Muallak taşı ile ilgili rivayetlerMuallak taşı ile ilgili rivayetler
Muallak taşı ile ilgili rivayetler

Muallak taşı nedir?

“Kudüs’teki mübarek taş” olarak bilinen muallak taşı, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için oldukça önemli dini bir öğedir. “Hacer-i Muallak” olarak da bilinen bu taş, anlam olarak asılı duran taş anlamına gelmektedir.

İnanış gereği Hz. Muhammed’in Miraç yapmaya çıktığında ayak bastığı ve hala üzerinde ayak izinin bulunduğu bu taş bu sebepten ötürü kutsal sayılmıştır. Günümüzde bu taş Kubbetüs Sahra’nın(Kubbet-üs Sahra olarak da geçmektedir) iç kısmında bulunmaktadır. Tek bir köşesinden destek alarak duran bu taş; 18 metrelik genişliğe ulaşabilmektedir. Yüksekliği de 1,5 metreliktir ve bulunduğu alanda kendisine aşağıdan bakıldığında sanki havada asılı duruyormuş gibi gözükmektedir.

Müslümanların yanında Yahudiler için de kutsal olan bu taş; onların arasında “başlangıç kayası” olarak adlandırılmaktadır. Onlara göre, Kudüs mabedinin merkezi bu kayayı çevreleyen binadır. Mesih’in dünyaya indiği süreçte insanları bu kayanın üzerine çıkarak yönlendireceği inancına sahiptirler.

Muallak taşı ile ilgili rivayetler

Muallak taşıyla alakalı dinler arasında söylenti olarak dönen bir kaç rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetler kısaca şu şekilde özetlenebilir;

1)Müslümanlar; Hazreti İbrahim’in oğlu olan İsmail’i bu taşın üzerine yatırarak kurban etmeye çalıştığına inanmaktadırlar.

2)Hazreti Süleyman’ın asasını bu taşa dayayarak hayatını kaybettiği, kendisiyle uğraşan cinlerin ise öldüğünü bu sebepten ötürü fark etmedikleri söylenmektedir. Durum böyle olunca, bir süre sonra bir kurt asayı ısırmaya çalıştığında asa kırılıp Hz. Süleyman yere düşünce öldüğü anlaşılır ve hepsi bir anda kaçışmaya başlamıştır. Bu kaçış esnasında da kayayı tam yerine koymadıklarından muallak taşının havada kaldığı iddia edilir.

3)Miraç gecesi olduğunda, Hz. Muhammed’in göğe yükseldiği esnada bu taşın da kendisiyle beraber göğe doğru kalkmaya başladığı ancak o an Hz. Muhammed’in kendisine “Dur” dediği ve taşın da Muhammed’in lafıyla, havaya kalkmasına vesile olan kudret arasında kaldığı söylenmektedir. Taşın isminin “Muallak taşı” olmasının sebebi de budur. Kayanın daha sonrasında yerine düştüğü ve bu alana da altın kubbeli caminin inşa edildiği söylenmektedir.

4)Ortaçağ döneminde Yahudiler ve Araplar arasında taşla alakalı yerinden oynayıp havaya kalktığına dair yaygın inanışlar bulunmaktadır. O dönemde Kadı Mucirettin isimli bir şahıs bir kitap yazmış ve bu kitabında Kudüslü bir Arap kişinin taşı havaya kaldırabildiğinden bahsetmiştir. Sonrasında Samuel ebn Davud isimli bir gezgin de 1641 yıllarında kaleme aldığı yazısında taşın sıklıkla havaya kalktığını ve halkın bu görüntüden(özellikle hamile kadınların) çok korktuğunu dile getirmiştir.

5)Hz.

Muallak taşı ile ilgili rivayetlerMuallak taşı ile ilgili rivayetler

Related news

 • Mehmet Coşkundeniz Adın Eksilmesin Dilimden Hikayesi
 • İlaç hazırlama Gayro. Kullanım talimatları
 • Korkunç Ares - Yunanlıların şiddetli savaş tanrısı
 • Monoterapi - nedir bu Monoterapinin avantajları ve dezavantajları
 • Toplum siding ve kurulum kurallarının avantajları

 • Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler


  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler

  Muallak taşı ile ilgili rivayetler