Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler
Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

Özel pedagoji dalları, standart zihinsel gelişimden çeşitli sapmalara sahip insanların çalışmasını gerektirir. Bu problemler kazanılmış veya konjenital kusurlarla ilişkilidir.

Özel pedagojinin özellikleri

Bu pedagoji dalları psikoloji olarak kabul edilir.Birçoğu ergenlik ve çocukluk döneminde ortaya çıkan, organik veya fonksiyonel nitelikteki faktörlerin etkisi altında bulunan özel koşullar. Bu tür koşullar çocuğun entegrasyonunu ve sosyal uyumunu önemli ölçüde güçleştiren gecikmeli veya spesifik psikososyal gelişime neden olur.

pedagoji endüstrisi

Özel pedagojinin amacı

Bu sosyal pedagoji dalında birAna konu, ergen, çocuk, yaşlı, somatik, zihinsel, zihinsel, duyusal, kişisel, sosyal gelişiminde çeşitli anormalliklere sahiptir. Uzmanlar sadece sorunları tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda onları ortadan kaldırmanın yollarını ararlar.

özel pedagoji

Sosyal Psikolojinin Bölümleri

Bu pedagoji dalının belirli bölümleri vardır:

 • Tiflopsihogia (görme organları ile ilgili sorunlar);
 • Sursikoloji (sağır çocuklar ve ergenler için);
 • oligofrenopsikoloji (mental retardasyon ile);
 • konuşma problemi olan çocukların psikolojisi;
 • Ciddi zeka geriliği olan çocuklar için psikoloji.

pedagojinin bilimsel dalları

Özel psikolojinin görevleri

Bu pedagoji dalında aşağıdaki görevler ayrılır:

 • Anormal çocuk ve ergenlerin farklı kategorilerinin zihinsel gelişim özelliklerini sapma olmaksızın gelişenlerle karşılaştırmak;
 • Bazı eğitim ve öğretim yöntemlerinin, engelli çocukların kişiliklerinin gelişimine olan etkisinin etkinliğini incelemek;
 • Farklı tipte bozukluklara sahip çocukların bilişsel faaliyetlerinin özgüllüğünü analiz etmek;
 • kalkınmada önemli anomalileri olan çocukların eğitim ve gelişimine ilişkin pedagojik etki yöntemlerini seçmek;
 • çeşitli zihinsel gelişim bozukluklarını teşhis etmek için yöntemler ve yöntemler geliştirmek;
 • Farklı türlerde anormal gelişim gösteren çocuklarda toplumlaşma ve sosyalleşme sürecinde ortaya çıkan psikolojik problemleri incelemek.

Özel psikolojinin pratik önemi

Bu pedagoji dalında birkaç önemli pratik sorun vardır:

 • Gelişimsel engelli çocukları tanımlamak;
 • farklılaşmış teşhis yapmak için;
 • Bazı psiko-tanı tekniklerinin geliştirilmesi.

pedagoji dalları bir bilim olarak

Gelişimsel sorunları olan çocukların muayene prensipleri

Psikoloji ve pedagoji bu dalları ilkeleri temelinde çalışır:

 • Çocuğun kapsamlı çalışması;
 • Çocuğun dinamik muayenesi;
 • eğitimin bütünlüğü ve sistematik doğası, birincil bir kusurun ve ikincil bir ihlalin belirlenmesi;
 • Psikolojik ve pedagojik tanılama sırasında elde edilen veri analizi sürecinde nitel-nicel yaklaşım.

Yukarıda belirtilen ilkeler içinTam olarak hayata geçirilmiş, modern pedagoji alanında bireyle tanısal, önleyici, düzeltici, gelişimsel, tanısal, rehabilitasyon faaliyetlerini amaçlayan bir psikolojik hizmet kurulmuştur. Şu anda, aşağıdaki yaklaşım önemlidir: seçimden sonra, çocuğun zihinsel gelişiminin gelişimine özgü parametrelerin analizi gerçekleştirilmektedir.

sosyal pedagoji dalları

Özel pedagojinin özellikleri

Bu pedagoji dalında bir bilim dalı olarakZihinsel ve fiziksel gelişimdeki anomalileri olan kişiler, kalıtsal veya edinsel kusurlardan dolayı klasik pedagojik koşullarda eğitilemezler. Bu tür kategoriler için geleneksel pedagojik araçlar ve yöntemler uymuyor.

