Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor 2019

Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor 2019 Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanun'u Kabul Ediyor

Polonya'da 25 Aralık 2014 yürürlüğe girmiştirAvrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktiflerini dikkate alarak Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen tüketici haklarının korunmasıyla ilgili yeni düzenlemeler. Adalet Bakanlığı, satıcının malların kalitesine ilişkin sorumluluğuyla ilgilenen düzenlemeleri kolaylaştırdı ve entegre etti. Bu tüketiciler için ne anlama geliyor?
İlk olarak, yeni yasa alıcıları garanti eder kapsamlı ve anlamlı bilgi edinmesözleşmenin bitmesinden bile önce. Burada, alıcının yalnızca kuruluşta yapılan sözleşmelerle ilgili değil, aynı zamanda düzenli bir mağaza için de böyle bir hakkı aldığını unutmamak önemlidir.
İkincisi, yasalarTüketicinin yönelimini sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili maliyetlerde kolaylaştırır. Yeni düzenlemelere uygun olarak, sözleşmenin imzalanmasıyla bağlantılı olarak maruz kaldığı tüm masrafları alıcıya bildirmesi gereken satıcıdır.
Yani, örneğin, alıcı malları öderseKredi kartı ile komisyon ücretleri bu ödeme şekli için verilen tutarı aşamaz. Buna ek olarak, yasa, müşterinin anlaşmanın sonucuna ilişkin konuları netleştirmek için kullandığı telefon hattının kullanımı için aşırı yüksek ücretlerin tahsil edilmesini yasaklamaktadır.
Üçüncü olarak, 10 günden 14 güne kadar olan süreAlıcı, sözleşmenin nedenlerini açıklamadan çekebileceği günlerdir. Böylece, alıcı bir karar vermek için daha uzun bir süre alır. Yasa ayrıca, tüketiciye 14 günlük ret süresi hakkında bilgi verilmeyen bir durum da sunmaktadır: bu durumda, alıcı malları bir yıl içinde reddedebilir (önceki dönem 3 aydır). Ayrıca, alıcı malların iadesi ile ilgili maliyetler hakkında bilgi almadıysa, yasa tüketiciyi bu masrafları ödemekten muaf tutmaktadır.
Dördüncüsü, tüketici haklarının korunması yasasıTüketici "kusurunun" kaydını geri yükler (daha önce "malların sözleşmeyle uyumsuzluğunun" bir tanımı vardı). Böylelikle alıcı, kusurlu malları satın alırken davranışı seçmede daha fazla özgürlük kazanır. Önceden, öncelikle, alıcı malların onarımını veya değiştirilmesini talep edebilir. Artık alıcı da fiyat indirimi talep edebilir veya sözleşmeyi tamamen reddedebilir.
Kanun ayrıca, satıcının satın alınan maldaki kusurları için 5 yıla kadar olan sorumluluğunu da uzatır.
Ayrıca, yasa uygulamayı geri yükler.Tüketici garantilerine ilişkin medeni hukuk alanındaki yasal hükümler. Bu, garanti veren girişimcinin garantinin içeriğini veya anlamını doğru olarak göstermediği takdirde, tüketicinin Medeni Kanun tarafından kendisine verilen haklarını uygulama hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Garantörün garanti süresinin kesin olarak belirlenmemesi durumunda, garanti 2 yıl geçerlidir.
Ve bu yasa girişimcilere ne gibi avantajlar sağlıyor?
İlk olarak, tüm AB bölgesi için tek tip düzenlemeler,işin hem AB ülkelerinde hem de dışarıdaki işleyişini büyük ölçüde kolaylaştırır. İkinci olarak, kanun açıkça bilgi ve nasıl girişimci tüketiciye bu bilgiyi sağlaması gerekir boyutunu tanımlar. Yasa kim belirler ve ne kadar sözleşme ve şartlar ve koşullar yerine getirmemesinden maliyetlerini öder olarak yasa da açıkça, hem de satın alma dönen maliyetlerine ilişkin konularda, dönemin hesaplanmasında dahil sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi için kuralları belirledi. Dahası, yasa sözleşmeyi feshetme mümkündür döneminde edinilen şeyi kullanmayı biliyor kuralları kapsamaktadır. Böylece, şimdiye kadar hiçbir detaylı düzenleme yoktu özellikle alanlarda açık kurallar getirilmesi, yönetmelik kendisi yerine getirilmesi olarak girişimcileri kolaylaştırır ve faaliyetlerin yürütülmesinde maliyetlerini azaltır.
Ayrıca, yasa standartlaştırırMalların kalitesi için herhangi bir satıcının sorumluluğu. Önceden, girişimci iki alanda malların kalitesinden sorumluydu: kusurlar ve malların sözleşmeye uygun olmaması için, çeşitli anlaşmazlıklar dikkate alındığında önemli ölçüde karmaşık ve artan maliyetler.
Yeni tüketici koruma kanunu daSatıcı zincirinde satılan maddenin kusuruna ilişkin iddiaların geri kazanımı ile ilgili açık tanımları içerdiğinden, talep beyanlarının doldurulmasını ve incelenmesini kolaylaştırır. Bu tür bir karar, son satıcıya, tedarikçiden veya imalatçıdan satın alınan ve kusurlu olan malları garanti altına alma yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan masraflarını telafi etmeyi kolaylaştırır.

Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor 2019

Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor 2019

Related news

 • Kolloidal gümüş - kullanım önerileri
 • A vitamini yaşlanmayı önlüyor
 • Göç nedenleri
 • Dünyanın en kısa boylu insanları pigmeler
 • Spermatozoanın aglütinasyonu - erkek infertilitesinin sebebi

 • Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor


  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor

  Polonya, Tüketici Haklarının Korunması Alanında Yeni Kanunu Kabul Ediyor