Viyana Sözleşmesi 2019

Viyana Sözleşmesi 2019 Viyana Sözleşmesi

Viyana Sözleşmesi

Sözleşme, hukukun kaynakları arasında yer alıyor;ilgili belgelerin sayısal biçimine bakılmaksızın ve özel adından bağımsız olarak, yazılı olarak bir anlaşma, devletler tarafından imzalanmış ve Milletvekili tarafından düzenlenen bir belge.

Bu tür uluslararası sözleşmelere şunlar dahildir:devlet hayatının çeşitli alanlarını düzenleyen anlaşmalar. Bunların konusu insan hakları ve özgürlükleri, ticaret, havayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, fikri mülkiyet haklarının korunması ve diğerleri.

1980 Viyana Sözleşmesi,farklı hukuk sistemlerine sahip birçok Devlet için kabul gören uluslararası düzeyde ticaretle ilgili normlar. 1980 Sözleşmesi dört kısma bölünmüştür ve 101 makale içermektedir. Bunların hepsi aşağıdaki önemli hususları göz önünde bulundurmayı amaçlamaktadır: sözleşme kavramı, sözleşmelerin biçimi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin içeriği, tarafların sözleşmeyle öngörülen hususların yerine getirilmeme sorumluluğu.

Bu belge uyarınca, uluslararasıSözleşme iki şekilde sonuçlandırılabilir: yazılı ve sözlü. 1961 Viyana Sözleşmesi, anlaşmalara tarafların sözleşmeye dayalı yasal kapasiteye sahip herhangi bir Dünya Ticaret Örgütü üyesi olabileceğini ortaya koymaktadır. Sadece devlet evrensel yasal kapasiteye sahiptir.

Nesnesi Viyana Sözleşmesisatış sözleşmesi, üye ülkelerin ticari işletmeleri arasındaki anlaşmalar için geçerlidir. Ancak, aynı zamanda, bazı işlem türleri işlem altına girmez (örneğin, menkul kıymet satışları, müzayedeler ve diğerleri).

İhlalin genel şekliTaraflardan birinin yükümlülükleri, kaybedilen yardımlar da dahil olmak üzere tazminat talebidir. Sorumluluk, yalnızca, sanık tarafın, sözleşmenin şartlarının ihlalinin kontrolünün dışındaki koşullardan kaynaklandığını ispatlayabildiğinde ortaya çıkmadığı anlamına gelir.

Diplomatik İlişkiler Konusunda Viyana Sözleşmesi1961, diplomatik hukuk alanını düzenleyen ana yasalardan biridir. Sözleşmeye göre tüm misyonların başkanları, üç ana sınıfa ayrılmıştır: Büyükelçiler tarafından tanınan elçilikler ve dilekler (Vatikan temsilcileri olarak anılır); elçilikler, bakanlar ve internüzivite uzmanları, aynı zamanda devlet başkanları tarafından akredite edilmiştir; dış bakanlar ile akreditasyona sahip davalarda avukatlar.

Bu sözleşmeye uygun olarak, misyonun personeli çeşitli kategorilere ayrılır: diplomatik, idari ve teknik ve bakım personeli.

Viyana Konvansiyonu diplomatik sağlarkarşılıklı anlaşma ile devletler arasında ortaya çıkan ilişkiler. Ayrıca, diplomatik misyonların oluşturulması ve düzeylerinin belirlenmesi konusunda bir anlaşmaya varılması gerekmektedir.

Yabancı bir devlet, başka bir deyişle,Akreditasyon devleti, 1961 sözleşmesine uygun olarak, diplomatik misyonun başkanını bağımsız olarak atar. Buna karşılık, alıcı devlet bu kişiyi bu göreve akredite etmek için izin (rıza) vermelidir, ancak gerekçe göstermeden reddedebilir.

Kafanın işlevlerinin sona ermesio bir değerlendirme, diplomat reklam istenmeyen adam sonucunda, hem de işlevlerini yerine getirmemesinin olarak ülkeyi terk edince bürolar veya diğer diplomatik personel geliyor.

Diplomatik ilişkilerin sona ermesi durumunda, ziraatçıyı düzenleyen devlet, yabancı bir devletin diplomatlarının ve ailelerinin mensuplarının ayrılması konusunda yardımcı olmalıdır.

Viyana Sözleşmesi 2019

Viyana Sözleşmesi 2019

Related news

 • Garaj için kızılötesi ısıtıcı nasıl seçilir
 • Sezonun en güzel abiye modelleri
 • Şişle Kolay Bebek Patik Yapılışı Türkçe Anlatımlı Videolu
 • Tavşan gümüşü: Cinsin tanımı, incelemeleri, bakımı
 • Bebeklerin boğazına takılan nesne nasıl çıkarılır

 • Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi


  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi

  Viyana Sözleşmesi