Mal girişi 2019

Mal girişi 2019 Mal girişi

Mal girişi

Bir satış makbuzu bir belgedirmalın alıcıya devri gerçeğini desteklemek için satıcı tarafından verilen tanımlanmış (ancak kesin olarak sabitlenmemiş) bir form. Belgede bir birim malın numarası, türü, fiyatı ve satın alma fiyatı belirtilmektedir. Ödeme sonrasında satıcı uygun marka ile satış gerçeğini belgelemekte ve çek tam teşekküllü bir mali belge haline gelmektedir.

Bu belge hem satıcı hem de satıcı için karşılıklı olarak önemlidir.ve alıcı için. Birincisi, malların kendisinden alındığının doğrulanmasıdır. Buna ek olarak, satıcı, ürünle ilgili satış makbuzu bilgilerine, garanti hizmeti şartlarına vb. Yer verebilir. İkinci olarak, belge, bu satıcıdan mal satın alınmasının kanıtı olarak gereklidir ve harcanan paranın muhasebesi için mazeret belgesidir.

Rusya Federasyonu Medeni Kanunu için bir emtia kontrolü yapılmalıdır.alıcının isteği veya satıcının kararı. "Malların satışına ilişkin kurallar" uyarınca, alıcı, satın alınan ürünün adını, sınıfını, eşyasını ve fiyatını gösteren bir makbuzun yanısıra satıcı ve satın alma tarihini almalıdır. Bir satış makbuzu mallar alıcıya aktarıldığında doğrudan satıcı tarafından imzalanır.

Günümüzde pek çok satıcının, UTII üzerinde yazarkasa olmadan çalıştığı gerçeğini göz önüne alırsak, sadece bir emtia kontrolü, satın alma gerçeğini doğrulayabilir.

Çekleri kaydetmek için düzenlenmiş kurallar bulunmamaktadır. Boş bir çek, satıcının kendisi tarafından yapılmış herhangi bir olabilir. Muhasebe Kanunu uyarınca, satıcının, birleşik form albümlerine dahil olmamasından dolayı bu belgeye damga vurması veya damgalanması gerekmez. Bununla birlikte, kanun emtia çekinde damga veya damga koymayı yasaklamaz. Bu nedenle, iyi niyetli satıcılar, kural olarak onları belgelerine koydular.

Zorunlu gerekliliklere ek olarak, bir satış makbuzu;tüketicilerin nitelikleri, malların özellikleri hakkında bilgi eşliğinde. Bu bağlamda satıcı, daha mantıklı olmayan taleplerden kaçınmak için alıcıyı bir çek imzalamasını isteme hakkına sahiptir. Aynı zamanda, ürünle ilgili tüm bilgiler, yasal kurallara uymalıdır; satıcı, ürünle ilgili yanlış veya yanıltıcı veriler sunmaktan yasal olarak sorumludur.

Satış makbuzu, korumanın ana garantörüdürTüketici hakları ve nakit kuponu (satıcı bir nakit kaydıyla çalışıyorsa). Yazarkasa'nın aksine, bir çek, ödenen paranın miktarıyla değil, yalnızca bir ürünle ilgili gerçek bilgiyi içerir.

Hükümetin Kararnamesi uyarınca "Açık19.01.98 tarihinden itibaren "malların satılması için kurallar" uyarınca satıcı, ürünün içindeki eksiklikleri yazılı olarak (nakit kupon kullanarak da dahil) alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu, teknik olarak karmaşık ürünlerin (makina, ev eşyaları) devralınması için özellikle önemlidir, bunun transferi mutlaka mal girişinde eşlik etmelidir.

Çekin şekli ve içeriği genel terimlerle11.02.09 tarihli Maliye Bakanlığı mektubunda "Ödeme yapanların emtia çeklerini bağımsız olarak onaylama hakkı vardır" uyarınca belirlenmiştir. Bu alandaki özgürlük, Federal Muhasebe Kanunu hükümleri ile sınırlandırılmıştır.

Çekin zorunlu şartları arasında şunlar bulunur: belgenin tam adı; taburcu edildiği tarih; düzenleyen kuruluşun adı; satış işleminin içeriği; Eşya ve para ile yapılan işlemleri ölçme; ekonomik işlemin yapıldığı kişilerin pozisyonlarının belirtilmesi; sorumlu kişilerin imzaları.

Satış makbuzu şartları tamamen karşılar,tüm birincil belgelere uygulanır. Varlığı, ortaya çıkan masrafları hesaba katmanın temelidir. Ayrıca, bu belge kuruluşu vergi makamlarının taleplerinden kurtarabilir.

Mal girişi 2019

Mal girişi 2019

Related news

 • Beyaz Ferforje Ayna
 • Ön soruşturma
 • Moskova bölgesinde bir ofis hareketi ısmarla
 • Absinthe Tünel ve tarihi
 • Genç Trençkotlar 2019

 • Mal girişi

  Mal girişi


  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi

  Mal girişi