Ilot, Eski Spartanın kölesidir

Ilot, Eski Spartanın kölesidir

26.04.2019

Ilot, Eski Spartanın kölesidir 50

Ilot, Eski Sparta'nın kölesidir

Ilot, Messenia ve Lakonia'nın yerli sakinleridir. Her biri Dorlar tarafından fethedildi ve Spartan devletinin bir kölesi idi.

Helots kim?

ilot

Ile gelen Doryalıların Yunan kabileleriBalkan yarımadasında, bu bölgede yaşayan Yunanlılar köle yaptılar ve iyi bir hasat veren topraklar alındı. Tuhaf bir şekilde, fethedilen yerli halktan daha az fatih vardı. Hepsi birlikte Sparta'nın bulunduğu Evrot nehrinde yerleştiler. Fatih, kendisini bir Spartalı olarak adlandırmaya başladı ve Ilot, ele geçirdiği yerel bir mukimdir.

Solon'un reformlarından sonra Atina'da bütün köleler vardıyabancılar, bu Yunan kökenli değil. Ve islot aynı Yunanca. Ve Spartan ile aynı dili konuştu. Bu nedenle, bu durum Yunanistan'daki demolarla ilgili memnuniyetsizliğe neden oldu, çünkü o zamanlar sadece yabancıların köle olabileceğine, ancak hiçbir şekilde Yunanlı olamayacağına inanılıyordu.

kim bölgeler

Sparta'nın Sparta'daki yeri

Spartalılar tarafından ele geçirilen arazi bölünmüştüaileleri arasında. Bunların her biri yaklaşık olarak aynı bölgelere sahipti, ki bunlar katipler (ya da Doriysk'te killer) olarak adlandırılıyordu. Ancak, aile bunları bağışlama veya satma hakkına sahip değildi. Bir katipin sahibi bir grup egemen Spartalı arasında medeni hakların devredilemez bir işaretidir.

Spartalı devletteki Helotslar, daha önce de söylendiği gibi köle olmuşlardı ve bu nedenle de yalnızca askeri ilişkilerde bulunan Spartalılara ait topraklarda çalışmışlar ve yaşadılar.

Spartan eyaletinde helintler vardı

Helots küçük kasabalarda yaşıyordu,ülke genelinde bulunan. Onlar Spartalılar için gerekli tüm ürünleri Sparta'ya getirilen ekmek ve sebze, zeytin, üzüm ve aynı zamanda sığır yetiştiriciliği ile uğraştılar.

Helots, sitenin sahibine ödenir.Belirli bir miktar tarım ürünü olan doğal bir raundu yaşamışlardı. Bu en obrok toplam hasatın yarısı hakkında yaklaşık hesaplamalar yaptı. Arazi arsalarının sahibinin belirlenen oranı devralmaya hakkı olmadığı söylendi bir yasa çıkarıldı.

Ilot Yunanca "esir"dili. Bu insanların daha önce atalarına ait olan ülke çapında özgürce hareket etmelerine izin verilmedi. Bununla birlikte, aileleri alabilir ve işlerini ödeyebilirler. Her bir hendek, herhangi bir bireysel Spartalı'nın mülkü değil, bir bütün olarak bütün devletin mülkiyetiydi. Höyüklerin eklendiği sitenin sahibi, onları satma ya da yaşamlarından mahrum etme hakkına sahip değildi.

Spartalılar da köle-helintlerini tedavi ettileroldukça acımasızca ve terbiyesizce, onlara alay etti. Durumları oldukça zordu. Bu nedenle, Helots ayaklanmayı yükseltmeye çalıştı. Bundan kaçınmak için, Eski Sparta hükümeti sık sık eskizleri gerçekleştirdi - bunlar katliamlar. En tehlikeli veya güvenilmez olan bu helintleri yok ettiler. Silahsız nüfusun bu büyük imhası daha sonra genç Spartalılar için savaştan önce eğitim olarak kabul edildi.

Sonuç

Böylece, en düşükEski Sparta. Onları Spartalılarla karşılaştırırsak, haklarında ciddi şekilde kısıtlanmışlardı. Silah sahibi olamazlar ve orduda hizmet edemezlerdi. Devletin asıl görevi, itaat içinde kalmak ve tüm helezonlardan korkmaktı. Ancak, düşmanlık durumunda Helots'un Sparta tarafında savaşması gerekiyordu.

Ilot, Eski Spartanın kölesidir

Ilot, Eski Spartanın kölesidir

Related news

 • Çavuşoğlu: ABD Kovboy Filmindeki Gibi Ben İstediğimi Yaparım Derse O Zaman Bunun Karşılığı Olur
 • Şeker Pancarı Yaprağı Dolması Tarifi
 • Yakadan Başlanan Erkek Bebek Yeleği Yapımı Videolu Anlatımlı
 • Kylie Jenner anne oldu
 • Depozito ile depozito arasındaki fark nedir ve bunlar nelerdir

 • Ilot, Eski Spartanın kölesidir 84

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir


  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 55

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 27

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 31

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 44

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 38

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 65

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 11

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 10

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 53

  Ilot, Eski Spartanın kölesidir 28