Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler 2019

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler 2019 Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

Başarılı bir iş geliştirme genellikle gerektirirgirişimci yatırım çekmek için. Bunu yapmak için, çeşitli araçlar kullanarak bunu yapabilir. Ancak birçok durumda, yatırımcının belirli bir işletmeye yatırım yapıp yapmayacağına ilişkin kararını, belirli bir projenin umutlarını değerlendiren bağımsız bir analiz yürütmeye dayanır. Buna hangi kriterler dahil olabilir?

Sadelik ve karmaşıklık

Düşündükleri gibi yatırım projelerinin değerlendirilmesiBir yandan birçok uzman, bir iş fikrinin araştırılmasının çok yönlülüğü ile bağlantılıdır. Dahası, sadece kavramın kendisinin özellikleri değil, aynı zamanda piyasanın durumu, politik süreçler gibi dış etkenler de dikkate alınabilir Yatırım projesinin cazibesi, girişimcinin kişiliği ve finansal planın hazırlanma seviyesi açısından analiz edilebilir. Öte yandan, karşılık gelen araştırmanın özü, bir kural olarak, en basit soruların bir kümesine cevap verir: projenin karlı mı, hangi ölçüde, ve ne zaman gelir bekleyeceği?

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi

Izin verecek evrensel ölçütlerhangi faktörlerin, mesleki yatırımcıların bulunduğu çevrede bile, girişim girişiminin gelecekteki kârlılığını en açık şekilde etkilediğini kesin olarak belirlemek henüz icat edilmemiştir. Bununla birlikte, nitelikli değerlendirme ve yatırım projelerinin analizinin yapılabildiği araç kiti, çok çeşitli spesifik çözümlerde mevcuttur. Modern yatırımcıların işletme fikirleri umutlarını değerlendirmedeki kriterler nelerdir?

Anahtar Kriterler

Öncelikle, bunlar göstergeleri yansıtmaktadıryatırımların ekonomik etkinliği. Bu kritere özgü rakamların hesaplanması için geçerli olan "formül" de, gerçek yatırım ve yıllık kâr (bazen kârlılıkta, yani yüzde olarak ifade edilir) olmak üzere iki temel "değişken" vardır. Bazı durumlarda, bu "formül" te yatırım projelerini değerlendirme kriterleri, geri ödeme süresi gibi bir açıdan desteklenir. Yani, mesela, iş yapma ilk yılı hakkında konuşursak, mudiler, kaç ay projenin en azından sıfıra gideceğini öğrenmek isteyebilir. Genel olarak, yatırım projelerini değerlendirmede kullanılan metodolojinin zaman faktörüne bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Kriterin ekonomik açıdan en önemli kümesi, somut dönemlerle ilişkilendirilerek analiz edilir.

Projenin yatırım çekiciliğinin değerlendirilmesi

Yatırım projelerini değerlendirme kriterlerini zamanla daha fazla ilişkili olarak ele alırsak, daha ayrıntılı olarak aşağıdaki listeleri tek tek inceleyebiliriz:

 • net bugünkü değer;
 • içsel ve değiştirilmiş getiri oranları;
 • ortalama oran, ayrıca karlılık endeksi.

Bu ölçütlerin avantajı nedir? Hemen hemen her durumda yatırımcı, birkaç potansiyel projenin katmanlaştırılmasına izin verebilen belirli bir rasyonel dijital gösterge alır.

Optimal iş modeli

"Formül" le ilgili olarak "değişkenler" hesaplayın,Yukarıda verdiğimiz veya ona benzer olan yatırımcı, girişimcinin önerdiği iş modelini analiz etmeye çalışacaktır. Yani, yatırımcının ve diğer ilgili tarafların mutlu olduğu dönemde gerekli gelir akışını sağlayabilen çözümlerin varlığı için incelemektir. İş modelinin özelliğine dayanan yatırım projelerinin değerlendirilmesi ilkeleri, kilit göstergelerin hesaplanmasına yönelik özel yöntemlerin uygulanmasına dayanır. Onları düşünün.

Göstergelerin hesaplanması

Uygulamada, göstergelerin hesaplanması, bir kural olarak,iskonto yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yani, sermayenin ortalama ağırlıklı değerinin boyutunu veya iş modeli açısından daha uygunsa, benzer projeler için ortalama piyasa getirisini alır. Banka faizlerine dayalı iskonto yöntemleri var. Yani, projenin karlılığı, bir banka mevduatı üzerinde benzer miktarda nakit yerleştirme ile bir seçenek olarak karşılaştırılır. Tipik olarak, yatırım projelerinin etkinliğini değerlendiren göstergeler, yatırımcı için özellikle önemli olan varlıkların amortismanını yansıtan enflasyon veya ilgili süreçleri de hesaba katar.

Yatırım projelerinin etkinliğini değerlendirmek için göstergeler

Şimdi teoriden uygulamaya geçelim. Yukarıda özetlediğimiz bazı kriterleri analiz ederek yatırım projelerinin değerlendirmesinin nasıl yürütüldüğünü düşünelim. Geri ödeme dönemiyle başlayalım. Bu, yatırım projelerinin değerlendirilmesinin yapıldığı kilit göstergelerden biridir. Örneğin, iki karşılaştırmalı ticari girişimin diğer ölçütleri aynı ise, genellikle yatırımların "sıfıra" daha hızlı gittiği yerlere tercih yapılır.

Geri ödeme süresinin analizi

Bu kriter arasındaki zaman aralığıdır.bir iş projesi başlatma anı (veya yatırımcının yatırımlarının finansal dilimi) hazırlanması ve birikmiş net kâr tutarı toplam yatırım hacmine eşit olduğunda bir olayın düzeltilmesi. Bazı uzmanlar bir şart daha ekliyor: "sıfıra" çıkan iş çıkışını karakterize eden trend sürdürülebilir olmalıdır. Yani, işe başladıktan sonraki aylarda biriken kâr yatırıma eşit hale gelirse ve bir süre sonra maliyetler geliri tekrar aştıysa, geri ödeme süresi sabit değildir. Bununla birlikte, bu kriteri dikkate almayan ya da çok sayıda koşullu karmaşık formüller çerçevesinde hesaba katmayan analistler var.

Yatırım projesinin mali değerlendirmesi

Yatırımcı hangi davayı kabul etmeye meyillidir?Geri ödeme döneminin analizine dayanan olumlu bir karar? Uzmanlar iki temel davayı tespit ettiler. Birincisi, bir yıllık bazda asgari iskonto oranı ile eşit veya karşılaştırılabilir kar dönemine korelasyon içinde ise, 12 aydan daha kısa satışa sunulacak. Yani, projenin ilk 10 ay yatırımcı bankada yılda% 15'e eşit% 15 karlılığı alacaksınız eğer nispeten, konuşma, o bir projeye yatırım yapmaya tercih edecektir, daha fazla KUDA yatırım sermayenin serbest bırakılması halinde geri kalan 2 ay boyunca sırayla bir depozito açmak a. yatırımcı, kabul edilebilir bir geri ödeme süresini bulursa İkincisi, iş yatırım kararı kabul edilebilir, yatırım projesinin risklerin değerlendirilmesi karlılığında düşüş etkileyebilecek faktörleri belirlemek için olmaması şartıyla. Bu tür vakalar düşük enflasyon ve (ve dolayısıyla banka mevduat küçük bir yüzdesi) döviz kurunun düşük oynaklık ile ekonomilerin çoğunlukla karakteristik olan - o zaman yatırımcıların daha fazla ilgi sadece karlılığı ödemek, gerçek bir işletme yatırım düşünmek daha istekli, ama aynı zamanda riske atar.

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

Ancak, yatırım projelerinin değerlendirilmesisadece geri ödeme döneminde, yetersizdir. Esasen bu durumda gelirden sonra alınabilecek kazancın maliyeti aştığı dikkate alınmaz. Göreceli olarak,% 15'ini alarak ve sermayeyi geri çeken yatırımcı, gelecek yıl içinde% 30 daha fazla kazanma fırsatını kaçırıyor olabilir.

Net şimdiki değer

Yukarıda belirttiğimiz gibi, değerlendirme göstergeleriYatırım projelerinin etkinliği, net bugünkü değer gibi bir kriteri içermektedir. Beklenen gelir miktarı ile işteki ilk yatırımın büyüklüğü arasındaki farktır. Yani, firmanın toplam sermayesinin ne kadar büyüyebileceğini yansıtıyor. Yatırımcı, net bugünkü değerin aynı risk seviyesinde ve aynı zaman aralığında daha yüksek olması beklenen projeye öncelik verecektir. Bu durumda, geri ödeme süresi hiç dikkate alınmayabilir (bu sık sık gerçekleşmese de).

