Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş 2019

Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş 2019 Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

Halen oldukça yaygın bir problemZaman, nafakanın ödenmemesi ile ilişkilidir. Bazen ihmalkar bir baba veya anne gelirlerini gizler. Bu durumda, ödemelerin miktarını sağlam bir biçimde toplamak daha kolaydır.

Çocuğun bakımı için ödemeler toplayan türler

Bazen durum gelişir ki ailenmutluluk kaydedilemez. Sonuç olarak, reşit olmayanların tutulması prosedürüyle ilgili akut bir soru ortaya çıkıyor. bunu kabul etmek mümkündür, ancak genellikle suçlar yatar buysa, eski eşleri küçükleri korumak için görevlerini unutur. Bugüne kadar, yasa koyucu nafaka ceza ödemeleri birkaç türden sağlamaktadır: sabit bir toplama, geri kazanım yüzdesi ve karışık olarak nafaka.

nafakanın zor nakit miktarda kurtarılması

Nafakayı kurtarmanın yöntemleri

Nafaka kurtarma emri sağlam bir parasaltoplam nizamdan farklı değildir: nafakanın miktarını belirlemek için iki yol vardır - gönüllü ve adli tıp zorunluluğu. Tabii ki, en iyi çözüm, ödeme konusunda noter tasdikli bir anlaşmadır; ancak konunun bu şekilde çözülmesi, bir kuraldan daha fazla bir istisnadır. Bu durumda, tüm nüansları göz önüne alıp, iş göremezlik anılarını sağlamak vb. Daha iyidir.

Anlaşmanın sonucunda koşullarınödemeler her iki taraf tarafından da düzenlenecek, yetişkinliğe eriştikten sonra tutukluluk halleri ve çocuğun 14 yaşını doldurması durumunda sözleşmeyi doğrudan çocuğa resmileştirmek mümkündür. Aynı zamanda, bir çocuğun ödeme tutarı, bölgedeki belli bir nüfus kategorisi için minimum asgari geçim koşulları için öngörülen hükümler gereğince kanunla garanti edilen tutarın altına düşemez.

Bir anlaşma olmadığında,basittir - tüm nafaka konuları mahkeme kararı ile değerlendirilebilecek bir hakim tarafından çözülür veya hak talep beyanını kabul eder. Mahkemenin koşullarının ayrıntılı bir açıklığa kavuşturulmasını gerektirdiği için, ağır para miktarıyla nafaka genel düzende toplanır.

Nafaka ile uygulama boyutu için zor bir nakit tutarı

Nafaka kurtarma hakkına sahip kişiler

Kurtarma talebinde bulunma hakkıSert nakit bakım, sahibi olduğu Children çalışan bir kural olarak, ebeveynler, üvey anne, veliler, bakıcıların ve çocuk bakımı biri olarak. Çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için, bu nedenle ebeveyn çocuğun adına düzenlenir para transfer para minör bakımı için harcanan nasıl bilmeye hakkınız ve hesap vardır - bu durumda nafaka kesinlikle amacına yöneliktir.

Sert nakit miktarında nafaka toplanması emri

Paranın zor bir miktardaki nafakası: uygulama şartları, büyüklük

Kural olarak, mahkemenin nafaka toplaması daha kolaydır.yüzde oranı - bu durumda, iş yerinin koşullarını ve ebeveynin yaşam koşullarını bulmaya gerek yoktur. Ama bazen gerçek gelirini saklamak isteyen davalı, iş yerinin durumunu sürekli olarak değiştirir, gayri resmi olarak düzenlenir, bir medeni hukuk sözleşmesiyle. Parlamenter sorumluluklarının yerine getirilmesiyle ilgili uyuşmazlığı askıya almak için, yasa koyucu, garantili bir miktarın ödenmesini öngörmektedir.

Özellikle, eğer yok iseMaaşın geliri hakkında bilgi, gelir istikrarlı değil (bu küçüklerin haklarını ihlal edebilir). Sabit miktarlarda nafakanın başka bağımlıları olan bir çocuğun annesine de verildiği durumlar vardır. Kıyaslama için mahkeme, belli bir bölgenin topraklarında, asgari geçim endeksini alır; bu, her çeyrekte, bütçenin oluşturulmasından sorumlu yürütme organının kararını yerel basında yayınlayarak belirlenir.

miktar ile belirlenen sabit nakit miktarındaki nafaka

Nafaka miktarı

Katı para miktarındaki nafaka miktarının belirlenmesi hâkim için Aile Kanunu'nca belirlenen bir görevdir.

Böylece, yukarıda belirtildiği gibi,Toplanacak ücret, belirli bir yerellik için ortalama maaşın yanı sıra asgari geçimine de bağlıdır. Sürecin hasım prensibine dayanır ve davacı iyice sabit toplamı olarak nafaka boyutunu suiting elde etmek konumlarını desteğini hazırlamak gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

sert para biriminde nafaka

Miktar nasıl belirlenir?

