Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi 2019

Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi 2019
Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi


Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi?

Yapılan araştırmalara göre kadın hekimlerin erkek hekimlere göre daha iyi olduğu belirlenmiştir.

Hastaneye yatırılan yaşlı hastaların, erkek hekimlere göre kadın hekimler tarafından tedavi edildikleri zaman ölümlerin ve hastaneye tekrar yatma ihtimalinin daha düşük olduğu tespit edildi.

Hastalar değerlendirildi

Doktor Uysuke Tsugawa’nın yayınladığı bir çalışmada; 1 ocak 2011- 31 aralık 2014 arası hastaneye yatırılan 1,5 milyon hasta değerlendirildi. Özellikle 30 gün içerisinde meydana gelen ölüm ve yeniden yatış oranına bakıldı ve bu durumların hekimin cinsiyetine bağlı olup olmadığı, bağlıysa da ne kadar etkili olduğu değerlendirildi.

Yapılan araştırmalara göre kadın hekimlerin erkek hekimlere göre daha iyi olduğu ifade edildi.

Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi 2019

Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi 2019

Related news Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyiKadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi


Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi


Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi


Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi


Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi


Kadın hekim mi erkek hekim mi daha iyi