Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 2019

Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 2019
16.09.2019

Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 72

Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama

Fiziksel kimya ve biyokimya için ortakbir yöntem olup, burada maddenin parçacıkları - moleküller, iyonlar (katyonlar olarak adlandırılan pozitif yüklü partiküller negatif yüklü parçacıklar olarak adlandırılan anyonlar) radikalleri küçük parçacıklara parçalanır. "Ayrılma" Latince ayrılma olarak adlandırılan bu işlem, "ayırma" anlamına gelir. Bu, örneğin, dağılmış olan parçacıklar bölümü dağılmadan önce parçacıkların sayısı ayrışmış parçacıkların oranı gösteren, "ayrışma derecesi" gibi göstergeler ile karakterize edilir. madde üzerinde, belirli eylemlerinin bir sonucu, bu etkilerin tabiatı ayrışma türünü belirler partiküllerin parçalanma işlemi meydana gelebilir. iyonlaştırıcı radyasyon, elektrolitik ayrışma etkisi altında termal ayrışma, FOTOLİZ, ayrışma ayırt eder. Ayrışma, birleşim ve rekombinasyonun tam tersidir. Bu işlem genellikle iyonlaşma ile karıştırılır.

Elektrolitik ayrışma şu şekilde:bir çeşit çözülme, çözücünün kutup moleküllerinin etkisi altında ilerleyip kimyasal bir nitelik taşır. İyonlara ayrışabilen ve bir çözücüde elektrik akımı yürütebilen maddelere elektrolitler (asitler, tuzlar, bazlar) adı verilir. Çözündüğünde iyonlara ayrışmayan maddeler (alkoller, eterler, karbonhidratlar, vb.) Elektrolit değildir. Elektrolitlerin en önemli çözücüsü sudur. Su kendisi zayıf bir elektrolit olarak karakterizedir. Polar solventler (örneğin, etanol, amonyak ve asetik asit) elektrolitleri de çözebilirler. Sulu solüsyonlarda asitler ayrıştırılması, alkaliler ve tuzların ayrışması meydana gelir. Tuzlar kimyasal bileşikler sınıfı olup, molekülleri pozitif yüklü parçacıklardan (metal katyonları) ve negatif yüklü parçacıklardan (asit kalıntıları anyonları) oluşur. Asit tuzları, konvansiyonel tuzlara zıt olarak, iki tür katyon (metal ve hidrojen) ve asit kalıntısının anyonundan oluşur. Su içinde eritildiğinde, tuz molekülleri iyonlara ayrışır. Tuz suyun buharlaştırılmasıyla restore edilebilir.

Güçlü ve zayıf elektrolitler var. Elektrolitik ayrışmanın klasik teorisinde bu işlemin tersine çevrilebilir olduğu düşünülür, ancak bu sadece seyreltik çözeltilerdeki zayıf elektrolitler için geçerlidir. asitler, bazlar, tuzlar bir elektrolitik ayrışma, (hemen hemen tüm belirli kompleks hariç) tuzu beri, asitler ve bazlar (bu, alkali ve toprak alkali metaller ile oluşturulan) güçlü elektrolitler ve tamamen zayıf Çözeltilerin molekülleri (100 olan, geri dönüşü olmayan bir işlemdir %) iyonlara ayrışır. Güçlü elektrolitler: NaCI (sodyum klorür), HNO3 (nitrik asit), HClO3 (klorik asit), CaCl2 (kalsiyum klorür), sodyum hidroksit (NaOH). Zayıf elektrolitler: NH4OH (amonyum hidroksit), H2C03 (karbonik asit), CH3COOH (asetik asit) ve çoğu organik asitler ve bazlar. Su içinde çözündüklerinde kısmen ayrışabilirler (genellikle bu değer% 1 ila% 10 arasında değişir).

Bu nedenle, çözümdeGüçlü elektrolitler sadece iyonlar içerirler ve zayıf elektrolitler çözeltisinde çoğunlukla kesintisiz madde molekülleri bulunur. tuzları ayrışma sadece metal iyonu ihtiva eden çözelti ve bir asit kalıntı (örneğin, sodyum, Na + katyon ve klor anyonu Cl) ve nondecomposed molekülleri (NaCI) tuzu olması gerçeğine yol açar. Asit tuzlarının ayrılması, bir metal katyonu, bir hidrojen katyonu ve çözeltide bir asit kalıntısı bulunan bir anyon oluşumuna neden olur. Örneğin, asit tuzu NaHCO3 (sodyum bikarbonat), bir sodyum katyonu (Na +), hidrojen katyonu (H) ve karbonik asit, asit tortusu (SO3) bir anyonu ayrışır.

Elektrolit çözeltisi (eriyik)Elektroliz hücre voltajı ters yükün elektrotlara yüklü parçacıkların yönlü hareketini başlatmak için uygulanır (anot ve katot ile damar): pozitif katyonları - negatif yüklü katoda, negatif anyonlar ise - pozitif için anot ücret. Elektrolitlerin bu özelliği, özellikle de tuzların ayrışımı, mühendislikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektroliz yöntemi alüminyum, bakırın endüstriyel üretimi (elektrolitik rafinasyon ile) 'dir. Elektroliz, en saf maddelerin elde edilmesini mümkün kılar, bu saflık derecesi diğer yöntemlerle (düzeltme, kristalleştirme, vb.) Elde edilemez. Elektroliz yardımı ile, cevherlerden ekstrakte edilen metaller saflaştırılır, çünkü sadece katot üzerinde metal katyonu çökelir ve yabancı madde çözeltide kalır veya eritilir. Tuzların ayrışması gibi bir fenomen saf hidrojen ve saf klor üretiminin temelini oluşturur. Suda sodyum klorür iyonlara ayrılır: sodyum katyonu ve klor anyonu. Anotta en saf klor açığa çıkacak, hidrojen katoda bir yan ürün olacak ve çözeltide bir başka önemli yan ürün olan sodyum hidroksit oluşacaktır.

Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 2019

Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 2019

Related news

 • Siyah külotlu çorap: ne giymek, imajı bozmamak için
 • Etkisi Kanıtlanmış Mucize Sivilce Maskesi Tarifleri
 • Kolay Çorba Tarifleri
 • Poğaça Tadında Peynirli Kurabiye Tarifi Videosu
 • Otsu bitkilerle yoğun olarak yetiştirilen toprağın üst tabakası, bereketin temelidir

 • Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 50

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama


  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 18

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 51

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 21

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 87

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 78

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 80

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 36

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 27

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 81

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 86

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 31

  Tuzların, asitlerin ve alkalilerin ayrılması. Teori ve pratik uygulama 52