Iç dönüş oranı

Yukarıdaki yatırım değerleme göstergeleriProjeler genellikle iç getiri oranı gibi bir kriterle desteklenir. Bu aracın ana avantajı, yatırımcının karının iskonto oranını indirmeden hesaplanabilmesidir. Bu nasıl mümkün olabilir? Mesele, içsel kârlılık biçiminin, indirgeme oranına uygunluğunu kabul etmesidir, ancak beklenen gelirlerin büyüklüğü, ekteki araçların büyüklüğü ile çakışacaktır. Göreceli olarak, yatırımcı, proje 100 bin de yatırım yapmış. Ruble, en azından aynı miktarda o iskonto oranı temelinde bunu düzenlenmesi, belirli bir zaman dönemi, hem de "prim" den sonra alacağı emin olabiliriz.

Değiştirilmiş oran

Projenin yatırım çekiciliğinin değerlendirilmesiDeğiştirilmiş bir iç getiri oranı gibi bir kriterle de desteklenebilir. Eğer diğer göstergeler pozitif olsa da, örneğin, net mevcut gelirin negatif olduğu (seçilen iskonto oranından daha az) olduğu durumlarda kullanılabilir. Örneğin, normal iç getiri oranı. Yani, şartlı olarak, yatırımcı, belirli bir süre içinde 100 bin ruble yatırım yaparak, onları 10 aylık işten sonra% 15 prim ile geri döndürür, ancak 24 ay sonra, işletmenin toplam karlılığı% 1-2'dir. Bu durumda, net kârlılığın düzeltilmesine kadar, iskonto oranına karşılık gelirin yetersiz kaldığı dönemlere dayanarak iç karlılığı ayarlamak gerekir. Bu nedenle, yatırımcının bilmesi önemlidir: belki 10 ay içinde faizle 100 bin ruble yatırım yapması ve parayı 24 ay boyunca dolaştırmaktan ve sadece 1-2 bin ruble yükseltmekten 15 bin dolar yükseltmesi daha iyidir.

Karlılık endeksi

Yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmesi,kural, kârlılık endeksi gibi bir ölçütün analizine dahil olmayı içerir. Bu seçenek ortalama olarak ne kadar alacak belirlemesine olanak sağlar, tüm yatırımcılar (veya onun şirketin tüm sermayesi yalnızca) gönderilen paranın orijinal miktarına göre belirli bir zaman dönemi, sonra geldi.

Nitel ölçütler

Yukarıda rasyonel, kantitatif olarak gördükyatırım projesinin finansal değerlendirmesi için kriterler. Bununla birlikte, nitel parametreler de vardır. Rakamlarla ifade etmek zordur (bazı açılardan elbette, mümkün olsa da). Ancak, çoğunlukla, yukarıda çalışılan parametrelerin dikkate alındığı "formüller" den daha az önemli değildir. Hangi kriterler hakkında konuşabiliriz? Uzmanlar, bir sonraki seti tanımlar.

Yatırım projesinin risk değerlendirmesi

İlk olarak, incelenen iş projesidengeli, pazarın objektif koşullarını göz önünde bulundurarak, belirtilen hedefleri karşılar. İkinci olarak, girişimcinin niyetleri ve beklentileri, mevcut kaynaklar - personel, duran varlıklar, finansman kaynakları - için yeterli olmalıdır. Üçüncü olarak, yatırım projesinin risklerinin nitel değerlendirmesi uygun dereceye kadar yapılmalıdır. Dördüncüsü, işletme ekonomik olmayan alanlardaki iş girişimlerinin uygulanmasının olası etkisini hesaplamalıdır - toplum, bölgesel veya belediye düzeyinde politika, ekoloji ve görüntü etkilerini analiz etmelidir.

