Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler 2019

Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler 2019 Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

Kanıtların değerlendirilmesi için temel ilkelerRusya Federasyonu Medeni Usul Kanunu'nun 69. Maddesi. Belirli bir denemede kanıtların yasal değerlendirmesi mahkeme tarafından sağlanır. Kanıtların değerlendirmesinin niteliği kanunun kendisinde yansıtılmıştır. Savcılar suçluluk kanıtı kanıtlamak olacak ve avukatlar - bunları sorgulamak ve sanığın suçsuzluğunu kanıtlamak için ileri karşıt argümanlar koymak.

Kanıt sistemi nasıl çalışır?

Suçla ilgili verilen bilgilerin değerlendirilmesi,İdare davaları ispat kavramına göre yapılandırılmış çeşitli varsayımlara dayanmaktadır. Modernitenin suç davalarında, herhangi bir kanıt tabanı masumiyet karinesine dayanmaktadır. Bu bakış açısıyla mahkeme sunulan kanıtları değerlendirir. Kanıtların değerlendirilmesi, Sanat Bölüm 3'e dayanmaktadır. 67. Kabul için temel kriter kanıtın objektifliğidir: iç mahkumiyete dayanan tüm argümanlar mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir.

ispat belgesi

Bu nedenle, yasal plandaki herhangi bir kanıt birkaç gerekliliği karşılamalıdır:

 • Mahkeme tarafından kabul edilmek için ağır olmalı;
 • nesnel olmalı ve savcılık veya savunma bakış açısına bağlı olmamalıdır;
 • Güvenilir ve yeterli olmalı.

Yukarıdakilere dayanarak, oluşturulması mümkündürSavunma veya kovuşturma argümanlarını kanıtlar üzerinde araştırma yürütmenize olanak tanıyan özel bir yasal algoritma olarak kabul etme pratiği, maddede güvenilir bilgi elde etmek için kanıtları değerlendirin.

Delillerin değerlendirilmesi nelerdir?

Sağlanan verilerin güvenilirlik seviyesine bağlı olarak, değerlendirme şu şekilde olabilir:

 • geçici;
 • final;
 • kontrolü.

Duruşmada mahkeme tarafından bir ön değerlendirme yapılır. Nihai yargı kararında yer almaktadır. Temyiz mahkemesi tarafından bir kontrol değerlendirmesi yapılabilir.

kanıtları değerlendirmek için ilkeler

Modern hukuksal uygulama, üç tür kanıt değerlendirmesini birbirinden ayırır ve alınan bilgileri aşağıdaki kriterlere göre analiz eder.

Kanıtın resmi değerlendirmesi

Kanıtların resmi değerlendirmesi, mahkemeyiBir argümanın sağlanması otomatik olarak belirli bir karar vermek anlamına gelir. Bu durumda, kanıtların gücü zaten kanun tarafından belirlenir ve diğer faktörlere bağlı olarak değerlendirilemez. Bir mahkeme oturumu, matematiksel bir probleme benzeyebilir, burada cevap belirli bir algoritma tarafından bulunabilir. Oldukça uzun bir süre boyunca, bu türden resmi kanıt, suçun itirafıydı, ardından cümlenin telaffuz edildiği, çoğunlukla maddi kanıtlarla desteklenmediği. Yani, Rusya'da, yargı reformundan önce, kanıtların resmi değerlendirilmesi için çeşitli yöntemler vardı: erkekler kadınlardan daha fazlasına inandılar, soyluların halkına belirli ayrıcalıklar verildi. Şimdi böyle bir teknik tamamen farklı bir şekilde kullanılmaktadır ve resmi bir değerlendirmenin örneklerinden biri, Sanatın 7. bölümünde verilmektedir. 67 GIC.

Sivil süreçte kanıtların değerlendirilmesi

Mahkeme aynı kopyaları dikkate almayacaktırOrijinalin yokluğunda birbiriyle özdeş olmayan belge. Aynı zamanda, mahkeme bunu veya kopyayı güvenilirlik açısından değerlendirmeyecektir: eksik kimlik, bu belgelerin her ikisi de mahkeme tarafından değerlendirilemeyeceği anlamına gelir.

Bazen kopyalar hala mahkeme tarafından delil olarak alınabilir. Bu durumda kanıtın değerlendirilmesi diğer parametrelere dayanmaktadır.

Kanıtların ücretsiz değerlendirilmesi

Bu durumda, hepsi eşit kabul edilirdelil. Kanıtların değerlendirilmesi mahkeme tarafından belirlenen kriterlere dayanmaktadır. Özellikle bu dolaylı kanıt ve argümanlar için geçerlidir. Dolaylı kanıtın önceden tespit edilmiş bir prosedürü yoktur, sadece davanın diğer yönleri ile ilgili olarak dikkate alınmalıdır. Avrupa ülkelerinde kanıtların ücretsiz bir değerlendirmesi jürinin sorumluluğundadır. Kanıtları ve dolaylı kanıtları yorumlar ve mahkemenin kararını haklı çıkarırlar. Bu arada, bu ya da diğer kanıtların seçildiği ya da reddedildiği prensipler ve öznel görüşleri jüriyi açıklamakla yükümlü değildir.

