarda, nöroşirürjik müdahalelerin yanı sıra, ilacın dozu 10 ila 50 ml'dir. Travma ve inmeden sonra, 5 ila 50 ml. Merkezi sinir sisteminin diğer tüm patolojileri ile, ilaç 5 ila 30 ml arasında uygulanır. Pediatrik nörolojik uygulamada, ilaç, 1 kg vücut ağırlığı başına 0.1-0.2 ml'lik belirli bir şemaya göre hesaplanır.

Bir yıldan küçük çocuklar için serebrolysin yorumları Durumu iyileştirmek için hastanın ihtiyacı varİyileştirme gelene kadar tedavi kurslarını birkaç kez yapmak. İlaç ilk kez uygulandığında, kurs haftada 2 veya 3 enjeksiyonları geçmemelidir. "Serebrolysin" (çocuklara enjeksiyonlar) incelemeleri çoğunlukla olumludur. Dozaj doğru seçilmiş ise bebekler hızlı bir şekilde geri yüklenir.

Aşırı doz ve diğer ajanlarla etkileşim

İlacın hastanın durumunun aşırı dozda veya kötüleşmesine neden olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur. Aşağıdaki ilaç gruplarıyla paylaşılması önerilmez:

 • MAO inhibitörleri;
 • antidepresanlar;
 • lipitler içeren çözeltiler;
 • pH değişimini etkileyebileceği anlamına gelir.

Çocuklarda kullanım için Cerebrolysin talimatları yorumlar En iyi çocuklar için "Cerebroliz" Yorumlar olumlu. Bununla birlikte, bazı durumlarda, olumsuz reaksiyonlar not edilir, bu nedenle kullanım şeması doktor tarafından izlenmelidir.

Hamilelik ve emzirme

Özenle, ilaç hamileliğin ilk yarısında ve emzirme döneminde reçete edilir. İlaca sadece anneye olan ihtiyaç fetusun riskini aşarsa izin verilir.

Konuşma için çocuklar için Serebrolysin yorumlar Deneysel çalışmaların sonuçlarına göre,ilacın fetus üzerinde teratojenik ve toksik etkisi yoktur. Ancak hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Ayrıca olumsuz yorumlar da vardır. Hemşirelik annesinin ilacı yüksek dozda kullanması durumunda çocuklar için "serebrolysin" zararlı olabilir.

Yan etkiler

Temel olarak, ilaç iyi tolere edilir. Ancak nadir durumlarda, olumsuz reaksiyonlar gelişebilir. Aşağıdaki belirtiler dikkatli olmalıdır:

 • terleme;
 • ısı hissi;
 • baş dönmesi;
 • bulantı;
 • taşikardi;
 • ishal;
 • artan basınç;
 • iştah kaybı;
 • uyku bozukluğu;
 • nefes darlığı;
 • baş ağrısı.

Bu etkilerin hem ilacı alan hastalarda hem de plasebo grubunda eşit olarak gelişebileceği bulunmuştur.

Çoğu çocuk nöroloğu atarKonuşma için çocuklar için ilaç "Cerebrolysin". Ebeveynlerin değerlendirmeleri, yeni yürümeye başlayan çocukların zihinsel gelişiminin terapinin seyrinden sonra gerçekten hızlandığını göstermektedir.

Özel talimatlar

Şiddetli karaciğerde uygulanmazve böbrek yetmezliği. İlaç reçeteyle bir eczanede dağıtılmaktadır. Ürünü kuru ve karanlık bir yerde, 20 dereceden fazla olmayan bir sıcaklıkta çocuklardan uzak tutun. Ampul açıldıktan sonra ilaç hemen kullanılmalıdır. Yan etkilerin gelişmesine neden olmamak için ilacın yavaşça sürülmesi gerekir. Araştırmaya göre, glukoz, Ringer çözeltisi, izotonik solüsyon ile ortak bir ilaç almanız önerilmektedir. Ayrıca sadece merkezi sinir sisteminin değil, aynı zamanda kalp ve kan damarlarının performansını artırabilecek vitaminler ile kombinasyon halinde.

Sinir sisteminin çalışmasında patoloji ile, Cerebrolysin genellikle çocuklara reçete edilir. Doktorların yorumları, ilacın gelişimdeki birçok sapmayı ortadan kaldırmak için kısa sürede yardımcı olduğunu göstermektedir.

İlaç "Cortexin" - ilacın "Cerebrolysin" bir analogu

İlaç nootropik ilaçlar grubuna aittir. Kas içine enjekte etmek için bir çözeltinin hazırlanması için bir liyofilizat formunda mevcuttur. İlacın bileşimindeki ana madde, 10 mg'lık bir dozda suda çözünebilir polipeptit fraksiyonları kompleksidir. Yardımcı bileşen glisindir.

Çocuklar için beyincik Ürün 5 ml'lik şişelerde paketlenmiştir. İlaç da mükemmel değerlendirmeleri vardır. Çocuklar için "Serebrolysin" bir doktor ile görüştükten sonra bu ilacın tamamen yerini alabilir.

etki

Sığırların beyninden elde edilen fraksiyonlardan bir preparat hazırlanır. Doğrudan BBB yoluyla sinir hücrelerine nüfuz eder. İlaç merkezi sinir sistemi üzerinde aşağıdaki etkilere sahiptir:

 • nöro-koruyucu;
 • nutropik;
 • dokuya özgü;
 • antioksidan;
 • beynin işlevini geliştirir;
 • konsantrasyon ve hafızayı artırır;
 • Stresli durumlarla başa çıkmak için yardımcı olur.

Zaten tedavi ilk günlerinde ilaç iyi bir sonuç göstermektedir. Bu değerlendirme tarafından kanıtlanmıştır. Çocuklar için "Serebrolysin" nörologlar tarafından Cortexin'den daha sık tavsiye edilmez.

Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar

Bireysel ve karmaşık bir durumda, ilaç aşağıdaki patolojiler için reçete edilir:

 • farklı bir doğanın kafa yaralanmaları;
 • zayıf serebral dolaşım;
 • farklı bir ensefalopati formu;
 • hafıza ve düşünme bozukluğu;
 • asteni;
 • vejovasküler distoni;
 • epilepsi;
 • her türlü çocuk felci;
 • CNS'de bozulma olan yenidoğanlar;
 • Çocuklukta konuşma ve gelişmede gecikme;
 • kötü okul performansı.

Hastalar ne diyor?

Geçmesi gereken çocukların ebeveynleriTerapi, açıklanan ilaçların iyi tolere edildiğini unutmayın. Nadir durumlarda, yan etkiler olabilir. Yorumlar ("Serebrolysin" çocuklar için "Cortexin"), ilaçların CNS hastalıkları olan bebeklerin gelişimini hızlandırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. İlaç sadece bir doktor tarafından reçete edilebilir. Kendi kendine ilaç buna değmez.

Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 2019

Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 2019

Related news

 • Doğal Dudak Kremi Yapımı
 • Sarkaç: Tane Baharatlı Brokoli Kavurması
 • Diyet Elmalı Kek Videosu
 • Şizofren şehirde yaşayanları tehdit ediyor
 • Ayrıntılı pasaj: Hapishaneden Kaçış
 • Denizaltı Yapalım

 • Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 32

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması


  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 1

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 77

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 7

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 43

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 46

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 23

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 91

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 22

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 97

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 47

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 8

  Yorumlar: Çocuklar için Serebroliz. Hazırlığın açıklaması 37