Spartaküs İsyanı 2019

Spartaküs İsyanı 2019 Spartaküs İsyanı

Spartaküs İsyanı

Spartacus isyanı 73-71'de İtalya'da gerçekleşti. M.Ö. Kölelerin isyanı Capua'da okul Batiata'nın gladyatörlerinin komplo ile başladı. Spartacus liderliğindeki yaklaşık 70 komplocu Vesuvius'a kaçtı. Orada savundu, kaçak köle Campania'daki zengin mülkleri yağmaya başladı. Müfreze hızla kaçak kölelerle dolduruldu ve yakında yaklaşık 10 bin kişiye ulaşıldı. Onlara karşı üç bin, on bin sonra Romalıların müfrezeleri asiler tarafından yenildi.

Campania'dan ayaklanma hızla güneydealanlar - Lucania, Apulia ve Brutii. Spartaküs ordusu bu zamana kadar daha organize olmuş, askeri disiplin kurulmuş, köle Romalılardan silah almıştı. Buna ek olarak, köle tarafından silah üretimi kampın kendisinde kuruldu. Spartaküs ordusu Roma modeline dayanıyordu. Üçüncü Servile Savaşı lideri her durumda çözünürlüğünü cemaatin komutanları ve asker askeri danışma geçen kendisini kral ilan edilmemiştir gerçeğiyle Sicilya tüm köle ayaklanmalarından farklıydı.

72 yaşlarındaki isyancılara karşı, Roma SenatosuLentulus ve Gellius konsolosları tarafından iki ordu gönderdi, bu da Roma'nın durumu durumu son derece tehlikeli olarak gördüğü anlamına geldi. Ordudan birisi, Crixus liderliğindeki ana birliklerden ayrılmış 30 bin kişilik köle ayrışmasını başardı. Ancak çevreleyen Spartaküs Roma orduları için plan yapılmadı. Spartacus, Roma ordularını devre dışı bırakıp tek başlarına yenmeyi başardı. Spartaküs ayaklanması en büyük gücünün olduğu aşamadadır.

Isyancılar Adriyatik kıyılarında yürüdüİtalya. Cisalpine Gaul eyaletine ulaştıktan sonra, Muchin Muharebesi'ndeki proconsul Cassius birliklerini yok etmeyi başardılar. Muhtemelen Spartacus, orduyu İtalya'nın ötesine çekmeye çalıştı. Ancak Zafer Cassius üzerinde kazandıktan sonra, aniden orduyu güneyden döndü ve Adriyatik kıyılarında dolaştı.

Şu anda, Senato 6 yeni lejyon attı veonlara hayatta kalan konsolos birlikleriyle katıldı. Şu an Roma Ordusu yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağladı. O disiplin askerlerini geri başardı ve köle zulüm başladı zengin slaveholder Licinius Crassus, komutanı olarak atandı, Spartak açtı. Bir süre ayaklanma sakin bir aşamaya geldi.

Spartacus, Sicilya'ya gitmeye çalıştı.Onlara gemilerin temini konusunda korsanlarla görüş birliğine varmak. Messina Boğazı'na ulaşmayı başardı, ancak korsanların hesaplaması başarısız oldu: köle gemileri almadı. Crassus bunu güçlendirmek ve İtalya'nın geri kalanından bu şekilde ayrılmış, arazi bu streç, deniz hendekte denizden bir mola ordu Spartak kesmek başardı.

İskeleleri kırmak için Spartakovskayaordu çok çaba harcamak zorunda kaldı ve kompozisyonunun yaklaşık 2 / 3'ünü kaybetti. Bu sırada Spartacus'un ayaklanması en zor aşamalardan birini yaşıyordu. Bununla birlikte isyancılar ordularını hızla 70 bin kişiye ulaştırdılar. Spartacılar Yunanistan'a gitmek için plan yaptıkları Brundisium'a gitti. Buna karşılık Senato, onları İspanyol ordusu Pompey Gneya ile karşı karşıya getirdi ve Marc Lucullus önderliğindeki Trakya'dan bir müfreze gönderdi. Lucania ve Puglia sınırında isyancılar ve Crassus ordusu arasında kararlı bir savaş gerçekleşti. Savaşta yaklaşık 60 bin köle öldü, aralarında Spartak da vardı. Kurtulan (yaklaşık 6 bin) Capua ve Roma'dan geçen yol boyunca çarmıha gerildi. Ayrı köle grupları ayaklanmayı bastırdıktan sonra birkaç yıl boyunca İtalya'nın çeşitli yerlerinde savaşa devam ettiler.

Tarihi olan Spartacus'un ayaklanmasıeski çağların ayaklanması arasında en etkileyici olanlardan biri de, başlangıçta başarısızlığa mahkum edildi, çünkü o zaman köle sistemi çağını yaşıyordu, köleliğin yok edilmesi için bir önkoşul yoktu. Köle sınıflara (kırsal, kentsel, entelektüel) ayrıldı, bu nedenle farklı çıkarları vardı, bu da onları tek bir program üzerinde çalışıyorlardı. Bununla birlikte, bu ayaklanma Roma İmparatorluğu tarihinde çok önemliydi: köle sahipleri böylesi ayaklanmaları önlemek için ne kadar güçlü devlet gücüne ihtiyaç duyulduğunu anladığından, güçlü bir merkezileşmiş imparatorluğun ortaya çıkmasını hızlandırdı.

Spartaküs İsyanı 2019

Spartaküs İsyanı 2019

Related news

 • 2018 İlkbahar ayakkabı modası
 • Domain uzantıları neye göre belirlenir
 • Terzilik için - punta bezi
 • Emre Mor kimdir
 • Gaggenau ile açık havada ızgara ve Japon geleneği keyfi

 • Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı


  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı

  Spartaküs İsyanı