Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 2019

Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 2019


Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 19 11.02.2019, 22:47

Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması

Önerilen faaliyetlerin ekonomik etkilerinin hesaplanması, özü kar elde etmek olan belirli bir projenin finansmanının fizibilitesini belirlemek amacıyla yapılır.

Ekonomik etki türleri

Yatırım faaliyeti yatırımları içerirtoplumsal bir etkiye ulaşmak için ek kazanç elde etmek için sermaye. İkinci durumda, ekonomik etki hesaplanamaz çünkü sosyal etki kar anlamına gelmez.

önerilen faaliyetlerin ekonomik etkisinin hesaplanması

Ekonomik etki olumlu olabilir venegatif. Olumlu bir sonuç elde etmek için, kar elde etmek yeterlidir. Başka bir deyişle, yatırımcının gelirinin miktarı yatırım tutarından daha yüksek olmalı. Bu etkiye kar denir. Olumlu bir etki elde etmenin ikinci yolu, gelir hacmini artıran fakat üretim maliyetlerinden tasarruf eden yatırımlar değildir. Olumlu bir etki elde etmenin en kârlı yolu, gelirleri artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmaktır.

Önerilen faaliyetin maliyetleri geliri aştığında olumsuz bir olumlu etki elde edilir. Bu durumda, ekonomik etki bir kayıp olarak anılacaktır.

Ekonomik etki hesaplama yöntemi

Ekonomik etkiyi hesaplamak için kullanılan klasik formül aşağıdaki gibidir:

Ef = A - 3 * K,nerede

Ef - ekonomik etki;

D - gelir veya faaliyetlerden tasarruf;

З - eylemleri gerçekleştirmek için yapılan harcamaları;

K norm faktörüdür.

Normatif oran

"Ekonomik etki" kavramına ek olarakyatırımın uygunluğunu belirlemek için kullanılan başka bir terimdir. Bu ekonomik verimliliktir. Aynı zamanda düzenleyici bir oran gerektirir. Bu, devlet ve toplum için ulaşılması gereken yatırım projesinin izin verilen en düşük verimliliğini gösterir.

ekonomik etki nasıl hesaplanır

Normatif katsayı sabittir. Değeri, uygulandığı endüstriye göre değişir. Bu indeksin değeri 0.1 ile 0.33 arasında değişir. Parametrenin en yüksek değeri kimyasal endüstride ve en düşük nakliye sektöründe. Sanayi sektöründe düzenleyici oran 0.16; ticaret alanında - 0,25.

Önerilen faaliyetlerin ekonomik etkisini hesaplama fizibilitesi

Ekonomik etki,herhangi bir zaman periyodu. Faaliyetlerin ne kadar süreyle hesaplandığına bağlıdır. Yıllık ekonomik etkinin hesaplanması, yatırım gerektiren faaliyetlerin yıl boyunca yürütülmekte veya yürütülebileceği durumlarda yapılmaktadır. Buna bir örnek, satışları aylarca artırmak için çalışanlara ikramiye ödenmesi. Dolayısıyla, ikramiyelerin fizibilitesini, yılın ekonomik etkisini nasıl hesaplayacağınızı anlamanın daha iyi bir yolu yoktur. Bu davada öngörülen önlemlerin ekonomik etkisini hesaplamak için kullanılan formül şu şekildedir:

Er = (A1 - A0) * 3 * K, burada

 • Er yıllık etkidir;
 • D1 - faaliyetlerden sonra gelir;
 • D2 - olaydan önce gelir;
 • 3 - masraflar;
 • K norm faktörüdür.

ekonomik etki hesaplama örneği

örnek

Bir yatırım projesinin fizibilitesinin nasıl belirlendiğini daha net anlamak için, ekonomik etkinin hesaplanmasına ilişkin bir örnek düşünülmelidir.

İşletme üretim vemobilya satışı. Yönetim, ürün kalitesini artırabilirlerse çalışanlara ikramiye vermeye karar verdi. Malların kalitesini iyileştirmek için alınan önlemlerin bir sonucu olarak, şirket etkinliklerin başlamasından önce 15.000 dolar olan 100.000 ABD doları kazanabildi. Yatırım yapılan 8 bin dolar ve düzenleyici oranı 0.25. Buna göre, ekonomik etki şu şekilde hesaplanır:

Ef = 15 - 0.25 x 8 = 13.

Uzun vadeli yatırımlar

Yatırımın nerede olacağı durumlardauzunca bir süre harcanacak olursa, ekonomik etki göstergesi finansman uygunluğunu yansıtmaz. Fırsat maliyetlerini daima hesaba katmalısınız. Yatırımcı başka bir alternatifin varlığı konusunda seçim yaparsa görünürler. Bu durumda bir girişimcinin kendi fonlarını yatırımında başka bir seçenek seçmesi durumunda kazanabileceği fırsat maliyetleri alternatif maliyet olarak kabul edilir.

yıllık ekonomik etkinin hesaplanması

Her zaman en az bir alternatif varYatırım opsiyonu ve önerilen faaliyetlerin ekonomik etkisinin hesaplanmasında daha kapsamlı bir tablo elde etmek için dikkate alınması gerekir. Bu alternatif bir banka mevduatıdır. Bu durumda, mevduatın yüzdesini ve iskonto gelir ve giderlerini dikkate almak gerekir.

Bu durumda ekonomik bir etki olaraknet bugünkü değerin bir göstergesi olacaktır. Ancak, hesaplama yüzdesi, klasik ekonomik etkinin hesaplanmasında dikkate alınmamışsa ve gelirler maliyetin üzerine çıkıldığında olumlu etki elde edildiyse, net bugünkü değer durumunda bile, negatif değeri bile maliyetlerin maliyetleri aştığını gösterebilir.

Sorun şu ki her zaman olumsuz değilNet bugünkü değerin değeri, gelir üzerindeki giderlerin fazlalığı anlamına gelir. Eğer hesaplama yüzdesini hesaplarsanız, örneğin% 5, o zaman pozitif değer, yatırımın geri dönüşünün% 5'ten fazla olduğu anlamına gelir. TTS 0 ise, yatırım tam olarak% 5 oranında kârlıdır.

ekonomik etkinin hesaplanması yöntemi

Önerilen ne kadar karlı olduğunu anlamakFaaliyetler, net bugünkü değer sıfırdan az olduğunda, iç yüzdelerin hesaplanması gerekir. Olumlu bir değer projenin karlılığını ve negatif - kayıp oranını gösterir. İç yüzde 2,% 5'lik bir maliyet oranında 2 ise, yatırım yüzde 2 oranında azaldı, ancak bu fonların alternatif kullanımı ile,% 3 daha fazla getirebilir. Dolayısıyla, net bugünkü değer, ekonomik verim katsayısından farklı olarak, uzun vadede tasarlanan kurumsal iyileştirme tedbirlerinin finansmanını hesaplamak için daha uygun bir çözümdür.

Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 2019

Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 2019

Related news

 • Yağlı cilt bakımı nasıl yapılır
 • Vivense Mutlu Gelinler Kulübü
 • Akrilik protezler: Avantaj ve Dezavantajları, İncelemeler
 • Kabak Köftesi Tarifi – Sebze Yemekleri

 • Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 7

  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması


  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 41

  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 84

  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 47

  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 2

  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 37

  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 49

  Önerilen tedbirlerin ekonomik etkisinin yatırımların etkinliğini belirlemenin bir yolu olarak hesaplanması 45