Ön soruşturma 2019

Ön soruşturma 2019 Ön soruşturma

Ön soruşturma

Cezai bir davaya başlarken,suç işlemiş bilinmeyen kişi, eylemin gerçekleştirilme şekli, zarar miktarı vb. Bu ve diğer olgular güvenilir ve doğru bir şekilde oluşturulmalıdır. Aksi halde, kişilerin suçlu bulunması ve cezanın uygulanması sorunlarını çözmek mümkün değildir.

Tapunun orijinal resmini bulmak içinsoruşturma denilen bir prosedür gerçekleştirilir. Yargı organı tarafından adaletin uygulanması ilkesine uygun olarak, mahkeme suçun resmini bulmak, tüm koşulları incelemek, suçluluk sorusunu kararlaştırmak ve uygun cezayı uygulamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, mahkeme, gerekli araçları, araçları, yöntemleri ve diğerlerinin eksikliği nedeniyle bu konuları bağımsız olarak çözemez. Bu bağlamda, ceza davasının kurulmasından sonra ve mahkemeye gönderilmeden önce, yasanın çözümü için bir ara safha oluşturulmuştur. Buna ön soruşturma denir. Bu aşamanın varlığı, sadece adaletin yargı tarafından idare edilmesine ilişkin hükümle çelişmemektedir. Bunun sebebi şudur:

 1. Mahkeme mutlaka adli soruşturma yürütür. Her ceza davası için yürütülür.
 2. Suçu işleyen kişilere karşı suçluluk ve ceza konusuyla ilgili karar sadece yargı mercii tarafından verilir.
 3. Ön soruşturma, yargılama hakkına sahip olan aynı makamlar tarafından yürütülür. İstisna, mahkeme ve hakim.

Savcı, soruşturma makamları ve araştırmacı tarafından bir ön soruşturma yürütülür.

Ayrı ayrı belirtilmelidirsavcının davanın bu aşamasındaki konumu. Bu yetkili kişi, yalnızca tamamen yürütmek suretiyle veya ayrı soruşturma önlemleri uygulayan bir ön soruşturma yapma hakkına sahip değildir. Savcı ayrıca, ceza usulü kanunlarına uygun olarak usul prosedürüne sıkı sıkıya uymayı da izlemektedir.

Olayların amacı, özlemhukukun üstünlüğüne sıkı sıkı sıkı sıkı sıkı sıkıdıkça gerçeği ortaya koymak. Ön soruşturmanın tamamlanması, faillerin ve davanın tüm koşullarının belirlenmesini içerir.

Bu prosedürü uygulamaya yetkili organlar bir takım görevleri yerine getirmelidir. Özellikle şunları yapmalıdırlar:

 1. Suçluyu açığa vurarak yasadışı eylemi çabucak ve tam olarak açıklayın.
 2. Her suçlu kişinin yasaya göre hangi davalarda yargılanacağına emin olun.
 3. Suçun işlenmesine katkıda bulunan koşulları ve sebepleri ortadan kaldırın.
 4. Maddi hasar için tazminat teşvik edilir.
 5. Vatandaşları asılsız suçlamalardan korumak.
 6. Yasa dışı davranışları takip etmek ve uygulamak.

Ceza yaptırmamak için daha önemli olduğu düşünülmektedir.suç ve çözülmemiş davalara izin vermemek. Bu bağlamda, yasadışı eylemlere karşı verilen mücadelenin başarısı, büyük ölçüde, her bir vakanın ifşasının tamlığı ve hızına bağlıdır.

Ön soruşturmanın iki şekli vardır: ön araştırma ve soruşturma. Bu iki tip birbiriyle ilişkilidir ve günlük ceza uygulamalarında kullanılır.

Ön soruşturma aşamasına izin verirDavanın tüm koşullarında derin, hızlı ve kapsamlı bir şekilde yargı organını anlar. Sonuç olarak, makul ve yasal bir karar verilir. Ön soruşturmanın aşaması, suçların tespit edilmesini kolaylaştıran kesin bir araç olarak kabul edilir. Bu aşama, kanuna aykırı bir fiilin işleyişine neden olan sebepleri ve koşulları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için gerekli yeteneklere sahiptir.

Ön soruşturma 2019

Ön soruşturma 2019

Related news

 • Bolonez Soslu Makarna Videosu
 • Kabaklı Tart
 • Fırında pollock filetosu hazırlayın - bu kolaydır
 • Sebzeli Etli Güveç Tarifi Videosu
 • Yekaterinburgdaki İtalyan ve İspanyol Vize Merkezi: etkinlikler ve hizmetler

 • Ön soruşturma

  Ön soruşturma


  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma

  Ön soruşturma