Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular 2019

Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular 2019 Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

Çok sayıda sürücü satıyor veİkincil piyasada TS'yi satın alın. İşlemden sonra yeni sahibin satın alımını kaydedemediği durumlar vardır. Bunun nedenleri kayıt eylemlerine yasaktır. Bu durumda ne yapmalı? Bir alıcı kendini “problem” aracının satın alınmasından nasıl koruyabilir?

Genel kavram

Bazı durumlarda, Federal çalışanlarıİmtiyaz hizmeti, borçluya karşı bu tür tedbirleri, araçla ilgili kayıt eylemlerine getirilen yasaklar olarak uygular.

Böyle bir tedbir icra icra memuru uygula may, borçluların (ve tüzel kişiler) herhangi kategorisine karşı, hem de herhangi bir konu yaptırımda (ince, borç, nafaka).Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar

Bu borçluyu teşvik amacıyla yapılırYürütme belgesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek. Bu durumda yönetici belge türü de rol oynar. Bu, bir uygulama belgesi ve yetkili kurumun bir kararı olabilir (örneğin, Emekli Sandığı veya Devlet Trafik Güvenliği Müfettişliği).

Kullanımın sonuçları

Kural olarak, borçlu, kayıt faaliyetleri için icra memurları tarafından yasaklandığını bilmeden aracında hareket etmeye devam eder.

Çoğu zaman, sadece yeni sahibi bunu biliraraba. Ve çoğu zaman, kendisinin vekaleten satın aldığı bir arabaya kaydolmaya çalıştığı bir zamanda olur. Bu durumda, trafik polisinin ROE'si, icra memurunun dayattığı yasak nedeniyle arabayı kaydetmeyi reddeder.

Bu gibi sonuçlarla, aracını satmaya karar veren bir aracın sahibi, belirli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, bununla karşılaşabilir.arabada kayıt eylemlerinin yasaklanması

Kısıtlama mekanizması

Birkaç yıl önceKısıtlama icra memuru tarafından sadece kâğıt üzerinde empoze edildi ve idareye posta yoluyla veya maksatla icra için gönderildi. Bu süreç değerli zaman aldı, çünkü borçlunun uçağa binme ve kayıttan bankaya aktarma imkanını elde etme şansı vardı. Sonuç olarak - menkul kıymetler ödeyemeyen bir mükellef mülkiyetin sahip olmaması, mesela önemli olmaktan uzak olan nafaka borçlarının ödenmesi mümkün olmuştur.

Yeni yazılımların birikimi, iletimi ve bilgi alışverişi alanında geliştirilmesi ve uygulanmasıyla, kayıt eylemlerine yasak getirme süreci çok daha kolay hale gelmiştir.Kayıt eylemlerinin yasaklanmasını kontrol edin

Artık icra memurunun böyle bir kararı elektronik ortamda yapması ve GIBDD kayıt yetkilisine göndermesi yeterlidir.

Elektronik imzalanmış anlaşmaya teşekkürlerFederal Servisi ve İçişleri polis memuru Bakanlığı arasında belgeler trafik polisi kaydı ve sınav bölümü doğrudan gider bir elektronik isteği oluşturur.

Yetkili kuruluş, borçlu adına kayıtlı kayıtlı araçlarla ilgili Servis'e bir e-posta gönderir.

Müdahalenin alınmasından sonra, icra memuru, borçlunun ifşa edilen taşınmaz malına ilişkin kayıt eylemlerine ilişkin yasaklamalar getiren uygun bir karar verir ve yönlendirir.

Bütün süreç çok daha az zaman alırkağıt üzerinde bilgi değişimi. Bu durumda, yazılı kararın kayıt otoritesine yönü isteğe bağlıdır, ancak borçluya posta yoluyla gönderilmelidir.

Kısıtlamaların uygulanması ve kaldırılması için zaman sınırları

Elektronik belge yönetiminin sorunsuz bir şekilde işlemesi için, yalnızca kararı düzenleyen icra memurunu değil, aynı zamanda Federal Hizmet'in alt bölümünün uzman memurunu da dahil etmek gerekir.

Onun görevleri elektronik teslimatı içeriyorResmi tarafından oluşturulan belgeler. Buna ek olarak, katip ayrıca, kayıt faaliyetlerine yasaklama ve kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talep ve bildirimlere yanıtlar dahil olmak üzere gelen belgelerin boşaltılmasını da gerektirir.

Bu nedenle, bu davadaki bazı eylemlerin hızı, iktidarla donatılmış kişilerin çevikliğine ve gayretine bağlıdır.