şartlı kanıt

Güdülerle serbest

Ücretsiz kanıtların değerlendirilmesi ilkeleriMotiflerin göz önüne alınması yöntemi, profesyonel bir mahkemenin ayrıcalığıdır. Mahkeme, sunulan kanıtların incelenmesinin sonucunu, nihai kararın değerlendirmesini açıklamalıdır. Karar, bazı kanıtların kabul edildiği ve diğerlerinin reddettiği motifleri açıklamakla yükümlüdür. Çoğunlukla bu gereklilik yerine getirilmemiştir ve mahkeme, seçimin net olmayan ilkeleri ve kanıtların dikkate alınmasına dayanarak kararını verir.

Kanıtları değerlendirmede zorluklar

Anlamaktan daha zor bir şey yokkanıtların değerlendirilmesi. Günlük seviyede, her birimiz kendimiz için kabul edilebilir argümanlar seçebilir ve kendi bakış açımızı haklı çıkartabiliriz. Davada her şey farklıdır: öznelliğin asgari düzeyde tutulması ve kanıtların değerlendirilmesi tarafsız ve eksiksiz olmalıdır. Bu karmaşıklığın örneklerinden biri uzman görüşüdür. Yaygın olarak inandıkları gibi kesin değiller. Çoğu zaman, çeşitli uzman komisyonları, ekipmanın bütünlüğünü, işyerinin güvenliğini veya belgenin orijinalliğini değerlendirir, çeşitli koşullara atıfta bulunur ve çeşitli sonuçlar çıkarır. Mahkeme davası, objektif bir yargı kararı vermek için sunulan kanıtların güvenilirliğini değerlendirmektir.

kanıtların araştırılması ve değerlendirilmesi

Delillerin değerlendirilmesinde öznel faktörler

Benimsenen yargı sistemi izin vermezGüdüleri belirtmeden karar verme, çünkü böyle bir konum aslında adil yargılanma hakkının inkarıdır. Öte yandan, mahkemeye giden motiflerin çoğu, nesnelerin düzenine dair öznel algılama alanında yatar, onlarla birlikte düşünmemek mantıksızdır. Üstünlük ya da aşağılama hissi, nefret, sevgi, kişisel çıkar - kanıt tabanı değerlendirilirken tüm bunlar dikkate alınmalıdır. Ve bütün bu motifler mahkemenin gözünde eşit değildir. Aşk bir erdemdir, bu nedenle mahkeme kararlarını sık sık sevgililerin ifadelerine dayandırır. Nefret bir ahlaktır, bu nedenle mahkeme, nefretin sahip olduğu bir tanığın ifadesinden şüphe edebilir. Ancak kanıt sağlayan tüm tanıklara karşı eşit bir tutum, yargısız olmayan bir yargılamanın vazgeçilmez bir özelliğidir.

Kanıtların toplanması ve değerlendirilmesiinsan doğası, düzenliliklerin kökenleri, sebeplerin varlığı ve olasılıkların değerlendirilmesi hakkında mükemmel bir bilgi. Bu bileşenler iyi bir avukatın özüdür. Doğrudan kanıt ve dolaylı olarak, olayların güvenilir bir resmini yapabilir.

kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi

Kanıtları inceleyen ilkeler

Sivil süreçte kanıtların değerlendirilmesiepistemolojik ilkelere dayanmaktadır. Kanıtları seçmek için algoritmaları anlamaya yardımcı olacak en temelini düşünün. Başlıca ilkelerden biri önceden belirlenmiştir. Bu faktör bir serbest değerlendirmeyi yerini almamalıdır ve modern işletme yönetimi ilkelerine göre, durumda hiçbir kanıt önceden belirlenmiş bir kuvvet yoktur, onlar rezervasyonları ile alınmalıdır.

karine

Varsayım benimsenmesi için başka bir temeldir.eşit olasılıklı koşullar altında adil çözüm. Hukuktaki varsayım, geometride aksiyom ile benzerdir: “olduğu gibi” kabul edilir ve kanıt gerektirmez, çünkü tüm insan deneyimlerine dayanır. Cezai süreçte tüm şüpheler sanık lehine yorumlanacaksa, medeni hukukta böyle bir kural yoktur. Bu durumda varsayım, bir ya da bir başka partinin pozisyonunun süreç içinde oluşturulduğu bir tuğladır.

davada kanıt

Medeni süreçteki kanıtların değerlendirilmesi, bir kanıtı olmayan neredeyse bir veya birkaç varsayımdan kaynaklanmaktadır:

 • suçlunun hatası;
 • evlilikte doğan çocukların yasallığı;
 • Bilginin geçerliliği, onur ve diğer hakların geçerliliğinin tutarsızlığı.
Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler 2019

Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler 2019

Related news

 • Projenin fizibilite çalışması. Tasarım örneği
 • Düdüklü Tencerede Ayva Reçeli Tarifi Videosu
 • Dragon-Dragon (erkek): karakteristikler ve kişisel özellikler
 • Köri Soslu Mantarlı Tavuk
 • Böbrekleri halk ilaçları ile tedavi etmek. Taşlar ve kumlardan nasıl kurtulunur

 • Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler


  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler

  Kanıt, kanıtların değerlendirilmesi: kavram, kriterler