IFRS hesap planı 2019

IFRS hesap planı 2019 IFRS hesap planı

IFRS hesap planı.

Hesap planı bir sistemdirmuhasebe hesapları (her biri nakit akışını hesaba katar), organizasyondaki finansal akışların durumuna ve yönüne bilgilendirici bir rol üstlenir.

Şirketin duruşuna bağlı olarakGörevler, bir veya daha fazla hesap grafiği seçer. Raporlamanın içerdiği verilerin azami miktarda kullanışlı bilgi edinmesini mümkün kılan en başarılı çözüm düşünülmektedir. Muhasebe hesap çizelgesi, sanayi özelliklerine (sigorta organizasyonu, finans kurumu, devlet dışı emeklilik fonları, küçük işletmeler) ve öncelik alt sistemine bağlı olarak (yönetsel, vergi ve uluslararası muhasebe türleri mevcuttur) bağlıdır. Muhtemel hesap planında sınıflandırmanın diğer seviyeleri de vardır. Bugün IFRS adı altında ülkemiz için o kadar nadir bulunan bir olgu hakkında konuşacağız. Sözde uluslararası finansal raporlama sistemleri resmen O DTÖ'ye katılımına ilişkin bu kararın verilmesi, ekonomik sınırların erozyona teşvik açıktır sayı 107. altında Şubat 2011 sonunda Hükümet Kararı uyarınca Rusya Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Bu tür muhasebe, menkul kıymet satın almak amacıyla yabancı bir organizasyon hakkındaki bilgileri analiz etmeye karar veren denetçi veya yatırımcı için faydalı olacaktır. Batıda, halka açık şirketler için UFRS sisteminin kullanılması standart kabul edilmiştir. Bununla birlikte, ABD hala yerel standart - ABD GAAP'ini yaygın şekilde kullanmaktadır. Ancak 2019 yılında zaten çok uluslu ölçekte çalışan büyük şirketler yeni bir formatta raporlama yapıyorlardı. IFRS (1'den 8'e kadar), IAS (41 varyasyon) ve IFRIC (daha önceki standartların uygulanmasını açıklamaktadır) etiketinde IFRS bulunmaktadır. Her biri, finansal departman raporlamasının uygulanması için bir talimattır.
"Saf biçimde" belirli bir hesap planıstandartların kendisi sadece yatırımcıların kolaylığı için raporlamaya ve basit ilkelere odaklanmaya odaklandığı için, uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebe mevcut değildir. Bununla birlikte, muhasebecilerin rahatlığı için birçok kaynak UFRS'ye uyarlanmış bir çalışma tablosu yayınladı.
Birçok uluslararası kuruluş tarafından hazırlanmıştır.finansal raporlama standartları, geliştirilmiş bir hesap planı, çoğunlukla iki ana raporu tekrarlar. Bu, kapsamlı bir gelir tablosu yanı sıra mali durum tablosudur. Bu yapı, finansal tabloda söz edilen finansal parametreleri almanızı sağlar. Bu yaklaşım, mali durum açıklamasının tüm kalemlerinin yanı sıra toplam kârın muhasebesinde yansımasını mümkün kılmaktadır. Böylece, finansal yönetim hakkında yüzeysel bir bilgiye sahip olan bir yatırımcı, organizasyonun raporlama üzerindeki faaliyetlerinin ve daha da geliştirme eğilimlerini etkisini belirleyebilir.
UFRS'nin, hesap planını düzenleyen sıkı kurallar topluluğu değil, sadece iki ilkeye dayanan esnek bir raporlama sistemi olduğuna dikkat edilmelidir.
1. Tahakkuk metodu olarak adlandırılan, komisyon süresince operasyonların yansıması anlamına gelir. Aynı zamanda, ödeme aldıktan sonra giriş yapmasına izin verilmemektedir. Bu, tüm operasyonların gerçekleştiği zamandan (bu periyot boyunca) sorumlu tutulduğu anlamına gelir. Bu yöntemi takiben denetçi, yatırımcı veya yöneticisi tüm nakit girişleri ve yükümlülükler hakkında bilgi edinmek mümkün kılar, ve uzun vadede, yani belirli bir süre için operasyonların sonuçları tahmin sağlar. Nakitin bazıları alınmazsa, güvenilir olmayan borç provizyonu kullanılarak bir düzeltme yapılır.
2. İş devamlılığı ilkesi. Şirketin kısa vadede faaliyete geçeceği varsayımı. Ve yönetim, hissedarlar veya ilgili komite şirket iflas tanımadı nedenle, şirketin aktifleri, önde gelen IFRS raporlama standartları tasfiye maliyetleri dikkate almayacaktır. Aksi takdirde, şirketin raporlaması mutlaka farklı bir temelde hazırlanmalı ve bunlar açıklanmalıdır.

IFRS hesap planı 2019

IFRS hesap planı 2019

Related news

 • Amerikan Kamyon Simülatörü: Sistem Gereksinimleri ve Genel Bakış
 • Bozulmanın kendiniz nasıl alınır
 • Bilgisayarınızdaki Bluetooth: bağlan ve yapılandır
 • Pirpirim Aşı ( semizotu )
 • Uzun Trençkot Modelleri İle Kombinler

 • IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı


  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı

  IFRS hesap planı