Personel yönetimi teknolojisi 2019

Personel yönetimi teknolojisi 2019 Personel yönetimi teknolojisi

Personel yönetimi teknolojisi

Herhangi birinin etkili çalışması içinOrganizasyon, işe alım, onları işe uyarma yöntemleri, mesleki ve kişisel gelişimlerini organize etmenin yanı sıra bir dizi cezai önlemleri de içeren uygun şekilde yapılandırılmış bir personel yönetimi teknolojisine ihtiyaç duymaktadır. Bu sistemin geliştirilmesi, personel hizmetleri veya davetli uzmanlar tarafından verilir. Bu faaliyetlerin amacı, personelin kendi faaliyetlerindeki ilgi düzeyini arttırmak ve sonuçlarının şirket yararına artmasını sağlamaktır.

Bir personel yönetim sisteminin kurulmasıŞartlı olarak 3 bloğa bölünmek: personelin örgütlenmesi, onların gelişimi ve insan kaynaklarının rasyonel kullanımı. Birinci kademe grubu olan, personel yönetimi teknolojisine yönelik çözümlerin geliştirilmesi, çalışanların ihtiyaçlarının planlanmasını, işe alımlarını, değerlendirilmesini, seçiminin ve rekabetin rekabet avantajlarının tanımlanmasını içermektedir. Çalışanların gelişimi periyodik eğitim, tazeleme kursları, kişisel ve mesleki gelişim için eğitimlerden kaynaklanmaktadır. Üçüncü grup, emeği düzenlemek için önlemler içermektedir. Bu, personel zamanının, tatillerinin, çalışma programlarının planlanması, her çalışanın çalışma zamanının kaydedilmesi, hakların gözetilmesi ve görevlerin yerine getirilmesi üzerindeki kontrolün planlanmasıdır.

Büyük işletmelerde yönetim teknolojisiPersonel, hangi fonksiyon grubunu yerine getirdiğine göre bölünmüş çeşitli uzman bölümler tarafından yürütülür. Buna ek olarak, yönetim eylemlerinin yasallığını astlarına göre denetleyen bir kontrol birimi de vardır. Bu genellikle üyeleri kendi çalışanları olabilen sendikalar tarafından yapılır. İşletmenin personel yönetiminin özünün insan kaynaklarının rasyonel kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer şirket küçükse, bu görevin gerçekleştirilmesi, denetim otoritesinin görevlerini üstlenen personel departmanı tarafından ele alınır.

Personel yönetimi teknolojisi içinetkili oldu, yönetim onu ​​geliştiren insanlar sağlamalı, iyi bir malzeme, bilgi, teknik taban sağlamalıdır. Bu ihtiyaç, dünyadaki emeğin örgütlenmesi için yeni gereksinimlerin ortaya çıkmasının sebebi olan sürekli değişimlerin olmasından kaynaklanmaktadır. Bilgi ve teknik açlık, işletme için kârlı olmayan verimsiz çözümlerin geliştirilmesine yol açabilir.

Bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturmak için iki yöntem grubu kullanılmalıdır:

 1. Sistemin yaratılması için gereksinimleri karakterize etmek
 2. Tüm yönetim sisteminin çalışanların gelişim yönünü tanımlamak.

İlk grup sistem analizi, yöntem içerirkarmaşık elemanlar basitleştirildiğinde, ayrıştırma, hedefleri yapılandırma yöntemi. İkinci grup, ardışık ikame yöntemi, deneysel yöntem, yaratıcı toplantılar yöntemi ve çok daha fazlasını içerir. Metodolojik bir temelin geliştirilmesi, hem bireysel uzmanlar hem de personel departmanının personeli tarafından yürütülebilir.

Bir yönetim sisteminin oluşumunda çok önemlidir,Tedbirlerin tutarlı, mantıksal olarak bağlantılı ve açıklanabilir olduğunu, mevcut mevzuatla çelişmediğini, hem verilen işletmelerde analizlerin, taahhüt edilen hataların, hem de diğer kuruluşların deneyimlerini ödünç almanın sonucuydu. Personel yönetim teknolojisinin, şirketin hedefleri ve kurumsal politikası ile uzun vadeli ve tam olarak tutarlı olması gerektiği unutulmamalıdır.

Personel yönetimi teknolojisi 2019

Personel yönetimi teknolojisi 2019

Related news

 • Romantik Fransız Kadını Stil İpuçları 2016 -17
 • Bir kedinin en güzel cinsi - ne hakkında konuşuyoruz
 • Pamukçuk bebeklerde nasıl görünür
 • Royal royal jöle: uygulama ve özellikleri
 • Kanlı boşaltma

 • Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi


  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi

  Personel yönetimi teknolojisi