Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 2019

Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 2019

Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 63 17.03.2019, 11:29

Lermontov'un eseri olan Vatan. Lermontov'un vatanının teması sözleri

Lermontov'un vatan toprakları

"Vatanımı seviyorum, ama garip aşkla!"

M. Yu. Lermontov

Ana vatanın Lermontov'daki eseri anahtardan biridir. Ancak şairin Rusya ile olan ilişkisi belirsiz.

Böylece, Mikhail Yurievich geçmişini idealize ediyorancak vatanında mevcut durumdan tamamen memnun değil. Lermontov'un sözlerinde anavatan teması, durumun düzeltilmesi için, en iyi insanların çabaları ile bile, olanaksızlığa bağlı trajik notlar alır. Aynı zamanda, Rusya'nın kötüye kullanımı ve başarılarının pek çok övgü eserinin sayfalarında bulunabilir, ancak hepsi ülkenin geçmişi ile ilgilidir.

Lermontov'un vatan teması sözleri

Vatan için garip ve acı dolu aşk

Vatan Lermontov'un eserinde şu şekilde sunulmaktadır:zaten çok belirsiz olduğunu söyledi. Şair, gösterişçi yurtseverliğe eğilimli değildi ve çevresindeki gerçekliği analiz ettiler. Ve gördüklerinin çoğunu sevmiyordu, yanlış görünüyordu.

Lermontov, günümüz Rusya'sının neredeyse devletin ideali olduğunu söyleyen resmi görüşe aktifçe karşı çıktı. Yazar vatanında bir başka gördü - bu köle ve baylar ülkesi.

Ama aynı zamanda Lermontov vatanını çok seviyor: "Anavatanı seviyorum, ama garip bir aşkla! Onun nedeni kazanamayacak. " Bu his mantıksız, açıklanamaz ve şairin yeni azabına neden oluyor.

Yerli doğanın resmi

Parlak sulu boyalar, doğal manzaraları çizer.Lermontov. Doğa ve ev, şairin zihninde yakından iç içe geçmiş durumdadır. Lermontov'un tanınmış bir Kafkas güzellik şarkıcısı olduğu düşünülmesine rağmen, eserinde doğa için pek çok cazibe merkezi var.

Lermontov'un şiirinde vatan sıklıklaçocukluk anıları. Çocuk konakta yaşadığı Örneğin, şiirde, geri o günlerden anılarında, süslü parlak dünyasında yabancılaşma lirik kahraman, duygu "Ne sıklıkla rengarenk kalabalık ... çevrili". Onun iç göz standı önce: üzerlerinden ev, bahçe, gölet, ülke tarafında, tarım ve sis, sokaklar, hışırtı ayakları altında bırakır. Yerli doğa, kahramanın insan dünyasının koşuşturmacasından gizleyebildiği bir yer gibi görünüyor.

Lermontov doğum yeri şiiri

Anavatan ve doğanın imgelerinin korelasyonu

Vatan Lermontov'un çalışmasında göründüğü gibiKoruma ve huzur bulabileceğiniz bir yer. Ancak, bu görüntü doğrudan peyzaj eskizleriyle ilgilidir. Yalnız vadideki zambaklar, sonsuz tarlalar, şairin bilincinde bahçeler ortaya çıktığında yalnızlık düzelir, mutluluk ve huzur gelir.

Doğa görüntüsü, fethetme yeteneği kazandırırLermontov. Anavatan teması, herhangi bir sosyal veya politik yönelim gibi şiirlerden mahrumdur. Şair doğanın güzelliğini ve uyumunu ve dolayısıyla vatanını görüyor. Ve sürekli değişen devlet gücünün aksine bu güzellik ve uyum değişmeden kalacaktır.

Doğada, Lermontov Tanrı'nın tezahürünü görür. Uygunluğu, uyumu, cihazın yasaları.

Lermontov'un sözlerinde anavatan teması yakından ilgilidiryerli doğa görüntüleri. Aynı zamanda şair, anavatan sevgisinden tereddüt etmez. Kesin olarak, onun için daha güzel ve daha yakın bir şey olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Anavatan Lermontov teması

Doğa ve toplum

Vatan, Lermontov'un çalışmasında hem doğanın görüntüsünü hem de toplumun görüntüsünü, çevreleyen şairi içerir. Aynı zamanda birbirleriyle çelişir ve tezat oluştururlar.

