Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk 2019

Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk 2019 Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

Yoksulluk nedir? Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

Neden fakirim? Bu soru, her gün gezegendeki yüzbinlerce insan tarafından ortaya konmaktadır. İhtiyaç duydukları asgari şeyleri satın almaya çalışırlar, ancak çoğu zaman yetersiz bir maaş veya emekli maaşı bile yoktur. Yoksulluk bir ağdır, içinden çıkılması zordur. Ama kesinlikle gerçek. Asıl mesele iradenin bir yumruk haline getirilmesi ve harekete geçmesidir. Hala oturmayın, ağlama ve şeylerin hüzün dolu hallerine katlanmayın. Herhangi bir yaşam değişikliği, ilgisizliğin, inisiyatifin ve pasifliğin eksikliğinin aksine, vazgeçilmez bir sosyal konumu sona erdirmek için en azından bir şans verir.

Yoksulluk sosyal bir olgu olarak

Bu aşırı bir nakit sıkıntısı veBireyin, tüm ailenin, toplumun ve devletin acil ihtiyaçlarını karşılayan kaynakların varlığı için gereklidir. Örneğin, modern dünyada evin içindeki her bireyin temel şeyleri olduğu kabul edilir: TV, mutfak ocağı, masa, yatak vb. Onların yokluğu veya satın alınamaması, bir kişinin başkalarının gözünde dilenci yapar. Tabii ki, o henüz sundurma üzerinde durmuyor, çünkü o kazanıyor ve normal bir yaşam sürdürmeye çalışır. Ancak, bir insanın bitkide ya da bitkide aldığı paralar eksiktir ve sonunda bitmek zorunda kalmaz.

yoksulluk Yoksulluk mülkün yetersizliğidirtam teşekküllü bir varlık için değerler, finansal fırsatlar, mallar. Daha küresel ölçekte bakarsanız, yaşamak, yarışı devam ettirmek, gelişmek mümkün değildir. Son derece fakir insanlar ekmek almak için gerekli araçlara sahip değiller, bu yüzden dilenmek için dışarı çıkıyorlar.

Mutlak yoksulluk

Bu nosyona göre imkansızlık ima edilirnormal bir hayat sürecek adam. Mutlak yoksulluk - yiyeceklerin ve beslenme, giyim ve sıcaklık hatta temel ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildir. Böyle bir birey kendi yaşamsal fonksiyonlarını koruyabiliyor sadece asgari ürünlerini satın alır. O genellikle kamu hizmetleri için ödeme ve kişisel eşyalar satın feragat etmez. yoksulluk tip geçim ve kendini gerekli tüm ulaştırılmasına yardım etme yeteneğini karşılaştırarak mümkündür belirleyin. boşluk çok önemli ise, ekonomistler yoksulluk eşiğinin fenomen hakkında söylenecek - toplum için iyi bir yaşam tarzının eksikliği, dayatılan dönemi klişeleri koruyamamaktır ve her zamanki standartları kaçınarak.

Dünya Bankası böyle bir yerde hesapladıyurtdışında. Uzmanlara göre, yoksulluk sınırı günde 1,25 ABD dolarından daha az olan bir varlıktır. Ancak bu, bu eşikten biraz daha yüksek olan haneleri dikkate almamaktadır. Bu nedenle, ülkede eşitsizliğin ve ihtiyaçların büyüdüğü, yoksulluk sınırının ötesindeki insanların sayısının azaldığı bir durum söz konusudur.

göreli yoksulluk

Bazen insanlar kendilerini fakir olarak görürler, çünkü onlarBir şey eksiktir, ama onların geliri arkadaşlarından, komşularından, akrabalarından çok daha düşük olduğu için. Göreceli yoksulluk, çevredeki insanlar tarafından belirlenen çerçeveye uymadığınızın bir göstergesidir. Örneğin, tanıdıkların çevreniz oldukça iyi durumda: kocası ile birlikte bir kız kardeşi Kanarya Adaları'na ait, bir arkadaş Paris'te alışverişe gider. Bunun yerine, tatilinizi sadece yerel Kırım'da geçirebilirsiniz. Tabi ki, arkadaşlarınla ​​kendini kıyaslamak için, aileni fakir olarak adlandırıyorsun. Ama bunu düşünürseniz, başka insanlar şehir dışındaki bir sanatoryum gezisine bile para ödemezler, bu yüzden kendinizi böyle bir durumda bir dilenci olarak düşünmek adil olmaz.

yoksulluk seviyesiKısacası, göreceli yoksullukSizi çevreleyen insana yakışır yaşam standartları ile tutarsızlık. Çoğu zaman, nüfusun gelirini dener: eğer büyürlerse ve fonların dağılımı aynı kalırsa, o zaman bu tür bir ihtiyaç sabittir.

Townsend kavramı

Yoksulluğu bir devlet olarak gördü,Bir insanın yaşam zevklerine alışmış olan, arka plana dönüşür veya erişilemez hale gelir. Koşullar (iş kaybı, mali kaynakların eksikliği) nedeniyle, her zamanki yaşam tarzını değiştiren zorluklarla karşılaşır. Örneğin, bir girişimci ofise kendi makinesinde gider. Fakat ülkede ekonomik bir kriz yaşandı, benzin fiyatları yukarı doğru fırladı ve nüfusun maaşı eski kaldı. Bu nedenle, bir kişi, metroda daha ucuz bir yolculuğa çıkmak için aracı terk etmelidir. Bu, onun geçici olarak geçici olarak kısıtlanmış bir dilenci olduğu anlamına gelmez.

yoksulluk sınırıTownsend göreli yoksulluğu savunuyor -Bu gelir, toplumun büyük bir kısmının olmaya devam ettiği seviyenin altında. Analist, genellikle, çok boyutlu yoksunluk kavramını kullanmıştı; bu da, bireyin veya ailesinin genel halk kitlesinin arka planına karşı dezavantajı anlamına geliyordu. Giyim, yemek, yaşam ve çalışma koşulları gibi sosyal göstergelerle karakterize edilen maddi olabilir - bu, istihdamın özü, eğitim düzeyi, boş zaman harcama yollarıdır.

Kavramın iki yönü

Yoksulluk seviyesi yeterliÖzet, açık bir çerçeve veya sınırlara sahip olmamak. Bu nedenle Townsend'in konsepti onu daha dar ve geniş anlamda tanımlar. İlk olarak, analiste göre, ihtiyaç seviyesini değerlendirirken, normal yaşam için mal alımı için fonların kullanılabilirliğinin analizine odaklanmamız gerekir. Bu, kişinin sahip olduğu kişisel (medyan) gelirin göstergesidir. Bu nedenle, İskandinavya'da göreceli yoksulluk eşiği, Avrupa'daki maddi kaynakların% 60'ına karşılık gelmektedir - ABD'de% 50, ABD'de% 40.

İkincisi, göreli ihtiyaçdaha küresel ölçekte kabul edilir. Bu durumda, mevcut kaynaklara dayanarak toplumun yaşamına tam olarak katılma fırsatını dikkate alın. İlginçtir, mutlak yoksulluk daha derin bir kavramdır. Menzili göreli olanla uyuşmuyor. Bunlardan ilki ortadan kaldırılabilir, ikincisi her zaman mevcut olacaktır, çünkü toplumdaki eşitsizlik kaçınılmaz ve ebedi bir olgudur. Ülkenin tüm vatandaşlarının aniden milyoner hale gelmesi durumunda bile görece yoksulluk söylenebilir.

Yoksunluk yaklaşımı

Para miktarına göre değilBelli mal ve hizmetlerin insan kaynakları, kaynakları ve gelirleri anlamına gelir. Bu durumda, yoksulluk çizgisi, bireyin bazı şeylere erişemediği durumlarda toplumdaki bir konumdur, böylece sonunda daha ucuz meslektaşlarını satın alır. Örneğin, Anya kız bir cep telefonu istiyor. Yepyeni bir dokunmatik ekranlı cihazda parası yok, ancak kişisel kumbarada tuttuğu hisse senedi, oldukça iyi bir düğme cihazının sahibi olmasını sağlıyor.

göreceli yoksullukYoksulluk yaklaşımı da başarısızlığı ima ediyorBazı hizmetlerden elde edilen nüfus ve küçük gelir nedeniyle alımlar. Böylece, bir kişi süpermarkette daha az mal satın alır, kuaförlerin hizmetlerini reddeder, işe gider. Burada, ana vurgu tüketim üzerindedir. Ancak, bu durum oldukça zor olsa da yoksulluk sınırını belirlemek için: nüfusun iyi bir mali rezervleri olabilir, ancak bir süre satın alma mevsimselliği göz önüne alındığında, pahalı malları terk etmek için.

Yoksulluğun nedenleri

Çok fazla olabilir. Bazen insanlar çizgi ihtiyacı boyunca onları itti durumları etkilemek mümkün değildir. Diğer durumlarda, koşullar için kendileri sorumludurlar. Yoksulluğun nedenleri birlikte gruplandırılabilir:

 1. Ekonomik - düşük ücretler, işsizlik, ülkede bir kriz, parasal devalüasyon.
 2. Siyasi savaş, zorunlu göç.
 3. Sosyo-tıbbi - yaşlılık, sakatlık, devlette yüksek insidans.
 4. Demografik - tamamlanmamış bir aile, çocukların varlığı, bağımlılar.
 5. Yeterlilik - sınırlı bilgi ve beceriler, eğitimin erişilemezliği ve düşük seviyesi.
 6. Coğrafi - depresif bölgelerin varlığı, düzensiz gelişimi.
 7. Kişisel - alkolizm, uyuşturucu tutkusu, kumar bağımlılığı.

mutlak yoksullukEn önemlisi yoksulluğun sebepleri ne olursa olsun,zor bir durumdan kurtulabileceğinizi unutmayın. "Yoksulluk yargı" diyen biri yanlıştır. Hayır, utanılacak bir şey değil. İhtiyaç - geçici bir fenomen, her zaman büyük bir arzu ile etkileyebilir.

Yoksulluğun nedenlerine ilişkin açıklamalar

Yoksulluğu toplumda sosyal bir olguyla karşılaştıran iki yaklaşım vardır:

 • Kültürel açıklamalar. Bu teorinin savunucuları, yoksul insanların toplumunda bazı davranışların oluştuğunu söylüyor: kadercilik, ruhun azalması, alçakgönüllülük, hayal kırıklığı. Harekete geçmek yerine, insanlar kendilerini mahkum ederler, içmeye veya dilenmeye başlarlar. Bu durumda, yoksulluk gen düzeyinde bulaşan bir tür kalıtsal hastalıktır. Uzmanlar, iş ve en küçük girişimi aramaya teşvik etmek için devletin yararlarını, emekli maaşlarını ve yardımlarını iptal etmeyi tavsiye ediyorlar.
 • Yapısal açıklamalar. Bu teoriye dayanarak, analistler, devletin ekonomik bir gerileme yaşadığında yoksulluğun meydana geldiğini söylüyorlar. Bu dönemlerde maddi zenginliklerin nüfus arasında eşit olmayan dağılımı özellikle şiddetlidir. Ayrıca uluslararası iş piyasasının yapısındaki değişikliklere de dikkat ediyorlar. Örneğin, ülkede düşük ücretler daha fazla yatırım çekmek için yapay olarak tutulur.

Yukarıdaki nedenlere ek olarak, yoksulluk, belirli bir kişiye, yaşam tarzına ve içinde yaşadığı devletin politikasına özgü diğer durumlar nedeniyle de ortaya çıkabilir.

Yoksulluk neye yol açar?

Ayrıca iki ilginç teori, yandaş var.Bu sosyal problemi farklı olarak gören ve onu ortadan kaldırmak için taban tabana zıt yöntemler sunar. Birincisi temsilciler yoksulluğu olumlu bir fenomen olarak görüyorlar. Analistler, insanları harekete geçiren, kendilerini ve becerilerini geliştirmeye zorlayan, yeni fikirler ortaya koyan bir faktör haline geldiğini söylüyor. Sonuç olarak toplum gelişiyor, çalışıyor, devletin ekonomik durumu gelişiyor. Darwinci teori olarak adlandırılan bu teori, liberaller tarafından desteklenmektedir.

yoksulluk bir yardımcısıdırBaşka bir eğilim dengeleme denir. Onun takipçileri, yoksulluğun kötülük olduğuna inanıyor. Onların düşüncesine göre, yoksulluk, bir insanı gerekli olan her şey için kendisinin sağlamak için daha fazla çalışmaya zorlamayacaktır. Aksine, bunun toplumun en dibine doğru yuvarlanmasına yol açacaktır. Analistler, emin olun: kısıtlayıcı ihtiyaçlar nedeniyle çaresiz ve bilgisiz hale gelen bireyin tamamen bozulmasını önlemek için, ülkedeki tüm vatandaşlar arasında mevcut kaynakları ve araçları eşit olarak bölmek gerekir.

Olumsuz sonuçlar

Yoksulluk seviyesi,tüm halindeki atmosferi belirler. Katılıyorum, eğer insanlar yoksulluktan muzdariplerse, toplumda gerilim var, suçların sayısı artıyor. Ellerini çaresizlikten düşüren, bir kişi devletten çaldı, yasadışı olarak kazanç sağlamaya başlar, vergilerden kaçar, ailesini desteklemek için rüşvet alır. Bazen daha ciddi bir cinayete bile gider: kar, soygun, hırsızlık için cinayet. Yoksulluktan muzdarip bir toplum genellikle sağlıksız koşullardan muzdariptir. Çok yüksek mortalite ve salgın riski ile karakterizedir.

Özellikle trajik kalıtımsal yoksulluktur. Gerçekten de, yoksul arasında sıklıkla doğarlar yetenekli çocuklar uçan araba icat etmek, kansere çare oluşturabilir veya küresel ısınmayla mücadele için bir yol ile gelip gelecekte yeteneğine sahiptir. Ama bu asla olmayacak: finans ve kaynak eksikliği çocuğun iyi bir eğitim almak ve yeni Einstein olamaz gerçeğine yol açar. O da bütün girişimleri sessizce durumları tolere ve yeteneklerini mahvetmek nedenle zorunlu sıfıra hayatını değiştirmek için çocukluktan ikna etti.

Yoksulluk ölçeği

En çok etkilenenler Afrika vatandaşıcumhuriyetler, Asya devletleri, Doğu Avrupa'nın bazı güçleri. 2014 yılında uzmanlar, yoksulluk boşluğu göz önüne alındığında, en yoksul ülkeler arasında yer aldı - bu, nüfusun farklı kesimleri arasındaki gelir farkı, oranları. Ekonominin gelişim derecesi, yaşam ve özgürlük standardı ve egemenlik gibi kriterler de dikkate alındı. Sonuç olarak, çoğu dilenciler Mısır, Zambiya, Hindistan, Senegal, Ruanda, Bangladeş, Nepal, Gana, Cezayir, Nepal, Bosna, Honduras, Guatemala idi.

yoksulluk boşluğu Aynı zamanda insanlar yaşıyorİsviçre, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Danimarka, Avustralya, Hollanda, Kanada, Finlandiya ve Lüksemburg. Amerika Birleşik Devletleri en başarılı ülkelerin sıralamasında sadece 11. sırada yer aldı. Rusya, 32, Litvanya, Estonya ve Letonya - 45, 48 ve 49, Belarus 56, Ukrayna 68. Bu liste, bir devletin nüfusunun ne kadar fakir veya iyi olduğunu gösteriyor. Ancak eğitim seviyesi, sağlık hizmeti kalitesi ve istihdam olasılığı gibi diğer göstergeleri değerlendirirsek her zaman değiştirilecektir.

Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk 2019

Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk 2019

Related news

 • Angelina Jolie Suriyeli evlat edinecek
 • Yaz modası ile Etiketlenen Konular
 • Bir spektrum analizörü ile ne ölçülebilir
 • Diyet Sırları: Doğru Kahvaltı Kilo Verdirir
 • Evde Kolay Tepsi Köfte Nasıl Yapılır (Yemek Tarifleri)

 • Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk


  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk

  Yoksulluk nedir Yoksulluk seviyesi. Mutlak ve göreli yoksulluk