Protein biyosentezi nasıl çalışırProtein biyosentezi nasıl çalışır
Protein biyosentezi nasıl çalışır

Protein biyosentezi nasıl çalışır?

Protein biyosentezi tüm organlarda gerçekleşir,dokular ve hücreler. Proteinin büyük miktarda karaciğerde sentezlenen. Ribozomlar protein biyosentezini taşırlar. Ribozomun kimyasal yapısı, RNA (% 50-65) ve proteinlerden (% 35-50) oluşan nükleoproteinlerdir. Ribonükleik asit, sentetik protein moleküllerinin biyosentezi ve hareketinin gerçekleştiği granüler endoplazmik retikulumun ayrılmaz bir parçasıdır.

Hücredeki ribozomlar 3 ila 100 birimlik kümeler halinde - polis (poliribozom). Ribozomlar genellikle elektron mikroskopu altında görülebilen bir tür filamayla birbirine bağlanırlar - i-RNA.

Her bir ribozom, tek bir polipeptit zincirini bağımsız olarak, çeşitli zincirler ve protein moleküllerinden oluşan bir grup sentezleme yeteneğine sahiptir.

Protein biyosentezinin evreleri

Amino asitlerin aktivasyonu. Amino asitler difüzyon, ozmoz veya aktif aktarım sonucunda hücre içi sıvıdan hiyaloplazmaya girerler. Her amino ve imino asit türü tek bir enzim-aminoasil sentetaz ile etkileşir. Reaksiyon magnezyum, manganez, kobalt katyonları ile aktive edilir. Aktive edilmiş bir amino asit var.

Protein biyosentezi (ikinci aşama) - etkileşim veaktive edilmiş bir amino asidin tRNA ile bağlantısı. Aktive amino asitler (aminoasiladenilat), enzimler tarafından sitoplazma tRNA'sına aktarılır. İşlem aminoasil-RNA sentetazlar tarafından katalize edilir. Amino asit tortusu, karboksil grubu ile ikinci Karbon atomunun hidroksilinden tRNA nükleotidin riboz şeridine bağlanır.

Protein biyosentezi (üçüncü aşama) - ulaşımribozom hücrelerinde t-RNA ile kompleks aktifleştirilmiş amino asit. Amino asit, hiyaloplasmdan ribozoma transfer edilen t-RNA ile ilişkilidir. işlem gövde en az 20 daha bazı amino asitler, birçok tRNA (- üç tRNA, örneğin, valin ve lösinin) taşınmaktadır olduğu spesifik enzimler tarafından katalize edilir. Bu süreçte, GTP ve ATP'nin enerjisi kullanılır. Biyosentezin dördüncü aşaması, aminoasil-t-RNA'nın i-RNA-ribozom kompleksine bağlanması ile karakterizedir. Ribozoma gelen aminoasil-t-RNA, i-RNA ile etkileşime girer. Her bir t-RNA, üç nükleotidden - antikodondan oluşan bir siteye sahiptir. I-RNA'da üç nükleotidi olan bir bölgeye karşılık gelir - kodon. Her kodon antikodon t-RNA'ya ve bir amino aside karşılık gelir. biyosentezi sırasında bundan böyle kodonlar ve mRNA yerleştirilmesinde belirlenmiş bir sırayla polipeptit zincirinde oluşan bir şekilde aminoasil-tRNA amino asitlerde ribozom, bağlanmıştır.

Protein biyosentezinin bir sonraki aşamasıdır.polipeptit zinciri. İki bitişik aminoasil-t-RNA, anti-ekojenleriyle birlikte, i-RNA kodonlarına katıldıktan sonra, polipeptit zincirinin sentezi için koşullar yaratılır. Bir peptit bağı oluşur. Bu işlemler, Mg katyonları ve F1, F2, F3 protein başlatma faktörleri tarafından aktive edilen peptidleristatlar ile katalizlenir. Kimyasal enerjinin kaynağı, guanosin trifosfat asididir.

Polipeptit zincirinin sonlandırılması. Polipeptit zincirinin sentezlendiği yüzeyde ribozom, i-RNA zincirinin sonuna ulaşır ve daha sonra "atlar". I-RNA'nın karşı ucuna, yeni bir ribozom, bir sonraki polipeptit molekülünün sentezini gerçekleştiren yerini birleştirir. Polipeptid zinciri ribozomdan ayrılır ve hyaloplazmaya bırakılır. Bu reaksiyon, ribozoma bağlanan ve polipeptit ve t-RNA arasındaki ester bağının hidrolizini kolaylaştıran spesifik bir salım faktörü (faktör R) kullanılarak gerçekleştirilir.

Hyaloplazmda polipeptit zincirleri oluşurbasit ve karmaşık proteinler. İkincil, tersiyer ve birçok durumda protein molekülünün kuaterner yapıları oluşur. Böylece, protein biyosentezi hücrede gerçekleşir.

Protein biyosentezi nasıl çalışırProtein biyosentezi nasıl çalışır

Related news

 • Devletin mali politikası
 • Dolandırıcıların kurbanı olmamak için hangi evrakın bir daire satın alması gerekiyor
 • Düşünce Gücü Nasıl kullanılır
 • Yetişkinlerde düşük hemoglobin için demir preparatları: genel bakış, kullanım ve değerlendirme talimatları
 • Finansal model, karar vermede etkili bir araçtır

 • Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır


  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır

  Protein biyosentezi nasıl çalışır