Pedagojide iletişimin yapısı 2019

Pedagojide iletişimin yapısı 2019 Pedagojide iletişimin yapısı

Pedagojide iletişimin yapısı

İnsan toplumunda iletişim,ana işlevler iletişimsel. Fakat bu konunun görüşü, insanlar arasındaki etkileşimi büyük ölçüde kolaylaştırarak bilgi alışverişine indirgiyor. İletişimin yapısı, iletişimsel işlevin yanı sıra etkileşimli - katılımcıların etkileşimi ve algılayıcı - birbirlerinin ortaklarının algılanışı da içerir.

İletişim kurarak, insanlar fikirleri, duyguları, bilgiyi paylaşır, birbirlerini inceler ve ortak faaliyetleri düzenlemeye yardımcı olur.

Pedagojide iletişim

Pedagojide sanata özel bir yer verilir.öğretmen ile öğrenci arasındaki iletişim. Her iki pedagojik süreç katılımcısı birbirlerini ve eğitimin nihai sonuçlarını etkiler. Pedagojik iletişimin yapısı, türleri açısından bakıldığında, aşağıdakileri ayırt etmeyi mümkün kılar:

Bilgilendirici tip - bilgi alışverişine indirgenir;

Mentor türü - öğretici, eğitici;

İlham kaynağı - katılımcıların işbirliği ve aktif diyalogunu içeren en yüksek iletişim türü;

Çatışma türü - tartışmanın başlangıcını provoke eder ve fikirlerin daha parlak bir şekilde iletilmesi için sözcük ve jestleri kullanır.

Modern bir okuldaki öğretmen yalnızcayetkili bir öğretmen-konu, aynı zamanda iyi bir psikolog. İletişimin yapısı, stilleri ve diğer özellikleri ile ilgili bilgi, eğitim ve öğretim uygulamalarında hataları önlemeye yardımcı olur. Örneğin, öğrenciyle daha güvene dayalı, yaratıcı ilişkiler kurmak isteyen bir öğretmen için bir rehberlik türü kabul edilemez; çünkü bu yaklaşımla inisiyatiflerini bastırır.

Psikolojide İletişim

Psikolojik bağlamda düşünürsekkişilerarası, bilişsel (birbirini muhataplarından bilgi) irtibatlı-bilgi, duygusal (paylaşım duygu) ve davranışsal: bilim, psikoloji iletişim yapısı şu yan temasına ayırır. o ortak faaliyetler arzusunu belirlemek ve düzenlemek için bir kişi etkilemeye yardımcı olduğu ikincisi özellikle öğretmen çalışmalarında ihtiyaç vardır.

Öğretmen sosyal pozitif davranmalıÖğrenciler için bir örnek, saygının sağlanması ve uygun şekilde tedavi edilmesinin sağlanması. İletişimin yapısı öğrenildiğinde, öğretmen her öğrencisine uygun anahtarlar ve bireysel bir yaklaşım bulabilir. İşte pratikten küçük bir örnek. Okul kütüphanesinde bir kız lise ve kütüphaneci idi. Öğrenci sordu: "Neden sen" sen "diyorsun?" Kütüphanecinin cevapladığı: "Çünkü sana saygı duyuyorum!" Prerevolutionary Rusya'da bile, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki benzer bir itiraz dolaştırıldı.

Iletişim stilleri

Bazen öğretmenler geçmişin yararlı deneyimini unuturlar. İletişim yapısının sunduğu gerçeğine rağmenseçim, otoriter liderliğe başvurursınıfı. Bu, öğrencilerin bireyselliğinin bastırılması, öğretmen görüşünün yaygınlığı ile karakterizedir, özellikle adolesanlar arasında güçlü bir isyan tezahürüne neden olur. Ayrıca öğretmen sadece profil konusunu öğreterek ve liderlikten çıkarılarak sınırlandığında, ters durumlar da vardır. Sorumsuz ve çocuklara karşı dikkatli değil. Bu stile liberal denir.

En kabul edilebilir demokratik tarzıdıröğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim. Öğretmen, okul inisiyatifini teşvik eder, onları sınıf ve okul yaşamına katılmaya çeker ve tüm kararlar topluca alınır. Herhangi bir soru veya sorun, duyarlı ve özenli bir öğretmenin yanıtıdır. Adalet konusunda katıdır ve öğrenciler arasında yaratıcı motivasyonları destekler.

Sonuç

Pratikte, ancak, saf formdaki stilleri değilmeydana gelir. Çoğu zaman, öğretmenler öğrencilerle iletişimde iki farklı yönünü birleştirir. Ancak karşılıklı saygı ve işbirliği yapma isteği, pedagojide en doğru karar ve gerçek iletişim hedefidir.

Pedagojide iletişimin yapısı 2019

Pedagojide iletişimin yapısı 2019

Related news

 • Bikini bölgesinde neden saçları büyüyor
 • Arktik karbon döngüsü hızlanıyor
 • Dağ temizlik: özellikleri, endikasyonları, yorumlar
 • Bir siğil nasıl kaldırılır
 • Yoğurtlu Patlıcan Tarifi

 • Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı


  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı

  Pedagojide iletişimin yapısı