Psikolojik destek hedefleri

Sapma gösteren çocukların gelişimiyle ilgili pedagoji bilim dallarını inceleyelim. Özel desteklerinin amaçları arasında:

 • Gelişim düzeyi ile bu çocukların öğretim yöntemleri arasında bir dengesizlik arayışı;
 • Özel gelişim ve eğitim programlarının geliştirilmesinde anomalili çocukların bireysel yeteneklerini dikkate alarak;
 • anomalili çocukların sosyal uyum ve entegrasyonu için en uygun koşulların araştırılması ve geliştirilmesi;
 • Bu tür okul çocuklarının mesleki kader tayinine katkıda bulunan pedagojik ve sosyal programların oluşturulması.

Pedagojinin ana dalları bilimsel bir temele sahiptir.belirli terminoloji, kavramsal aparat. Özel pedagoji, çocukların eğitim ve rehabilitasyonunu, eksikliklerin giderilmesini ve pedagojik yollarla eksikliklerin düzeltilmesini hedefler. Benlik saygısının oluşumu, yeterli sosyal davranış, benlik saygısının gelişmesinden sorumlu bu pedagoji dalıdır. Gelişimdeki ciddi fiziksel ve psikolojik sapmalara sahip çocuklarda öğretmen ve psikologların çalışması sonucunda, toplumda sosyalleşme ve bütünleşme problemleri olmamalıdır.

psikoloji ve pedagoji dalları

Defectology

Pedagoji modern sistemi içerirdefektoloji gibi bölüm. Gelişimdeki anormalliklerin yanı sıra yetiştirme ve eğitim örüntüleri olan çocukların gelişiminin bilimi budur. Bir bilim olarak defektoloji, modern pedagojiye çocukların kişiliklerinin kapsamlı bir çalışma yöntemi getirdi. Bu pedagoji dalı aşağıdaki alanları içerir:

 • konuşma terapisi;
 • Oligophrenopedagogics;
 • Teori;
 • eğitim seviyeleri.

Geçen yüzyılın sonunda, "defektoloji" yerine"Düzeltme pedagojisi" terimi kullanıldı. Şu anda, Rus eğitiminde, "düzeltici pedagoji" terimi, defektolojiyi oluşturan bileşenlerin toplamını ifade etmektedir. Düzeltme pedagojisi, pedagojik bilimin bir dalı olup, sapmalar ve gelişimsel engeller olan çocukların eğitim, düzeltme, eğitim ve yöntemleri ile ilgili kuramsal ilkeleri, temelleri, yöntemleri ve yöntemleri geliştirir.

Entegre küratif pedagojiTıbbi ve pedagojik bilim, hasta ve hasta çocuklara sahip öğretmenlerin eğitim ve yetiştirme çalışmaları yapan sistemde, düzeltici pedagojinin bitişiğindedir.

terminoloji

Özel pedagoji ve psikolojinin temel kavramları arasında şunlar vardır:

 • kusur;
 • norm;
 • tazminat;
 • rehabilitasyon;
 • anormal çocuklar;
 • düzeltme;
 • dizontogeneza;
 • sosyalleşme;
 • eğitim koşulları.

Bu terimleri detaylı olarak analiz edeceğiz. "Norm" terimi (Latin dilinden önde gelen ilke olarak tercüme edilir) sağlık veya hastalığı tanımlamak için kullanılır. Norm, tanıya katılan çocuğun entelektüel, psiko-duygusal, fizyolojik durumuyla karşılaştırılır.

Patoloji bir sapma olarak görülür.standart gelişme düzeyi. Psikologlar, entelektüel ve fizyolojik gelişimin patolojisini ve toplumdaki davranış normlarından sapmaları ayırt ederler. Sapkın davranışlar, genel olarak kabul edilen kural ve normlarla çelişen eylemler sistemi veya ayrı bir eylem sistemi olarak adlandırılır. Modern psikolojide, birkaç çeşit norm vardır:

 • ideal örnek;
 • fizyolojik norm;
 • statik örnek;
 • bireysel oran.