Mahkeme tarafından kurulan periyodik ödemeindeksli, yine ana göstergedeki değişikliklere bağlıdır. Genellikle böyle bir endeksleme, icra müktesebatının gönderildiği işletmenin uygun bir kararını veya muhasebe departmanını yayınlayarak mahkeme icra memurları tarafından gerçekleştirilir. İcra ihalesinin yeniden hesaplanması için mahkeme kararı ve yerel yönetimin kararı gereklidir. Ödemenin vadesi geçtiği durumlarda, endeksleme önceki döneme ait tüm bilgiler uyarınca gerçekleştirilir, yani; üç ayda bir.

Yeniden hesaplama yapılmadıreşit olmayan birine karşı. Bu durumda icra takibinin açıklaması için icra memuru ile iletişime geçmeniz gerekir. Eğer oyuncu harekete geçmiyorsa, bölgedeki üst düzey icra memurları, daha sonra bölge ve mahkemede. Zorunlu nakit miktarında nafaka toplanması karmaşık bir prosedürdür, dolayısıyla davacının menfaatlerini korumak için iyi bir avukat bulundurmak daha kolaydır ve bu da icra konularının kontrolüne yardımcı olacaktır. Miktar, asgari geçim düşüşünde değişmez.

Nafaka miktarındaki değişim

Aile Kanunu hükümleri uyarınca,Çocuk destek miktarı malzemesi koşulları ve bu iş kaybı veya engelli bir olay olarak, her iki tarafın, sağlık durumunu değiştirilmesi durumunda farklı olabilir. Yeni evlilik, yeni doğmuş bebekler, ya, tam tersine, hesaba katılmamış gelir ebeveynler varsa miktarı da itiraz edilebilir. benzeri iş sabit bir yerin kaybı, gelir gizleme ve: Davacı çocuğun miktarı kazanç yüzdesi desteklemek hesaplama gereksinimi iddia başlangıçta durumlarda bir dizi olarak, sabit bir toplamı olarak nafaka koleksiyonu ile değiştirebilmektedir.

Yeniden boyutlandırma için başvuru gönderilirÇocuğun olgunluk önce herhangi bir zamanda, dünya sahası, mükellefi, indeksleme için temel teşkil şartlara referans çalışmasının yer hakkında başvuru, reşit, bilgileri hakkında veri yola çıkacak. Bu, tıbbi kurumlardan yardım sabit bir toplama, gelir sertifikası, diğer çocukların doğum belgesi olarak hangi nafaka temelinde, bu tür mahkeme karar olarak uygulamaya ve belgeler eklenmelidir.

Sert nakit miktarındaki nafaka miktarının belirlenmesi

Mahkeme kararının uygulanması

Şüphesiz, çözümün ana hedefi ve en zoruonun sahnesinde yürütme oluşur. Davacının başvurusu üzerine bir yargı mercii tarafından verilen icra emri, davacının seçimine bağlı olarak mükellefi meta ikamet, mülkünün iş veya yerin onun yerinde Mübaşirler ilçe bölümüne sunulur. İdare kararın derhal icra edilmesine karar verdikten sonra, nüshaları posta yoluyla kurtarıcıya, borçluya ve mahkemeye gönderilir. Kararda, kurtarıcının ve borçlunun tüm verileri ve aynı zamanda fon tahakkuku için gerekli şartlar yer alır.

Ayrıca, icra memuru bir yönetici göndermelidir.aylık ücretlerden nafaka miktarını tutmakla yükümlü olan işverenin muhasebecisine, fon, endeks alındıktan sonra en geç üç gün içinde parayı öder ve iş yerinin değişikliği ile ilgili icra memurunu bilgilendirir.

Herhangi bir nedenden ötürü söz konusu gerekliliklere uyulmaması ya da işverenin zamansız olarak tedarik edilmesinin Art. Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 19.7.

Ayrıca, kanun, belgenin icrası ve zararı için diğer suçlara ceza öngörmektedir.

Her iki durumda da, katı bir nafaka toparlanmasıParasal toplamın yüzde indirimi ve eksileriyle karşılaştırıldığında artıları vardır. Ancak, sorumlu ebeveynler, çocukların korunmasının sadece meşru değil, aynı zamanda ahlaki bir görev olduğunu da hatırlamalıdır.

Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş 2019

Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş 2019

Related news

 • Küçük Hanımlara Örgü Elbise Modelleri
 • Muzlu Kremalı Milföy Dilimleri Videosu
 • 2019 – 2019 Sezonunda En Beğenilen Lif Modelleri
 • Gelinlik Fuarı 2019 İstanbul
 • Merceksi yaprağı spary: dikim ve bakım

 • Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş


  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş

  Sabit para miktarında nafaka kurtarma: sipariş