Karlılık faktörleri

Aslında, burada yer alan rakamlarrasyonel kriterleri belirlemek için "formüller", temel olarak projenin yatırım çekiciliğinin bir değerlendirmesi yapılabilir mi? Çok fazla veri kaynağı olabilir. Doğalarının ne olabileceğini belirlemeye çalışalım. Uzmanlar, rasyonel göstergelerle ilgili "formül" ler için "değişkenleri" etkileyen iki ana etken grubunu, karların boyutunu ve maliyetlerin bağlı olduğu kişileri etkileyenleri belirler. Aynı zamanda, bu sınıflandırma, aynı faktörün aynı anda bir firmanın gelirinin büyümesini destekleyebildiği ve aynı zamanda işi diğeri için karmaşıklaştırabileceği ölçüde değişkendir. Basit bir örnek ruble oranıdır. Büyümesi ihracatçılar için çok faydalı - Rus ulusal para birimindeki gelirleri artıyor. Buna karşılık, ithalatçılar önemli ölçüde aşırı ödeme yapmak zorunda. Döviz ticareti yanında, başka hangi faktörler örnek olarak gösterilebilir?

Bu kapasite artışı veya azalması olabilirPazarın belirli bir segmentinde ve sonuç olarak, satış hacimleri artacak veya azalacaktır. Bir kural olarak, bu durum, sektördeki yeni oyuncuların ortaya çıkması, birleşme, iflas, vs., bazı durumlarda - devlet politikasıdır. Diğer bir faktör ise, enflasyonist süreçlerden dolayı firma maliyetlerinin artması, tedarikçilerin ve karşı tarafın piyasa istikrarındaki değişimlerdir. Diğer bir örnek ise teknolojik süreçlerin etkisidir - bazı satış araçlarının ya da üretimin getirilmesi, işletmedeki genel gelir dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Kural olarak, daha yeni ekipman, teknolojik döngüde bir düşüş anlamına gelir. Sonuç olarak, ürün pazara daha hızlı girer. Daha iyi bir üretim tabanına sahip bir yatırım projesinin maliyetini tahmin etmek, çıktı dinamikleri açısından daha muhafazakâr olan ekipmanın güvenilir olmasına rağmen kullanımdan daha yüksek olabilir.

Ek kriterler

Yatırım değerleme göstergeleri de vardır.Muhasebe ilkelerine dayanan, daha çok ekonomik nitelikte olmayan projeler. Yani, şirketin ne kadar verimli bir şekilde kaydedildiği, sabit kıymetlerin değerinin ne kadar düzenli olarak yeniden değerlendirildiği ve ne kadar düzenli bir şekilde yapıldığı, şirket içindeki doküman dolaşımının ve ortak kuruluşların, devlet yapılarının etkin bir şekilde nasıl kurgulandığı incelenmiştir.

Ekonomik bir değerlendirme de mümkündürmakro düzeyde yatırım projeleri. Yani ulusal veya global pazarın durumuna göre iş umutları, etkileyebilecek faktörlerin bir kombinasyonu, analizi, orada olduğunu. Bazı durumlarda, mevzuatın belirli özellikleri dikkate alınır. örneğin, federal düzeyde hukuk kaynaklarının düzeyinde gümrük mevzuatının açıdan kısmi düzeltme olabilir Yani, eğer (örneğin, yurt dışından bazı ürünlerin ithalatına yasak) rağmen, yatırımcı, uygunsuz böyle bir işe yatırım bulabilirsiniz Karlılık ve karlılığın hesaplanan göstergelerinin çok umut verici olduğunu.

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi göstergeleri

Sadece bir finansal değerlendirme yapılamazyatırım projesi, ama aynı zamanda, örneğin, iş sahibinin kişiliğinin psikoloji düzeyinde analizi, bağlantıları, diğer piyasa oyuncularının tavsiyeleri. Yatırımcı, iş ortakları için aday olarak kabul edilen kişiye yönelik kişisel bir tutum temelinde bir karar verdiğinde, bir varyasyon mümkündür.

Beklentiler olduğunda bir varyant da mümkündürYatırımlar, diğer piyasa katılımcılarının tavsiyeleri, sektör notları, medyada marka ve şirket yöneticilerinin varlığının sıklığına göre değerlendirilecektir. Eğer ciddi bir yatırım sorunudur - yatırımcı, kural olarak, yatırım projesinin değerlendirilmesine entegre bir yaklaşım kullanır.

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler 2019

Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler 2019

Related news

 • Gençlik Günü ne zamandır ve nasıl kutlanmaktadır
 • Zencefilli yoğurt kürü
 • Toplumun siyasal sistemindeki devlet
 • Spaghetti Carbonara Tarifi
 • Topçu montajı Nona. Rusyanın kendinden tahrikli topçu sistemleri

 • Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler


  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler

  Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projesinin risk değerlendirmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi için kriterler