Gelişimdeki fizyolojik anormalliklere ek olarak,Genellikle çocuklarda davranışsal patolojiler görülür. Kişilerarası ilişkiler, kızgınlık, tatminsizlik, düşük benlik saygısı, benlik saygısının istikrarsızlığında tezahür ederler.

Bir kusur fiziksel veya zihinseldir.Çocuğun tam gelişiminde bozulmaya neden olan bir eksiklik. Birincil ve ikincil özelliklerini tahsis edin. Bir çocuğun fonksiyonlardan birinde bir kusuru varsa, bedenin normal işleyişi zorlaşır, psikolojik sorunlar ortaya çıkar ve entelektüel gelişim yavaşlar. Fonksiyonlardan birinde kusurlu bir çocuğun gelişimi sadece belirli koşulların varlığında gerçekleşir. Bir kusurun etkisi ikilidir. Bu nedenle, vücudun normal işleyişinde düzensizlikler vardır, ancak ortaya çıkan eksikliği telafi eden diğer işlevler yoğun bir şekilde gelişmiştir. Psikolog LS Vygotsky, kusurun eksi noktasının aşamalı olarak artı telafisine dönüştüğünü söyledi. Şu anda iki tür kusur vardır:

 • Birincil genel ve özeldirMerkezi sinir sisteminin işleyiş bozuklukları, gelişimin gerilemesinde kendini gösterir. Birincil etki, analizörlerin, merkezi sinir sisteminin parçalarının zarar görmesinden kaynaklanır.
 • Çocuk büyüdükçe ikincil gelişir,Sosyal çevrenin bu tür sorunları telafi edememesi durumunda, psiko-fizyolojik gelişim engelli olmak. İkincil defekt gelişimdeki birincil sapmalardan dolayı daha yüksek zihinsel işlevlerin eksik gelişimini içerir. Örneğin, bir çocuğun işitme sorunu varsa, konuşma ve düşünme zayıf şekilde gelişir.

Farklı mekanizmalarda ikincil kusurlar vardır. Çoğu zaman, birincil kusurla yakından ilişkili işlevler azgelişmiş durumdadır. Okul öncesi dönemde, hassas bir dönemde gönüllü motor becerilerin oluşumu vardır. Şu anda çeşitli yaralanmalar varsa: kafatası travması, menenjit, normal gelişiminde gecikmeler olabilir, çocuk motor disinhibisyon oluşur. İkincil sapma ile birincil kusur arasındaki ilişki ne kadar büyükse, düzeltmeyi gerçekleştirmek o kadar zor olur.

pedagoji sistemi

Sonuç

Modern pedagoji ve psikolojibirçok dal. Her biri kendine özgü amaç ve hedefleri varsayar, belirli bir yaşta çocuklara hedeflenir. Fizyolojik ve psikolojik gelişimde ciddi sapmalara sahip çocukların gelişimine ve düzeltilmesine son zamanlarda özel ilgi gösterilmiştir. Problemin aciliyeti, zihinsel bozuklukların sayısının artması da dahil olmak üzere çocukların görülme sıklığındaki artışla açıklanmaktadır.

Modern sistemi modernleştirerek teşekkürlerHalen devam eden Rus eğitimi, bireysel programlarda fizyoloji ve zihinsel gelişiminde ciddi sapmalara sahip çocukların eğitilmesi ve eğitilmesi mümkün hale gelmiştir. Birçok orta okulda, çocukların özel programlara göre eğitildiği ve geliştirildiği özel düzeltme sınıfları vardır. Öğretmenlerin çalışmaları, çocuk psikologlarıyla yakın temas halinde gerçekleşir.

Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

Related news

 • Çilekli Kalp Pasta
 • Yazar Kat Martin: kitaplar
 • Kalın askılı prenses gelinlik modelleri 2019
 • Milföye Sarılı Mantarlı Tavuk Tarifi
 • Güneşten Güneşe Uzaklık

 • Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler


  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler

  Pedagojinin temel bilimsel dalları: açıklama ve özellikler