Kısıtlama kaldırıldığında

Bir taşıtla ilgili olarak kayıt işlemlerini yasaklayan kararname aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

 • Borçludan temin edilebilecek tüm geri ödemeborçluluk. Çoğunlukla bir çıkmaz haline gelmek, arabayı vekaleten satın alan kişi, aracı kayıt altına almak için satıcının borçlarını ödemek zorunda kalır.kayıt eylemlerinin yasaklanması
 • İcra memurunun hukuka aykırı eylemlerinin tanınması. İdare, vatandaşların haklarını ve çıkarlarını eylemleri (eylemsizliği) nedeniyle ihlal ettiyse ve bu yargılama usullerinde tesis edilmişse, kısıtlama kaldırılabilir.

Ne zaman mahkemeye gitmeliyim?

Kural olarak, icra memurunun eylemleri çerçevesindeKısıtlama yapmak için icra takibatının kendisine emanet edilmesi meşrudur, bu yüzden memurunu doğrudan görevlerini yerine getirmesini suçlamayın.

Mahkeme, borçlunun tarafını kabul etmez.gereksinimler duygusal deneyim üzerine inşa edilmiştir. Sonunda, Rusya'nın her vatandaşı sadece borçlarını değil aynı zamanda borçlarının zamanında geri ödenmesini de içeren görevler de taşıyor.

Oldukça sık sık durumlar vardır.Araba birkaç yıl önce satın alınmıştı, ama şimdi onu yeniden düzenlemeye karar verdin. Para ödenmiş gibi görünüyor ve ilk yıl için değil vekaleten taşımacılığı yönetiyorsunuz, ancak Devlet Trafik Müfettişliği veri tabanındaki kısıtlamalar nedeniyle bir aracı tescil edemezsiniz. Buna ek olarak, satıcı görüş alanınızdan uzun zaman önce ortadan kayboldu ve problemi birlikte çözmeyecek.

Bu nedenle, mülkiyet hakkı konusunda bir anlaşmazlık durumunda, bir vatandaş kuruluşuna ilişkin mahkemeye başvurmalıdır. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, mülkün reçete yazılmasını öngörmektedir.

Hak sahibinin başvuru hakkı vardır.Kayıt işlemlerinin yasaklanması, tam olarak kaldırılması hakkında. Bir zamanlar kazanılan aracın mülkiyetinin başarılı bir şekilde kanıtlanması durumunda, mahkeme taşınır mal üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması talebini yerine getirecektir. Hakların tanınması ve kayıt işlemlerine ilişkin yasağın kaldırılması şartı tek bir ifadede sunulabilir.

Taşımacılıkla ilgili olarak kayıt faaliyetlerinin (staging ve de-registration) yapılmasına ilişkin bir yasaklama getirilmesinin mülkün ele geçirilmesi kavramıyla yasal olarak eşit olmadığı anlaşılmalıdır.

İcra memurunun şartlarına uyulmaması halinde ortaya çıkan sonuçlar

Aracın tescil işlemlerine ilişkin yasağın sadece gerekliliklerin uygulanmasının bir ölçüsü olması nedeniyle, ikincisine uyulmaması aracın fiili tutuklanmasına yol açabilir.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçluDevlet Trafik Güvenliği Müfettişliği'nin idaresi ve para cezaları da dahil olmak üzere, borçların ödenmesiyle ilgili bir icra makamının, tutuklama usulü için bir araç temin etmesi gerekecektir (fiili el koyma).otomobillerin kayıt işlemlerini yasaklamak

Nöbet, Federal Yasanın tüm gerekliliklerine ve tanıkların huzuruna uygun olarak yapılır, bundan sonra mülk borçludan ele geçirilebilir.

Belirlenen süre sınırının (10 gün) sona ermesinden sonra, tutuklama yapılmadığı takdirde, borçlu mülkü değerlendirme için devredilir.

Değerleme uzmanı tarafından değerlendirilmesi zorunludur.Değeri otuz bin rubleyi aşan ve aynı zamanda emlak (daire, ev) için başarısız olan mülk. Mülkün değerlemesini yapmak için, icra memuru kendisinin sadece mülkün yaklaşık değerinin otuz bini geçmediği takdirde hakkına sahiptir.

Bu şekilde değerlendirilen pahalı otomobil, kamu ihaleleri yoluyla satışa transfer edilir.

Her eylemi ve sonucu hakkında, icra memuruBorçluyu ve kurtarıcıyı taahhütlü postayla veya kasıtlı olarak imzayla yazılı olarak bildirmelidir. Kanunun bu gibi gerekleri, borçluya (toplayıcıya) mahkemeye başvurma hakkını vermekle bağlantılıdır.

