Modern personel yönetimi modelleri

Modern personel yönetimi modelleri

Herhangi bir personel yönetim modelinin uygulanmasıişgücü verimliliğini ve üretilen ürünlerin hacmini artırmayı amaçlıyor. İKY modelinin yetkili bir seçimi tarafından çözülebilecek ve çözülmesi gereken bir takım görevler vardır:

- emeğin verimliliğini ve kalitatif unsurunu arttırmak;

- "en üretken" personel yeterlilik yapısının oluşturulması;

- etkin ve uyumlu bir ekip oluşturulması;

- personel gelişimi;

- Çalışmaların uyarılması ve motivasyonu;

- İşin organizasyonunun geliştirilmesi;

- Personel bakımının optimizasyonu;

- personel iş akışının otomasyonu vs.

Personel yönetim sistemlerinin modellenmesiişletmenin ekonomik süreçlerini modellenmesine izin verir. Fakat ilk modelleme modeli tahmin etmek ve tahmin etmek zor olduğu için en zor olarak kabul edilir. Her çalışan kendi karakterine, ihtiyaçlarına ve iş için kendi imkanlarına sahip olduğu için, organizasyonun personeli sadece üretim sürecinde çalışanların sayısı değildir. Bu nedenle, herhangi bir modellemenin ana amacı, emeğin kullanılabilirliğini ve bunların kullanım etkinliğini değerlendirmektir.

Klasik personel yönetimi modelleri: otoriter, demokratik ve liberal. Saf formdaki bu üç model türü pratikte oluşmaz, bu nedenle ekonomik ve modern bir teknokratik grubu birbirinden ayıran modellerin modern sınıflandırmasını göz önünde bulundurun. Bu modellerin ayrıntılı bir açıklamasını yapmadan önce, çeşitli yönetim türlerini göz önünde bulundurun.

Hedeflerle Yönetimmerkezi olmayan bir organizasyon sağlıyorkurallar ve somut sonuçların elde edilmesinin tanımı. Bu tür yönetimler, personel motivasyonu, hedeflere ulaşmada sürekli işbirliği ve karşılıklı yardım üzerinde durulduğunda ekipte düşünce değişikliği sağlar.

Motivasyon yoluyla yönetimetkili bir motivasyon seçimine dayanarakmodel, takımda sağlıklı bir ahlaki ve psikolojik iklim, insan kaynaklarının gelişimi. Popüler motivasyon modelleri: rasyonel, kendini gerçekleştirme modeli ve sahiplik modeli.

Çerçeve Yönetimiçalışanların iş doyumu düzeyini, kurumsal liderlik tarzını, sorumluluğunu, girişimini ve özgüvenini artırmaya dayanmaktadır.

Temsilci tabanlı yönetimDaha modern bir yönetim modeli var mıçalışanlar karar vermede ve uygulamada tüm yetkilere sahip olduklarında. Doğal olarak, karar verme sürecinin belirli bir kapsamı vardır ve her çalışanın açık hedefleri ve amaçları vardır. Eylem ve sonuçların sorumluluğu açıkça belirtilmiştir.

Katılımcı yönetimçalışanların karar verme süreçlerine katılması, ürünlerin kalitesinin bağımsız olarak kontrol edilmesi, kaynakların kullanımı, ödeme vb. durumlarda, çalışanların şirket faaliyetlerine aktif katılımını ifade eder.

Girişimcilik yönetimiÖzünde, - organizasyon içindeki girişimcilik faaliyeti, bir firmanın içinde birkaç girişimcinin ortak faaliyeti.

Ayrı ayrı, tamamen farklı inşaat ilkelerine sahip olan kriz karşıtı yönetim modelleri ayırt edilir.

Yani, modern personel yönetimi modelleri:

1. Teknokratik (teknokratik yönetim yöntemlerini kullanarak, çalışma yürütme, dış kontrol ve kişisel bağımlılık ile karakterize edilir).

2.Ekonomik (motivasyon, girişim ve kolektif kontrol temelinde).

3. Modern (bu model için en önemli - yaratıcılık, bağlılık, liderlik ve ortaklık).

Her bir personel yönetimi modelinin avantajları ve dezavantajları vardır, pastoral yönetim modeli henüz mevcut değildir.Related news

 • Karnınızdaki erkekler için etkili diyet
 • Acı yemenin vücuda faydaları ile Etiketlenen Konular
 • Selanik Bebek Hırkası Kaç İlmekle Yapılır
 • Evde örme kumaşlar
 • Datsun mi-do: sahiplerinin yorumları. Datsun mi-DO araçlarının özellikleri

 • Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri


  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri

  Modern personel yönetimi modelleri