Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri 2019

Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri 2019 Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

İşgücü piyasasının rekabet gücü belirlenir.Genç kaynakların kullanılabilirliği, profesyonel olarak eğitilmiş ve belirli bir meslekte faaliyet beklentileri ile ilgili kendi vizyonlarına sahip olma. Herhangi bir organizasyonda personel yönetimi, kurum kültürü, personelin mesleki becerileri vb. Ilkelerine dayanmaktadır.

Çalışanların potansiyelini gerçekleştirmek, geliştirmekpersonelin profesyonel nitelikleri - bu yönetim hizmeti çalışanlarının ana faaliyetidir. İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmeti aşağıdaki organizasyonel görevleri gerçekleştirir: takımda iç ilişkilerinin optimizasyonu, görevleri ve kuruluşun genel stratejisinin, personel, eğitim ve profesyonel personelin yeniden eğitimi, personel yönetimi, algılama ve çatışma bastırılması artan verimlilik sosyal koruma koşullarının yaratılması koordinasyonu. işletmedeki iş organizasyonunun prensipleri ilke ve personel yönetimi yöntemleri servis personeli yönetim tarafından kullanılan ne için sayaç gitmemeli.

Bir personel yönetim sistemi kurma ilkeleriiki büyük gruba ayrılır: hizmetin oluşumuyla doğrudan ilişkili olan ilkeler ve hizmetin işleyişinin genel ilkeleri. Organizasyondaki daha ayrıntılı prensipleri ve personel yönetimi yöntemlerini ele alalım.

İK departmanı etkili ise,Daha sonra faaliyetlerinin maliyeti çok yüksek olmayacak ve ekonomi ilkesi gerçekleştirilecektir. Personel yönetimi işlevinin önceliği prensibinden bahsediyorsak, o zaman personel yönetiminde belirli bir sistem ve alt sistemler vardır. Organizasyondaki personel sayısının optimal oranı ve üretimin teknolojik olanakları optimizasyon ilkesini gerçekleştirmektedir. Hiyerarşik gönderme ilkesi, çeşitli seviyelerde itaatin varlığına işaret eder. İlerleme ilkesi, personel yöneticisinin çalışmalarında ilerici prensipleri ve personel yönetimi yöntemlerini aktif olarak uygulamasına zorunlu kılar. Özerklik ilkesi, her hizmete daha üst düzey bir otoriteye başvurmaksızın, bu hizmetin acil faaliyetler çerçevesinde karar verme yetkisini verir. Perspektif ilkesi, İK departmanının yönetiminin bir bütün olarak kuruluşun gelişim beklentilerini dikkate alarak faaliyetlerini planlamasına izin verir. Verimlilik ilkesi - kararlar kesinlikle tanımlanmış bir zaman çerçevesi içerisinde yapılmalıdır. Uyumluluk, konsantrasyon, yönelim, uzmanlaşma, tutarlılık, süreklilik vb. Ilkeleri de vardır.

Farklı yazarlar farklı ilke ve yöntemleri tanımlarpersonel yönetimi. Örneğin, sistem analizi yöntemi, uzman değerlendirme yöntemi, toplantı yöntemi ve tartışmaları, kontrol soruları yöntemi, morfolojik yöntem gibi yöntemleri ayırt edebiliriz.

Ancak daha çok üç ana tip personel yönetimi yönteminin ayrıştırıldığı bir sınıflandırma vardır: idari, ekonomik ve sosyo-psikolojik.

İdari yöntemler sıkı disiplinve net bir ödül kurtarma sistemi. Herhangi bir normatif belge veya yönetim siparişi kesinlikle dikkate alınmalıdır. Bu yöntemler iki etki yöntemine dayanmaktadır: örgütsel ve yönetsel, yani üretim sürecinin organizasyonu ve yönetimin her türlü emri ve sırası.

Ekonomik yöntemler doğrudan ilişkilidirteknik ve ekonomik planlama. Ekonomik kalkınma planlarının onaylanmasından sonra, bunlar hat yöneticilerine yönlendiriliyor ve bunlar zincir boyunca daha da ilerliyor. Planları uygulamak için yöneticiler çeşitli talimatları kullanabilir ve herhangi bir iş türünü uygulayabilirler. Bu yöntemler modern dünyada çok talep görüyor, çünkü organizasyonun faaliyetlerini tahmin etmenize izin veriyorlar.

Sosyo-psikolojik yöntemler, sosyoloji ve psikoloji yasalarının uygulanmasına dayanır. Çalışanın kişiliği, duyguları ve karakterleri, takım içindeki etkileşim yolları ilk sıraya konur.

Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri 2019

Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri 2019

Related news

 • Neden anal fissürü tedavi edeceğini bilen biri var
 • Gözleme Tarifi Ispanaklı Videosu
 • Tempura bu nedir ve bu yemeği mutfağınızda nasıl pişireceksiniz
 • 10 Kasım Atatürk İle İlgili şiirler
 • Patates Musakka

 • Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri


  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri

  Personel yönetiminin esasları ve yöntemleri