Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 2019

Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 2019

Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 98 24.02.2019, 17:26

Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları

Kum çökel kayadırve kaya fraksiyonunun bileşiminde bulunan yapay materyal. Çoğunlukla silikon dioksit denilen bir madde olan mineral kuvarstan oluşur. Doğal kum söz konusu olduğunda, tane fraksiyonu 5 mm'ye ulaşan gevşek bir karışımdır.

Kayaların tahribatının sınıflandırılması

kum türleri

Bu malzeme kaya sert kayaların tahrip edilmesi sırasında oluşur. Birikim koşullarına bağlı olarak, kumlar olabilir:

 • alluvial;
 • deniz;
 • aşık kemiği;
 • rüzgâr;
 • göl.

Malzeme su kütlelerinin ve akıntılarının aktivitesinde ortaya çıktığında, elementleri yuvarlak bir yuvarlak şekle sahip olacaktır.

Kumun temel çeşitleri ve ekstraksiyonunun özellikleri

deniz kumu

Bugün neredeyse tüm kum tipleri kullanılıyorfaaliyet ve sanayi farklı alanlarda adam. Nehir kumu - nehir yatağından çıkarılan bir bina karışımı. Bu malzeme oldukça yüksek bir saflaştırma derecesine sahiptir, bu nedenle küçük taşlar, kir içeriğinin safsızlıkları ve yapıdaki yabancı maddeler yoktur.

İçinde su ile yıkanarak kariyer kumu çıkarılır.Büyük hacim, sonuç olarak kilin tozlu parçacıklarından kurtulmak mümkündür. Kum türlerini dikkate alarak, taşların büyük bir kısmından ekstraksiyon sırasında saflaştırılan taş ocağı kumu bulabilirsiniz. Bu malzeme, temellerin döşenmesine ve sıva işlerinin uygulanmasına giden çözümlerin üretiminde oldukça yaygındır. Asfalt karışımlarında karıncalanmış ekmeği bulabilirsiniz.

Bina kumu GOST ile uyumlu olmalıdır8736-2014'e göre, malzemenin boyutu 5 mm'ye ulaşan iri taneli tanelerin gevşek inorganik bir karışımıdır. Malzemenin yoğunluğu 1300 kg / m3. Doğal yapı formasyonlarıKayanın imha, kum ve çakıl ve kum mevduat ve işleme ekipmanı kullanmadan nasıl geliştirileceğini çıkarılmaktadır.

Ana kum türleri arasında, taşların mekanik olarak ezilmesiyle elde edilen gevşek bir karışımın görünümü olan suni ağır kumlar da bulunmaktadır.

 • cüruf;
 • granitler;
 • kireçtaşı
 • mermer;
 • ponza taşı;
 • tüf.

Suni kum özellikleri

kum ocağı fiyatı

Farklı bir kökene ve yoğunluğa sahip olabilirler. Bu kumun tanelerini doğal kökenli tahıllarla karşılaştırırsak, ilki akut açılı bir şekle ve pürüzlü bir yüzeye sahiptir. Suni kumlar, sıvaların ve dekoratif harçların hazırlanması için dolgu maddesi olarak kullanılır. Sonuç olarak, dış yüzeylerde üst tabakanın somut bir dokusunu elde etmek mümkündür.

Bu malzeme herhangi bir tabakanın parçası olabiliralçı, çünkü tanelerin fraksiyonelliği, çözeltinin çeşitliliğine bağlı olarak farklı olabilir. Genellikle tane büyüklüğünün doğal kumların büyüklüğüne eşit olduğu varsayılır. Yapay kum yapılırken, kükürt içeriğinin düşük olduğu geri dönüştürülmüş kömür, kaya ve yanmamış parçacıklar işlenir.

Malzeme özellikleri kaliteye bağlı olacaktırkapak tabakası. Bu kumdan dekoratif sıva üretiminde, ekonomi için ezilmiş taş, bu cins ya da kırıntıların tozu eklenebilir, bu kalitedeki dokudan bile kazanır.

Deniz kumu uygulamaları ve özellikleri

nehirde kum

Deniz kum kullanılabilir zamanYapı karışımlarının üretimi, dolgu maddeleri yapı harç ve boyalar için dolgu maddesi olarak, yol temellerini, yol inşaatı çitler ve muhafazaları döşeme, uygulama sıvama imalatı. Bu kumların üretimi GOST 8736-93 ile düzenlenmiştir.

