Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri 2019

Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri 2019 Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

Üreter böbreği bağlayan ince bir kanaldır veİdrarın böbrekden mesaneye atıldığı bir mesane. Üreterlerin yapısı ve fonksiyonları idrar sisteminin normal çalışmasını sağlar. Her böbreğin böbrek pelvisinden çıkıp mesaneye giren kendi üreteri vardır. Her üreterin uzunluğu yaklaşık 30 cm'dir, çap 4 ila 7 mm arasında değişir. Üreter büyüklüğü ürolitiaziste önemlidir. 4 mm'den büyük taşlar, idrar akımı ile serbestçe serbestçe çıkamaz ve böbrek kolik gelişmesine yol açabilir.

Üreter: karın ve pelvik yapı

Böbrek pelvisinden üreter yön değiştirirAşağı ve orta ve küçük pelvis içine, orada duvarına eğik bir yönde perforan mesane girer. Her üreterde abdominal ve pelvik parçalar ayırt edilir. Üreterin ventral kısmı geniş lomber kasın önünde bulunur. Sağ üreter önce duodenumun inen kısmı, damarlar ve ince bağırsağın mezenterinin tabanıdır. Sol tarafta bir duodenum-jejunal büküm, bir vasküler demet ve sigmoid kolonun mezenter tabanının tabanı vardır.

Pelvik kısımda, üreterler öne geçeriliak arterler ve damarlar. Bu bölümdeki üreterin çapı daralır. Erkeklerde, vas deferens önünden ve seminal vezikülün üst kutbunun altındaki mesaneye doğru geçer. Pelvis bölümünde kadınlarda üreterler diğer organlarla çevrelenir: üreter yumurtalık ve uterus boyun kenarı boyunca geçer, vajina tarafındaki mesaneye girer.

İç duvar, mesanenin duvarının içinde yer alan üreterin parçasıdır.

Mochetochnik: duvarın yapısı

Üreter duvarı yanı sıra renal pelvisbardaklar ile, üç kabuktan oluşur: dış olan - bağ dokusu, iç, içten, müköz bezleri olan bir geçiş epitelyumu ve ortadaki iki kas katmanından oluşan, uzunlamasına ve dairesel olan bir iç epitelyum tarafından kaplanmıştır. Üreterlerin kasları mesane kas tabakası ile ilişkili değildir ve mesaneden idrar yoluna geri idrar akışını engeller.

Üreterin mesaneye girdiği yerdeonun duvarı, mesane kas tabakası ile yakından ilişkili bir uzunlamasına kas tabakasıdır. Bu tabaka aktif olarak idrarın üretere döndürülmesini önler. Bu tabakanın varlığı, enfeksiyonun mesaneden üretere ve daha sonra böbreklere yayılmasını sınırlar.

Üreter: lümen yapısı

Üreter lümeninde birkaç daralma vardır:

- ilk daralma üretere pelvis geçiş alanında bulunur;

- ikincisi karın ve pelvik parçalar arasındaki sınırda bulunur;

- üçüncü daralma pelvik kısmın herhangi bir yerinde olabilir;

- Dördüncü daralma mesane duvarının yakınında yer alır.

Üreterlerin doğal daralmasının varlığıbüyük klinik önemi. Bu alanlarda renal pelvis ve idrar akışı ile ortaya çıkan taşlar mesane yönünde hareket etmektedir.

Üreter sırasında, anatomik daralmalara ek olarak, peristaltizm sırasında ortaya çıkan ve kaybolan fizyolojik kasılmalar vardır.

Mochetochnik: kan sağlama ve innervasyon yapısı

Üreterin üst kısmı,böbrek ve testiküler veya ovaryan arteryel damarlardan dallanma gösteren dallar. Orta kısım, aort ve iliak arterlerin abdominal kısmından uzanan üreteral dallardan kan ile beslenir. Alt kısım, mesane ve orta rektal arterden. İç ilyak ve lomber damarlarda kanın dışarı akışı oluşur.

Üreterin innervasyonu, aşağıdaki birkaç vejetatif sinir pleksusundan kaynaklanır. Vagus siniri ve pelvik iç sinirlerin dalları parasempatik innervasyon sağlar.

Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri 2019

Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri 2019

Related news

 • Akrep Burcu Nasıl Diyet Yapılmalı
 • Bir maya enfeksiyonu için en iyi ilaç nedir
 • Bebek Tulumu Tarifi
 • Çikolatalı Fransız Keki
 • Tüketici geribildirimi: Oriflame, gurur duyacak bir şeyleri olan bir şirkettir

 • Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri


  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri

  Üreter - idrar sisteminin yapısı ve işlevleri