Yani, toplum uyumsuz özellikleri ile donatılmış. Orada yalan, öfke, adaletsizlik ve ikiyüzlülük hüküm sürmektedir. Burada mutluluğu burada bul, huzur ve sükunet imkansız. Lermontov için bu, düşmanca ve tehlikeli bir dünyadır.

Toplumun aksine, doğa görünür. Barış verir, donuk kalpler. Bununla birlikte, lirik kahraman doğaya daldığında ve toplumdan uzaklaştırıldığında barış sadece kısa bir an için verilir. Ancak, bir şekilde ya da başka, o geri dönmek zorunda - ve acı tekrar başlar.

Lermontov feodal Rusya'ya nasıl davrandı?

Anavatan teması problemle yakından ilgilidir.serflik ve otokratik güç. Lirik kahraman Lermontov, ülkede hâkim olan sosyal adaletsizliği şiddetle yaşıyor. İnsanları zincire zincirlenmiş ve hapsedilmiş olarak görüyor. Bununla birlikte, çevredeki gerçeklikten muzdarip olsa bile, o anavatan için sevgisini yenememektedir. Burada Lermontov'un sözlerindeki anavatan teması, anavatan sevgisi ile yakından iç içe olan işkence ve ıstırabın şeklini alır.

Böylelikle anavatan, lirik kahramandan önce ölüm ve doğum yeri, yakın insanlardan oluşan bir ülke, aynı zamanda kötü yalancılar ve hainler gibi görünür.

"Anavatan" şiiri

Sık sık Lermontov'un memleketine döndü. "Anavatan", bu görüntünün ana olanı olduğu bir şiirdir. Dahası, bu şiirsel bir aşk beyanıdır.

Anavatan, lirik kahramanın tezahürlerini açıklamaksevgisini kabul eder, sevgi ve Lermontov'un kendisini kabul eder. "Vatan" - Rusya kahramanı için neyin sevdiğini anlayan bir şiir. Görkemli ve emsali olmayan bir imaj çizerek, erdemlerini ve isyanlarını listeler.

Şiirde Lermontov üç manzarayı anlatıyor,birbirini değiştirerek. Bu bozkır, orman ve nehir Rus folklorunun tipik görüntüleridir. Bozkır, yoğunluğu ve özgürlüğü ile büyülüyor. Orman güçlü, güçlü görünür, görüntüsü doğal doğa kahramanlık özellikleri verir. Derin, sakin ve görkemli bir nehrin manzara serisinin açıklamasını kapatır. Bu yerli doğa taslakları Rusya'nın büyüklüğünü, genişliğini ve kapsamını yansıtır.

Ancak, anavatan görüntüsü sadeceDoğal tarifler, aynı zamanda burada yaşayan insanların görüntüleri. Şair, doğa ile bir arada yaşamaya devam eden doğal bir Rus insanının imajını ifade eder.

Renkli ve parlak bir şekilde halk eğlencesini tatilde gösteriyor. Şair, Rus halkının özgürlüğünün tezahür ettiği sınırsız egemenlikle sonsuza dek mutludur.

Lermontov, hayran olduğu ve içtenlikle onları seven anavatan görüntüsünün farklı yönlerini tasvir ediyor. Anavatanın herhangi bir tezahürü, şairin ruhunda bir cevap bulur.

Rusya'nın kahramanca geçmişinin açıklaması

Lermontov'un çalışmasında vatanLermontov, çevrede idealleri bulamıyoronun gerçekliği, anavatanının geçmişine dönmeye zorlanır. Şair Rusya'nın tarihi ile çok ilgileniyor. Bu, Lermontov'un, eğer mevcut değilse, geçmişte en azından kahramanca karakterler bulmaya çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Vatan Lermontov'un çalışmalarıyla yakından ilgilidirulusal bir karakter kavramı. Yani, içinde şair "Çar İvan Vasilyeviç, genç muhafız hakkında Song ve palavracı Tüccar Kalaşnikof" Bu konsept dahilinde Kalaşnikof imajını göstermektedir. Tüccar kahraman sonuna doğru ve gerçeğin ne anlama mümkün cesur dürüst, güçlü ruhu, sunar, özellikleri ile donatılmıştır. Benzer görüntüler yaratan Lermontov, geçmişin karakterlerini romantikleştirir ve onları cesaret ve şeref kürsüsüne gönderir.

"Borodino" şiiri

Şiir, Borodino Savaşı'nın yıldönümü kutlama şerefine yazıldı. Şiir, yazarın nesli ile 1812 kuşağı temsilcisinin diyaloğu olarak inşa edilmiştir.

