Nakit akış tablosu: genel karşılıklar 2019

Nakit akış tablosu: genel karşılıklar 2019 Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

Bir şirket veya işletme tarafından kullanımFinansal kaynaklar nakit akış tablosunu yansıtır. Raporlama veya seçilen diğer dönem boyunca fonların kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak görüntülemek için tasarlanmıştır. Makbuzları, ana makalelere göre sınıflandırmaları ile gösterir. Bu teknik, ekonomik faaliyetlerin genelleştirilmiş bir resmini derlemenize, kaynakları, likidite ve kredi değerliliğinin yapısını ve büyüklüğünü analiz etmenize izin verir.

Bu belge, bugün, nakit akışının uluslararası muhasebe kuralları tarafından kabul edilen finansal raporlama sisteminde bir standart olarak hareket etmektedir.

Geleneksel muhasebenin aksine, bu türRaporlama, en son yüzyılın ikinci yarısından itibaren, işletmelerin ve kuruluşların finansal kaynaklarının hareketleri hakkındaki bilgilerin uluslararası ölçekte birleştirilmeye başlandığı zaman yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İlk kez böyle bir yaklaşım Dowlais Ironworks tarafından şirketin sabit varlıklarının yenilenmesi için fon rezervlerini yansıtmak için uygulandı.

Bugün nakit akışı açıklandıABD şirketleri tarafından kullanılmak üzere zorunlu bir belge ve 1994'ten beri IFRS 7 adı altında uluslararası bir standart haline gelmiştir. Ona göre, böyle bir raporun derlenmesi ve sunulması herhangi bir kurumun veya kuruluşun mali tabloları listesinde zorunlu hale gelmiştir.

Bugün neredeyse tüm standart geliştiricileriRaporlama, bu belgenin yüksek önemini doğrulamaktadır. Temel faaliyetlerin bir sonucu olarak nakit akışlarının hareketini hesaba katar ve bir net akış hesabı tutar. Bu nedenle nakit akışı raporu, hem dış hem de iç gelirleri ve harcamaları göstermeyi sağlayan modern yönetimin önemli bir aracı haline gelmiştir.

Standart sürümde, nakit akışı bildirimi şunları belirlemenizi sağlar:

- Alınan kaynaklar ve miktarlar;

- kullanımları makaleleri ve yönleri;

- Şirketin kapasiteleri, gelir miktarının ödeme tutarlarını aşmasını garanti eder;

- yükümlülükleri yerine getirme yeteneği;

- Bir organizasyonun veya işletmenin ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam edebildiği kritik fon tutarı;

- teşebbüsün gelişimine yatırım yapmak için kendi fonlarının seviyesi ve miktarı;

- Kar ve harcama arasındaki farkların kaynakları ve nedenleri.

Böyle bir rapor olursa olsun sanayi, mülkiyet, boyut ve yapısal inşaat, herhangi bir kuruluş veya şirket tarafından yapılacaktır.

Rapora göre raporun oluşturulması için metodolojiUFRS, bu belgenin hazırlanmasına ilişkin ulusal kuralları dikkate almayabilecek bazı özelliklere sahiptir. Özellikle, UFRS'nin kendisi yasal olarak belirlenmiş sıkı muhasebe standartlarına değil, muhasebe ilkelerine dayanmaktadır. Bu nedenle, belgenin kendisinin felsefesi, içindeki ihlalleri veya boşlukları aramak değil, belgenin "çalışmasını" sağlamaya çalışmaktır.

Alışıldığı gibi, hareketi belgelemekSabit varlıklar, fonların giriş ve çıkışlarını işletmenin faaliyetlerinin, işletme, üretim ve finansın ana türlerine göre ayırır. Bu yaklaşım her şeyden önce gereklidir, böylece ilgili kişilerin bu çalışma alanlarının şirketin genel finansal istikrarı üzerindeki etkisini yeterince değerlendirebilir.

IAS şirket kurallarına göre bir rapor derlenirkenFonların yapısı hakkında bilgi göstermelidir. Tanımlama için çeşitli sınıflandırmalar kullanılabilir. Örneğin, RF'de, nakit akış tablosu (Form 4), ana muhasebe raporlarından biri olmasına rağmen, yine de IAS tarafından benimsenen kurallardan bazı farklılıklar göstermektedir. Rusya Federasyonu'nda rapor, sadece doğrudan bir yöntemle oluşturulmuştur, çünkü bu form, nakit eşdeğerleri hakkındaki verilerin yansıtılmasını sağlamamaktadır.

Nakit akış tablosu: genel karşılıklar 2019

Nakit akış tablosu: genel karşılıklar 2019

Related news

 • Fırında Sebzeli Levrek Tarifi
 • Kolay Bebek Yeleği Örgü Modeli Yapımı Türkçe Videolu
 • Sina üzerinde hava kazası: açıklama, nedenler, kurban sayısı
 • Gerçek bilenler, konyakla ne içiyor
 • Çatışma Durumunda İnsan Davranışı: Modeller ve Üstesinden Gelmek İçin Temel Öneriler

 • Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar


  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar

  Nakit akış tablosu: genel karşılıklar