Jeolojik bölüm 2019

Jeolojik bölüm 2019 Jeolojik bölüm

Jeolojik bölüm

Jeolojik araştırmalarBüyük bölgelerin jeolojik ve tektonik yapısı (alanlar, çalışma alanları). Araştırma sırasında, stratigrafi (jeolojik formasyonların oluşumu dizisi), Dünya'nın tavuğunu oluşturan kayaçları ortaya çıkaran genesis (kökeni) ve kayaçların yaşı incelenmiştir.

Jeolojik bölüm Bu çalışmaların sonuçları formda dile getirilmiştir.jeolojik haritalar. Jeolojik harita, yer kabuğunun bir bölümünün jeolojik yapısını, belli bir ölçekte topoğrafik olarak grafik bir biçimde incelenen bir yerde yatay bir düzlemde eşler. Mevcut gerçek jeolojik bilgiler, haritaya tam olarak uygulanır. Jeolojik bölümler, yukarıdan gelen kayaların güçlü bir toprak-bitki örtüsü tabakası, modern antropojenik formasyonlarla kaplandığı alanlarda son derece önemlidir.

Jeolojik kesit grafikte temsil edilirYerkabuğunun derinliklerine dikey bir bölümü, sondaj kuyularında veya maden ocaklarında açıldı. Jeolojik haritanın zorunlu bir ilavesidir. Jeolojik bölüm, incelenen tabakaların litolojik bölümünü, tabakaların kalınlığını, konumlarını, jeolojik yapıların yapısını, kayaçların yaşını ve yer altı suyu seviyesinin konumunu aydınlatmaktadır.

Kuyu jeoloji bölümü Bozulmamış bilgi almak içinArazi kabartması ile ilgili jeolojik yapı, yatay (harita ölçeği) ve düşey (kesmenin ölçeği) ölçeklerinin değerleri aynı olmalıdır. Ancak inşaat projelerinin (yollar, barajlar, binalar) tasarımı için jeolojik bölümün dikey ölçeği onlarca, yüzlerce kez artmıştır.

Jeolojik kesit kesim hattı boyunca inşa edilmiştir.Grev (çapraz) jeolojik yapılarda harita üzerinde gerçekleştirildi. Çizgi haritadaki kuyuları gösteren noktalardan çizilir. İnceleme bölgesinde kabuksal tabakaların jeolojik yapısı hakkında daha fazla bilgi için, jeolojik kesit çizgisi kırık bir çizgi olabilir.

İlk olarak milimetre üzerinde bir kesit oluşturmakKağıt topoğrafik bir profille, karakteristik yükselme işaretleriyle yeniden oluşturulmuştur. Alanın ortalama yüksekliği belirlenir ve bu yükseklikte bir yatay (sıfır) çizgi çizilir. Kuyuların konumu profile uygulanır ve sıfır noktaya dik olarak bu noktalardan düşer. Her bir dikey, kuyucuğun jeolojik bölümünü belgelerini kullanarak görüntülemek istediğiniz çizgi. Kesim çizgisi, aynı zamanda, dünyanın kabuğunun doğal mostralarının tasvirleri biçiminde belgelerin olduğu, noktalı. Daha sonra litolojide ve yaşta aynı olan kaya katmanlarının sınır çizgilerini (tabanlar ve çatılar) birbirine bağlayan jeolojik bir bölüm inşa edilir. Doğru bir jeolojik kesit oluşturmak için, haritayı dikkatlice inceleyin, yapısal elemanları, kayaların oluşumunu, kırılmaların bozulmalarını belirleyin.

Mühendislik jeolojisi bölümüJeolojik bölümden farklıdırkir ve işlemlerin dinamikleri fiziksel ve mekanik özelliklerini tarif ek bilgi jeoloji. Binaların inşaat için mühendislik değerlendirme alanları, yapılar jeolojik çevrenin değişiklikler hakkında karakteristik onların gücü kaya, su içeriği, aynı zamanda bilgilerle sadece jeolojik bilgi mi - süreçler ve fenomenlerin topraklarında gerçekleşiyor: don kabarması toprakta, karst, heyelan, spesifik dağılımı toprak, yer altı rejimi, toprak tuzluluğu, toprak ve beton yeraltı suyu, çelik ve diğer korozifliği. jeoloji mühendisliği anket sonucunda istikrar ve dayanıklılık inşa tesisler için atılması gereken adımların belirlenmesi.

Jeolojik bölüm 2019

Jeolojik bölüm 2019

Related news

 • Ispanaklı Kubbeler Tarifi
 • İlkbahar Yaz Gömlek Modelleri 2019
 • Talimatlar Word de takvim nasıl yapılır
 • Yüz kırışıklıkları için lahana maskesi
 • Oksana Ilyup - biyografi ve yaratıcılık

 • Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm


  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm

  Jeolojik bölüm