Hikayeye bakan bir asker tarafından yönetiliyorhalk savaşı. Genellikle geçerli muhalefetle önceki kuşağın şiirde, "Evet, bizim zamanımızda insanların bu akım kabile değil vardı: kahraman - Bana" Modern gençlik Lermantov, inaktif kahramanlık ve cesaret aciz görünüyor. Bu durumda, yazarın son kuşağı sadece popüler bir kitle değil, aynı zamanda güçlü kişilikler arzusuyla birleşir.

Ulusal ruhun gücü ve güzelliği

Lembontov'un çalışmasında anavatan görüntüsü

Şiir yüzleşmeyi yansıtırRusları temsil eden “medeniyet” ve Rus halkını somutlaştıran “doğa”. Dolayısıyla Ruslar açık savaş ve gücü, beceri ve çevikliği tercih ederler, Fransız kurnazlığı ve becerikliliğini ihmal ederler.

Ulusal ruhaniyetin tuhaflığı, insanlara karşı tutumun, üniformluğun ve belirli bir mülke ait olmayanların değil, kişisel nitelikler tarafından belirlendiği gerçeğinde ortaya çıkar.

Lermontov'un romantik idealleşmeye başvurduğu, temsil ettiği ve tasvir ettiği anlayışında ideal vatan vardır.

Anavatan temasıyla ilgili şairin sözlerindeki ana motifler

Anavatan imajının şair ve şiir temasıyla ilişkisiLermontov'un ilk şiirlerini yansıtır. İçlerindeki “Anavatan” teması, lirik kahramanın halkın ruhuyla akrabalık duygusuyla tezahür eder. Öyleyse, "Hayır, ben Byron değilim, ben farklıyım ..." şiirindeki kahraman milliyetle babasının ülkesi arasındaki akrabalıklarını keşfeder - "Rus ruhuyla."

Vatan böyle bir şiir "Acemi" olarak, ulaşılmaz ideali ile ilişkili. kahraman için vatan görüntü özgürlük ve irade görüntülerle birleştirir. Ama rüya ulaşılamaz ve kahramanın ölümüne yol açar.

Lermontov'un çalışmaları daha sonra ortaya çıkıyorEv için özlem motifleri. Bu konu şairin kendisinin yerel yerlerinden kopması, bunun sebebi - Kafkasya'ya sık sık atıfta bulunmasından kaynaklanmaktadır. Şair, anavatanından ayrılma konusunda ciddi endişe duyuyordu. Geç dönemin şiirlerinde, yerli toprakların görüntüleri, yaşam veren bir güç kaynağı olarak görünmeye başlar. Aynı zamanda, onun dekolmanı, yazarın ölümünden muzdariptir.

Ana vatanı olmayan ve yapamayanlaraOndan ayrılmak zorunda kalan şair, sadece hor görüyor. Örneğin, şiir "Bulutlar" kahraman açıkça atılan bir ve acı arasındaki farkı ve herhangi bir acısı ve ızdırap karşılaşmayan bulutlar belirtir.

Lermontov doğa ve vatan

Sonuç

Lermontov'un yarattığı tüm işlerYaratıcı hayatlarının yılları, anavatan ve özgürlüğün temalarıyla ilgilidir. Her zaman değil şair doğrudan bu konuda konuştuk, ama bu temalar şairin amacı hakkında tartışmalar, nesillerin kaderini tasvir edilenlere şiirlerde kulağa vardı sınırdışı ve yaşam değersizlik rivayet, esir veya anlamsız kan dökme anlattı. Tüm bu çalışmalar boyunca Anavatan'ın teması görünmez bir çizgiden geçti.

Anavatan tarafından alınan yer hakkında konuşursakLermontov'un çalışmasında kısaca, merkezin biçimlendiğini söylemek açıkça mümkün. Şairin sözlerinin motiflerinin birçoğu bir şekilde anavatan görüntüsü ile ilgili olacaktır.

Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 2019

Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 2019

Related news

 • Elmanın Faydaları Nelerdir
 • Peynirli Kol Böreği
 • Norveçin arması ne anlama geliyor Kökeni ve tarihi
 • Sinema söyleşileri
 • Halk ilaçlarıyla bağışıklığı nasıl geliştirebilirim

 • Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 15

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri


  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 33

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 9

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 14

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 64

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 16

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 91

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 4

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 42

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 3

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 42

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 42

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 22

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 65

  Lermontovun eseri olan Vatan. Lermontovun vatanının teması sözleri 34