Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

Moskova devleti veya MuscovyRusya'nın adı, III. Saltanatın (1478) saltanatının başlangıcından, devletin başkenti olan St. Petersburg'a (1712) aktarılmasına kadar olan dönemdir. Bazen bu süre 1547 yıl ile sınırlıdır.

Rusya'nın Petrine dönemini Moskova krallığına davet etme geleneği, 19. yüzyılın tarihçileri tarafından kabul edildi ve desteklendi; bunlar, sermayelerin değişmesi gerçeğine dayanıyordu. Sovyet döneminin bilim adamları bu ismi kabul ettiler.

Tsar Ivan the Terrible'ın altında, "Moskova Devleti" kavramı, Rus Krallığı'nın bir parçası olarak Moskova Prensliği'nin anlamı ile belirtilmiştir.

Rus devletinin oluşum süreci,Moskova prenslik ek olarak, Novgorod Cumhuriyeti ve Yaroslavl, Tver, Rostov dahil olan ve kısmen Ryazan prenslik ve şehirden Chernihiv, Bryansk, Novgorod-Seversky, kültürel özelliklerin gelişimini ve özel bir "alt-kültür" oluşumunu etkilemiştir.

Kiev Rus kültürünün düşüşünden sonraDevlet çok özel bir yolda gelişmeye başladı. Hıristiyan Batı ülkelerine yönelik yönelim yolu kabul edilmedi. Kültürel özelliklerin oluşumu öncelikle coğrafi ve politik faktörlerden kaynaklanıyordu. Rus devleti ya tarihsel gelişimin batı ya da doğu yönlerine katılmamıştır. Ancak, bir ve diğer kültürün birçok özelliğini emmiştir. Ayrıca, devletin gelişimi Ortodoks Kilisesi ve pagan geleneklerinden etkilenmiştir.

Moskova krallığı güçlü bir şekilde etkilendiAltın Orda. Bir yandan, Tatar-Moğol boyunduruğu anlamlı şehir tahrip edilmiş olduğu gibi, Rus topraklarının kültürel gelişimini yavaşlattı birçok el sanatları ve çiftçilik kültürünü kaybetti. Ülke zamanda geri atıldı. Öte yandan, Horde ile çelişkili ilişkiler devleti tamamen yeni bir gelişme yolu boyunca gönderdi.

Dolayısıyla, 15. yüzyılın Moskova krallığındaki sosyo-politik sistem, güçlü bir Doğu etkisinin izini taşıyordu. Bu kendini hükümet sisteminin ve genel olarak yaşam tarzının despotizminde gösterdi.

Dünya görüşünün birçok özelliği,Orta doğu Rusya, doğunun etkisi altında kuruldu. Buna ek olarak, Konstantinopolis'in düşüşüyle ​​birlikte, Rus kendisini Ortodoksluğun tek savunucusu olarak ve hatta Batı ülkelerinden kültürel anlamda daha uzak olarak fark etmeye başlar.

Bütün bu faktörlerin etkisinin sonucu olarak, 16. yüzyılda Moskova devleti, aşağıdaki kültür ve milli kimlik özellikleriyle ayırt edilmiştir.

Doğu'nun maneviyat özelliği, Batı halkına özgü özgürlük arzusuyla birleştirildi.

Aynı zamanda kişisel öz bilinç dile getirildi.Zayıf, kolektivizm hakim oldu. Dünya görüşünün oluşumu için ortodoksluk belirleyici faktör olarak kaldı. Böylece, fedakârlık, özverilik, kişinin kaderinin kabulü gibi özellikler büyük bir değer kazanmıştır.

O zamanın bir insanın değerleri sisteminde, merkezi yerlerden biri devlet tarafından ve devletin çıkarları tarafından işgal edildi. Anavatan kavramı Rus halkı için her zaman çok önemli olmuştur.

Kültürel gelişim açısından bakıldığında, 17. yüzyılhavza. Değerler sistemi ve dünya görüşü değişiyor. Zamanın döngüsel algısını değiştirmek için geçmiş, bugün ve gelecek gibi kavramlar gelir.

16. ve 17. yüzyıllarda Moskova devleti yoldaydı.Ulusal bir karakterin oluşumu, ulusu karakterize eden özelliklerin istikrarlı bir kombinasyonu olarak. 17. yüzyılda böyle bir kombinasyonun fark edilir hale geldi ve diğer kültürlerin temsilcileri bunu açıklamaya başladı.

Ayrıca Moskova dönemindeSanatın kilise kanonlarının etkisinden çekilme süreci. 16. yüzyılda, büyük tarihler oluşturuldu ve tarihsel halk sanatında tarihsel romanların yerini destanlar aldı.

17. yüzyılda, yeni bir zaman kültürünün ilk işaretleri ortaya çıkmaya başladı.

Moskova'da 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar söyleyebiliriz.krallık, Büyük Rus etnolarının ve onun ana özelliklerinin bir oluşumu vardı. Bu dönem aynı zamanda Rus Ortodoks Kilisesi'nin kendi kaderini belirleme özelliğidir. Bu değişiklikler Rusya'nın daha da gelişmesine işaret etti.Related news

 • Doğum günü için dualar - muska
 • Kaburga Dolması
 • Kaplanlar hakkında gizemler: hayvan dünyasını inceleriz
 • 2019 En Şık Çocuk Gelinlik Modelleri
 • Hangi preparatlar setilpiridinyum klorür içerir

 • Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu


  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu

  Moskova Devleti: Modern zamanların kültürünün oluşumu