ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 2019

ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 2019

ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 47 05.02.2019, 22:08

ROC nedir? Rus Ortodoks Kilisesi

Hıristiyanlık IX'te Rusya'da yayılmaya başladıyüzyıl. Bu süreç, Hıristiyanlığı savunan güçlü Bizans İmparatorluğu'na olan yakınlığından büyük ölçüde etkilenmiştir. "ROC - nedir?" Sorusuyla başa çıkmak için, Slavların vaaz çalışmalarının başlangıçta vaizler - Cyril ve Methodius'un kardeşleri tarafından üstlendiği Eski Rusya'nın tarihine biraz dalacağız. İlk vaftiz, Kiev prensesi Olga tarafından 954'te alındı. Bu olay, daha sonra Kiev prens Vladimir 988 Rus vaftiz gerçeğine katkıda bulunmuştur.

rpc nedir

Rus Ortodoks Kilisesi Tarihi

Moğol öncesi dönemde, Rus KilisesiRumen metropolünü atayan Constantinople Patrikhanesi Büyükşehir Belediye Başkanı. Bununla birlikte, 1051'de, bu taht ilk olarak çok eğitimli bir kilise figürü olan Rus Büyükşehir Hilarion'u tarafından işgal edildi.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin geçmişi, X. yüzyılda Rusya'da görkemli tapınakların inşa edilmesine başladığını ve XI yüzyıldan itibaren ilk manastır çiftlikleri halihazırda yaratıldığını gösteriyor.

İlk manastır (Kiev-Pechersky) kurulduAthonite monastisizmini 1051 yılında Rusya'ya getiren Mağaralar Anthony Mağaraları. Rusya'da Ortodoksluğun merkezi haline geldi. Daha sonraki manastırlar sadece manevi merkezler değildi, aynı zamanda tarih kroniklerinin saklandığı, teolojik kitapların tercüme edildiği ve ikonografinin geliştiği kültür ve eğitim merkezleri idi.

Rus Ortodoks Kilisesi tarihi

Beylikler Birliği

Soruyu soran: "ROC - nedir?"XII yüzyılın feodal parçalanma döneminde, tek Ortodoks Kilisesi prensin sürekli çekişme karşı Rus halkının birliği düşüncesinin ana taşıyıcı kaldığı unutulmamalıdır.

13. yüzyılda, Tatar-Moğol orduları Rusya'ya saldırdı ancak Rus Kilisesi'ni de kıramazlardı. Moral olarak, ruhsal ve maddi olarak, Rus siyasi birliğinin yaratılmasına katkıda bulundu.

XIV yüzyılda, Rus beylikleri Moskova çevresinde birleşmeye başladı. Büyük Rus azizleri, Moskova prenslerine manevi yardımcı oldu.

Moskova piskoposu

Büyük Yoldaşlar

Büyükşehir Alexy kutsal prensin öğretmeni olduDmitry Donskoy. Moskova Büyükşehir İona, devlet sisteminin birliğini korumak ve feodal savaşları sona erdirmek için Moskova prensi yardım etti.

Radonezh Ortodoks Aziz Sergius Kulikovo Muharebesi için Dmitri Donskoi kutsadı, bu askeri feat Rus topraklarının Tatar-Moğollardan kurtuluşunun başlangıcı oldu.

Birçoğu "ROC" konusuyla boşuna ilgilenmiyor - ne var?"Ve burada ilk etapta Ortodoks Kilisesi kültürü ve Rus halkının ulusal bilincini korumak için yardımcı olduğunu belirtmek gerekir. Ortodoks ve batı Rus topraklarda iddia Örneğin, Pochayiv Lavra inşaat, XIII yüzyılda başlandı.

Rusya'da XIV ve XV yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde180 kadar manastır oluşturdu. Önemli bir olay, 1334 yılında Trinity-Sergius Manastırı'nın Radonezh Aziz Sergius tarafından kurulmasıydı. Bu manastırda reverend Andrei Rublev muhteşem yeteneğine başvurmuş.

Aftokefaliya. Rus Ortodoks Kilisesi'nin Patrikleri

Zamanla, Rus devleti işe başladıkuvvetler ve işgalcilerden serbest bırakılacaklar ve bununla birlikte Rusya'daki Ortodoks Kilisesi daha güçlü ve güçlendi. ROC'nin ne olduğuyla ilgili bir anlayışla, devlet tarihindeki büyük rolünün anlaşılması geliyor.

1448'de Bizans İmparatorluğu'nun çöküşünden önceRus Kilisesi Konstantinopolis Patrikhanesi'nden bağımsızlık kazandı. Rus Piskoposlar Konseyi tarafından atanan Metropolitan Iona, Moskova ve Tüm Rusya Büyükşehir oldu.