Kesirler, boyut modülünü belirleyen 2.5 ila 3.5 Mk arasında değişebilir. Tahıl yoğunluğu 2 ila 2,8 g / cm sınırına eşittir3. Denizde kum tamamen olmamalıyabancı kirler, ancak bazı fraksiyonlarda küçük bir miktar kil ve toz partikülleri bulunabilir. Deniz kumu, maliyetini maden çukurundan daha yüksek yapan emek yoğun üretim ile karakterize edilir.

Ocağı kumunun özellikleri ve maliyeti

kum çıkarılması

Ocağı kumunun ana özelliğisafsızlık ve sıklık yokluğu. Yıkama ocağı malzemesi aşağıdaki özelliklere sahiptir: 1,5 ila 5 mm arasında değişen bir fraksiyon, 1.60 g / cm'ye eşit bir yoğunluk3Ayrıca, kil, toz ve diğer safsızlıkların düşük bir içeriğine sahiptir. Kompozisyondaki son% 0,03'ten fazla olmamalıdır.

Metrekare başına fiyatı olan kum ocağı2200 ruble olacak., Sadece inşaatta değil, aynı zamanda dekorasyonda ve ulusal ekonomide kullanılır. Beton ve tuğla üretiminde olduğu gibi yol ve konut yapımında da bu kumların maliyet etkin kullanımı.

Kum ocağı, fiyatı 2300 olacakruble, 2.5 ila 2.7 mm arasında değişen bir fraksiyonlu bir malzeme formunda sunulabilir. Yüksek mukavemetli beton ve betonarme yapıların üretiminde genellikle kaba fraksiyonlu geri dönüştürülmüş taş ocağı kumu kullanılır. Kariyer malzemesi duvarlara ve kaldırım levhalarının imalatına gider.

Nehir ön karışımlı kumun teknik özellikleri ve ekstraksiyon özellikleri

kum uygulaması

Nehir pomza kumu 1,5 kg / m yoğunluğa sahiptir.3. Durumdaki yoğunluktan bahsediyorsakdoğal nem oranı, bu rakam 1,45'e düşürülecek. Bileşim, ağır parçacıklar, silt ve killi elementler içerebilir, ancak ağırlıkça% 0.7'lik bir hacimde daha fazla değildir. Malzemenin nem içeriği% 4, özgül ağırlığı 2.6 g / cm'dir.3. Bu kum türleri kullanılarak ekstrakte edilir.mavna üzerinde sabitlenmiş tarak gemisi. Bu ekipman, malzemenin bileşime bölünmesi için hidromekanik tesisler, güçlü pompalar, ağlar ve rezervuarlarla desteklenir. Kurutulmuş nehirlerdeki kanallardan kum çıkarılması, maden ocağı kumu gibi.

Sonuç

Neredeyse tüm kum çeşitlerine atfedilebilir.radyoaktivitenin birinci sınıfı. Bir istisna olarak, sadece ezilmiş kumlar. Diğer çeşitleri hakkında konuşursak, radyasyondan korunurlar ve tüm inşaat işlerinde kısıtlama olmaksızın kullanılabilirler.

Bugün kum kullanımı oldukça yaygındır. Örneğin, kuvars versiyonu genel ve özel amaçlı kaynak malzemeleri üretmek için kullanılır. Yapı çeşitliliğine gelince, boyalarla karıştırılarak yapısal kaplamalar elde etmek için kullanılır. Kumlar ayrıca, bitirme işleri için ve ayrıca bina onarımında kullanılır. Malzeme ayrıca yolların döşenmesinde ve inşaat sırasında kullanılan asfalt beton karışımlarının bir bileşeni olarak da ortaya çıkmaktadır.

Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 2019

Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 2019

Related news

 • Tedavi için gelir vergisinin iadesi: para iadesi
 • İç mekandaki stil yama işleri: özellikler, kombinasyonlar ve fikirler
 • İnanılmaz zenginliklerin keşfi’: Akdeniz’deki doğalgaz yatakları Ortadoğu’da çatışmalara yol açıyor

 • Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 3

  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları


  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 34

  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 33

  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 36

  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 29

  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 60

  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 6

  Kum çeşitleri, özellikleri, ekstraksiyonu ve uygulamaları 13