Performans Nasıl Ölçülür 2019

Performans Nasıl Ölçülür 2019
Performans Nasıl Ölçülür


Performans Nasıl Ölçülür?

Burak Sözer
Performans Nasıl Ölçülür?

Şirketler ve işletmeler yönetim ve organizasyonlarında verimliliği artırmak için personel performans ölçümler yapmaktadır. Personel performans ölçümlerinin amacı, personelden daha etkin bir şekilde faydalanabilme, bireyi motive etme ve çalışma ortamında rekabet havası yaratmaktır. 

Personel performansı değerlendirilirken birincil öncelik, geçmişte gösterilen performansın ne kadar olduğunu belirlemek değil, geleceğe yönelik performansı artırmak olmalıdır. Bu şekilde personelin gelecek günler için motivasyonu ve yönlendirilmesi sağlanır. 

Personelin yetkinlikleri, temel ve yönetimsel özellikleri ve liderlik özellikleri performans hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Performans ölçümlerinde şirketlerin istekleri ve personeli gerçekleştirdiği hizmet karşılaştırılır. Şirketin kaynaklarının personel tarafından nasıl kullanıldığının tespit edilmesi, performans testi için bir veri oluşturmaktadır. 

Performans değerlendirmede 360 derece performans değerlendirme sistemi denilen bir uygulama kullanılmaktadır. Bu uygulama ile çalışanların davranışları ve etkinlikleri incelenir. Personelin, üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, müşterilerden ve dahil olduğu takımdan bilgiler alınır. En üstten başlanarak müşteriye kadar inen bir çalışma ile personelin performansı hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. 

Performans testinin başarıya ulaşabilmesi için şirket veya kurumun yönetimsel olarak performans değerlendirme kültürüne sahip olması gerekmektedir. Performans ve verim düşüklüklerinde personelin veya yöneticilerin kendilerine özeleştiri yapması gerekmektedir. İşletme ve kurum yönetiminde bürokrasinin aşağı seviyelerde tutulması, performans testlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Şirket ve kurumlar personellerine sadece 360 derece personel değerlendirme sistemini uygulamamalıdır. Bu sonuçlar tek başına yeterli olmayabilir. Şirket yöneticileri genel bir performans değerlendirme anlayışı ve sistemi oturtmalıdır. Bunun ardından 360 derece yöntemi kullanılmalıdır. Personel performansı değerlendirme denemeleri ilk olarak küçük gruplarda yapılmalıdır. Elde edilen verilere göre zaman içerisinde şirketin geneline performans değerlendirme uygulamaları kullanılır. 

Performans değerlendirmede daha fazla kaynaktan daha fazla bilgi edinmek başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Takım gelişimleri, iş arkadaşı grupları üzerinden yapılan değerlendirmeler, personelin çalışma durumu hakkında bilgi edinilmesine katkı sağlar. 

Müşteri hizmetlerine gelen şikayet, istek ve öneriler de personel performansı değerlendirmesine etkide bulunur. Müşterilerin görüşleri değerlendirme testlerine mutlaka eklenmelidir.


Performans Nasıl Ölçülür 2019

Performans Nasıl Ölçülür 2019

Related news Performans Nasıl ÖlçülürPerformans Nasıl Ölçülür


Performans Nasıl Ölçülür


Performans Nasıl Ölçülür


Performans Nasıl Ölçülür


Performans Nasıl Ölçülür