Ve zaten 1589'da İş - Moskova Büyükşehir - Rusya'nın ilk Patriği oldu.

XVII yüzyılda, Rusya, Polonya-İsveççe tarafından saldırıya uğradı.Müdahaleciler. Fakat Rus Kilisesi pes etmedi. Büyük vatansever Patriar Yergemon işgalciler tarafından işkence edildi, ancak Minin ve Pozharsky milislerinin ruhani lideriydi.

Rus devletinin yıllarında, 1608-1610 yıllarında Trinity-St. Sergius Lavra'nın Polonyalılar ve İsveçlilerden gelen kahramanca direnci anlatılmıştır.

Bir sonraki Patrik, Nikon, reformları ele aldı,ROC'de bir bölünme ile sonuçlanır. Bu reformlar XVIII. Peter'da devam etmiştir. 1700'den beri, Patrik Andrianus'un ölümünden sonra, yeni kilise önderi artık seçilmemiştir, zira 1721'de devlet memurları tarafından yönetilen Kutsal Hükümet Meclisi oluşturulmuştur. Yaklaşık iki yüz yıl sürdü ve ROC için zararlıydı.

Patrikhane Restorasyonu

1917'de Patrikhane'nin restore edildiği Tüm Rus Kilisesi Konseyi toplandı. Moskova Büyükşehir Tikhon Moskova ve Tüm Rusya'nın Patriği oldu.

Fakat Bolşevikler, ROC'nin ideolojik rakipleri olduğunu düşünüyordu, bu yüzden tam bir yıkıma maruz kaldı.

1922'den 1924'e kadar Patriğin Tikhon altındaydı.tutukluyorlar. Onunla birlikte, Rus Ortodoks Kilisesi yurt dışında kuruldu. Ölümünden sonra, mücadele başladı ve sonuç olarak, ROC, Metropolitan Sergius (Stargorodsky) tarafından yönetildi.

Sovyetler Birliği'nde ibadet için sadece az sayıda tapınak kalmıştı. Din adamlarının çoğu vuruldu ya da kamptaydı.

II. Dünya Savaşı zamanında tüm kilise yapısıneredeyse tamamen yok edildi, ancak düşmanlıkların felaketi Stalin'i ROC'den ahlaki yardıma çağırdı. Rahipler ve piskoposlar cezaevlerinden serbest bırakıldı.

Sonuç, 1943'te Patrikhane, Büyükşehir Sergius'un (Stargorodsky) Bishops Konseyinde seçildiği ve 1945'te Büyükşehir Alexy'nin Yerel Konsey'e seçildiği süreçti.

Kruşçev zamanında birçok kilise kapatıldı.Brezhnev dönemi kilise için tüm zulümleri durdurdu, ancak yetkililer tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildi. Yani, çok zor, ROC zorunda kaldı. Hayatta kalma ve zulüm nedir, bilir, aleyhine değil, kendi acı deneyimlerinde.

rpc'nin patriarkları

Moskova Patrikhanesi

1988 yılında Milenyum kutlamasıhem Kilise hem de devlet için bir dönüm noktası olayı. Kiliselerin restorasyonu kuruldu. Sonraki patrikler Alexius I, Pimen ve Alexy II idi. Bugün modern ROC, Moskova ve Tüm Rusya Kirill'in patriği tarafından yönetiliyor. Zor zamanlarımızda, omuzlarında tam bir ağır yük yatıyordu - tüm Slav halklarının uzlaşma yollarını aramak. Sonuçta, bu amaç için ROC oluşturuldu.

modern rpc

Rus Ortodoks Kilisesi'nin modern Moskova Piskoposluğu1325'te yaklaşık 1506 tapınak var. Piskoposluk cemaatlerine ve manastırlarına 268 şapel aittir. Piskoposun yapısı, manastırın dahil olduğu 48 dekanlığa bölünmüştür. Dekanlık semtleri 1153 papaz ve 24 manastırda birleştirilmiştir. Ayrıca, piskoposlukta, metropoliten tam itaat içinde olan 3 cemaat vardır. Rus Ortodoks Kilisesi'nin Moskova piskoposunun yönetici piskoposu - Krutitsy ve Kolomna Metropolitan Juvenaly.

ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 2019

ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 2019

Related news

 • PATATES PÜRESİ TARİFİ
 • Ravil Sabitov: biyografi, futbol ve antrenörlük kariyeri
 • Dünyanın en büyük savaş gemileri
 • Yerli ve milli olmak adına internete reklam vermemek mantıklı değil’
 • 15 bin ÖSOlu Menbiç sınırında operasyon için emir bekliyor

 • ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 92

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi


  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 32

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 57

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 99

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 76

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 83

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 46

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 11

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 9

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 80

  ROC nedir Rus Ortodoks Kilisesi 27