Örneğin, değerlemenin değerleme prosedürü ve mülkün belirlenmiş değeri ile ilgili anlaşmazlık olması durumunda taraflar mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

Tutuklanan mülkün satışından elde edilen para nereye gider?

Mülkün başarılı bir şekilde satılmasından sonra, satıştan elde edilen kazançlar, borçlunun geri kazanımın önceliğine göre sahip olduğu tüm borcu ödemek için gider:

1. Nafaka, ahlaki zarar, sağlığa zarar ve tazminat ödemesi.

2. Ücretler üzerindeki borçlar.

3. Bütçe ve bütçe dışı fonlara borç verilmesi (örneğin, trafik polisi dahil olmak üzere sigorta primleri, vergiler, para cezaları).

4. Krediler dahil diğer borçlar.Kayıt işlemlerinde icra memurlarının yasaklanması

İddia için güvenlik yasağı

Bazı durumlarda, iddiaları güvence altına almak için davacının dilekçesi ile ilgili tescil işlemlerine adli bir yasaklama getirilebilir.

Bu durumda, tanımda ve buna göre, yürütme metninde mahkeme, ismin adını, devlet imzasını ve aracın sahibini belirtmektedir.

Benzer yönetici belgeleriFederal hizmet, derhal icra edilmeye tabidir, yani icra memuru hemen icra takibini başlatır ve aynı zamanda yasağa dair bir karar alır.

Bu yasağın kaldırılması sadece mahkeme kararı temelinde mümkündür.

Buna ek olarak, çoğu zaman mahkeme hemen tanımı, Devlet Trafik Güvenliği Müfettişliği kayıt yetkilisine gönderir ve kısıtlama, iki yapı tarafından bir defada uygulanır.

İddiaların memnuniyetindeDavacının görevden alınması veya borçlunun mallarının iadesi için başvuruda bulunulabilir (örneğin, kredi kuruluşu ile rehin durumunda). Sırasıyla, haciz ihalesinde tutuklama ve müteakip satışları içerir. Kayıt işlemleri üzerindeki yasak kaldırılırsa, ipoteğin sadece rehinli mülkün satışından para alma hakkı vardır.Kayıt işlemlerini yasaklamak

Bir ipucu olarak

 1. Satış sözleşmesini hazırlamadan önceyetkili makamlara kayıt faaliyetlerinin yasaklanması ve FSSP, trafik polisi resmi siteleri tarafından kendisine dayatılan kısıtlamalar varlığını, hem de ipotekli malın birleşik kayıt siteyi veya yazılı isteği üzerine incelemek için zorunludur.
 2. Vekaleten araba almayın. Satış sözleşmesinin imzalanmasıyla paralel olarak kayıt işlemlerini yürütmek konusunda ısrar etmek daha doğrudur.
 3. Makinenin belgelerini kontrol etmelisiniz. Nakliye bankaya taahhüt edilirse, satıcı orijinal PTS'yi (o her zaman bir borç verme kurumundadır) sağlayamayacaktır.
 4. Yukarıda açıklanan organlara ek olarak, yasakOtomobil üzerindeki tescil işlemleri gümrük makamları tarafından (gümrük kontrolünün geçirilmesi kurallarını ihlal ederek) uygulanabilir ve araba genellikle kaçırma durumunda listelenir.

Kendinden tahrikli araçlar (traktörler, ekskavatörler, vb.) Ve küçük gemiler için benzer eylemler ve mekanizmalar öngörülmektedir.

Sonuç

Arabada kayıt işlemlerinin yasaklanmasıbir dizi nedenden ötürü uygulanabilir. Bu nedenle, bir işlem yapma sürecinde, sadece sözleşmenin konusunu incelemek gerekmemektedir. Kayıt işlemlerinin yasaklanmasını kontrol etmek de önemlidir. Bu olaylar bugün ve çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla mevcuttur. Gelecek mal sahibi, aracın şarap numarasını belirttikten sonra gerekli bilgileri alabilecektir.

Uyanık olun ve zamanında borçlarınızı ödemek!

Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular 2019

Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular 2019

Related news

 • Arkadaşlar için ne gibi sorular olabilir
 • Pırasa Dolması Tarifi
 • Adet Öncesi Gerginliği Önlemek Mümkün
 • Çıkış Yapan En İyi Gelin Saç stilleri 2019
 • Hamilelikte içilen sigara

 • Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular


  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular

  Kayıt işlemleri ile ilgili yasaklar. Yasal konular