Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları 2019

Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları 2019 Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

Böyle bir yazı yazıyor olmak bile çok üzücü ve sinir bozucu, zira yaşadığımız dünyadaköpek kulak kesimigibi bir kavramın ya da daha doğru bir ifadeyle caniliğin olması başlı başına üzücü ve sinir bozucu bir durum. Birköpeğin kulakları neden kesilir? Bunun hiç bir açıklaması olamaz! İnsanların kendi estetik anlayışları sebebiyle köpeklerin kulaklarını ve kuyruklarını kesmesi bu hayvanları sakatlamaları anlamına gelir, evet kulak kesmenin tam açıklaması budur; bilerek, isteyerek bir hayvanı sakatlamak. Bazı köpek ırkları örneğin Doberman gibi ırkların kesik kulaklı halinin ırk standardı olduğu düşünülür, oysaki bu kesinlikle doğru değildir.

Kulak kesiminin hiç bir tıbbi yararı yoktur

Köpeklerde kulak kesimitamamen kozmetik gerekçelerle yapılan bir operasyondur ve köpekler için tıbbi hiç bir faydası yoktur. Köpeklere herhangi bir ameliyat yapılacağı zaman göz önünde bulundurulması gereken yapılacak operasyonun hayvana sağlayacağı tıbbi faydadır. Örneğin kanser hastası bir köpeğe ameliyat yapılacağı zaman veteriner hekimler ameliyatın sağlayacağı faydanın olası risklerden daha az olduğunu düşündüklerinde ameliyat yapmamayı tercih ederler, yani operasyonun faydasının zararından çok olması esastır. Söz konusu kulak kesme olduğundaysa bu operasyonun hiç bir faydası olmadığı gibi birçok zararı vardır, yaniköpeklerin kulağını kesmekkesinlikle kabul edilebilir bir olay değildir.

Kulak kesme operasyonu ağrılıdır

Kulak kesme operasyonu ile köpeklerin kulağının %70’i alınır ve bu cerrahi operasyon ağrılıdır. Köpek anestezi altında acıyı hissetmese dahi anestezi etkisinden çıktığında ağrı ve acı duyacaktır, üstelik kulakları köpeklerin en hassas yerlerinden biridir yani canlarının ne kadar acıyacağını siz düşünün.

Ameliyat nedeniyle bazı komplikasyonlar oluşabilir

Elbette her tıbbi operasyonun belirli ölçüde riski vardır ancak söz konusu bir hastalıktan kurtulmaksa bu riskler göze alınabilir, peki ya sadece saçma estetik kaygılar nedeniyle bu riskleri göze almak makul müdür? Tabi ki hayır!Köpek kulağı kesmeoperasyonunun da her ameliyat gibi riskleri vardır; ameliyat sonrası enfeksiyon, ameliyat sırasında aşırı kanama ya da deneyimsiz bir veterinerin kesme işleminde fazla girip köpeğin kulak kanalını kesmesi bu risklerden bir kaçıdır. Ayrıca eğer ilk ameliyat başarısız olursa bir ameliyat daha yapılması gerekebilir.

Ameliyat kulak hassasiyetine neden olabilir

Kulak kesmenin uzun vadeli yan etkilerinden biri de köpekte kulak hassasiyeti oluşmasıdır. Bu hassasiyeti yaşayan köpekler kulak bölgesine dokunulduğunda agresif davranışlar sergileme eğilimindedir, kulak bölgesindeki hassasiyet köpeği burasına dokunulduğunda sert tepkiler göstermeye iter.

Kulaklar köpeklerin iletişim kurma aracıdır

Tüm bunların yanı sıra çok önemli bir konu daha var; köpekler iletişim kurmak için en çok beden dilinden yararlanırlar ve köpeklerde beden dili kulak ve kuyruk hareketleri ağırlıklıdır, yani köpekler iletişim kurmak için de kulaklarını kullanırlar. Kulakları kesilen bir köpek beden dili için kullandığı en önemli enstrümanlarından birinden yoksun bırakılmış olur ve bu da iletişim kurmakta zorlanmasına yol açar.

Kulak kesme ülkemizde yasaktır!

Hayvanları Koruma KanunuMadde 8:

Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.

Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.

Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik  cerrahi müdahale yapılması yasaktır. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir.

Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek  yasaktır.

Gördüğünüz gibi ülkemizde yürürlükte olan Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlara tıbbi gerekçeler dışında herhangi bir cerrahi müdahalede bulunulması açıkça yasaklanmıştır ve cezai hükme bağlanmıştır. Yani veteriner hekimlerin de kulak kesimi yapması yasaktır.

İstisnai durumlar

Köpeklerin kulağının kesilmesini gerektiren istisnai durumlar olabilir, örneğin cilt kanserinden kulağı etkilenmiş bir köpeğin kulağının alınması gerekebilir, ancak buna karar verecek olan da veteriner hekimdir. Herhangi bir yaralanma ya da hastalık nedeniyle kulağın alınması gerekliliği ortaya çıkarsa bunu estetik kaygılarla yapılan kulak kesimiyle bir tutmamak gerekir ve hastalık sebebiyle bu tip bir cerrahi müdahaleyi uygun gören veteriner hekime güvenmek ve kararına saygı duymak önemlidir. Zira hekim bunu tedavi amaçlı olarak önermiştir ve tıbbi faydalarının olası risklerden daha çok olacağını ön görmüştür.

Kısacasıköpeklerde kulak kesimin zararlarıgördüğünüz gibi saymakla bitmiyor, bir kez daha altını çizelim; bir köpeğin kulağını kesmek onu sakatlamak anlamına gelir ve kesinlikle yapılmaması gereken bir uygulamadır, ayrıca bu tip müdahaleler yasayla da yasaklanmıştır.

YAZIDA KULAKLARI KESİLMİŞ KÖPEK GÖRSELİ KULLANILMAMIŞTIR, BU HAKSIZ MÜDAHALEYE MARUZ BIRAKILMIŞ KÖPEKLERİN GÖRSELİNİ KULLANMAYI ETİK BULMADIĞIMIZ İÇİN YAZIDA BU GÖRSELLERE YER VERMEDİK.

Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları 2019

Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları 2019

Related news

 • Kışla Nasıl Başa Çıkarız
 • Ingavirin: yorumlar ve uygulamalar
 • Deadlift: kaslar ne işe yarar Deadlift: Bunu nasıl doğru yapacağız
 • Ebru Yaşarı bir mektup ağlattı
 • İyi kelimesinin anlamını nasıl anlıyorsunuz Şimdi alakalı mı

 • Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları


  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları

  Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları