İbranice alfabe: harflerin anlamı 2019

İbranice alfabe: harflerin anlamı 2019 İbranice alfabe: harflerin anlamı

İbranice alfabe birçok başka dilde (özellikle de çoğu Avrupalı) kurucular oldu.

İbranice alfabe ve Rus dili

İbranice alfabe modernin atasıdırRusça. Ve bu da, Slav alfabesinden geliyor - Kiril alfabesi, Yunanca yeniden yazıldı. Transkripsiyonlu İbranice alfabe günümüze neredeyse hiç değişmeden ulaşmıştır. Ortaçağda farklı bölgelerin stilizasyonlarını uyguladıkları gerçeğine rağmen harfleri değiştirdiler, bu değişiklikler önemsizdi. Bu tür değişiklikler sadece İbranice alfabe gibi süslenmiştir. Rusça'ya çeviri ile, şimdi bile birkaç benzer harfi görebilirsiniz.İbranice alfabe

Alfabedeki harf sayısı: ünlüler ve ünsüzler

İbranice alfabedeki kaç harf sorukomplikasyonsuz. İbranice alfabe 22 harf içerir. Küçük harfler ile büyük harfler arasındaki farklar yazılı değildir. Ancak bazı özellikler de var. Alfabe yalnızca ünsüzlerden oluşur. Ünsüzleri yazmak için ünsüz kullanılır.

İbranice alfabe özellikleri

Ünlü harf yazmak için İbranice alfabesiogasovok (noktalamalar) aksanlı işaretler sistemi kullanır. Bu tür noktalar harfin üstünde veya altına yerleştirilir. Ünlü sesleri kaydetme özel sistemine ek olarak, 4 ünsüz kullanılır. Bu Aleph, gay, vav ve iyot. Yiddiş'te bu mektuplar ünsüzlerin rolünü tamamen kaybetti ve sesli harf haline geldi.

İbranice alfabe: harflerin 3 grubu

İbranice alfabenin tüm harfleri, üç "anne", yedi "çift" ve 12 "basit" olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

Birinci grubun 3 harfi Sefirot Hochma, Bina ve Daat'ı işaret ediyor.

"Çift" harfler iki şekilde telaffuz edilen harflerdir.

"Basit" 12 harf bir dalı, "12 diyagonal sınırları" olarak adlandırır. Dünyanın üst ve alt dört yüzünü ifade ediyorlar. 12 çapraz sınırlar aralarındaki ilişkiyi yansıtır.

İbranice alfabe: harflerin anlamı

İbranice alfabe benzersizdir. Harf, telaffuz ve kullanım kurallarına göre gizli bir anlam taşıyor. Rusça çeviri içeren İbranice alfabe derin bir anlam kazanır ve ayrıntılı bir transkripsiyon ve çalışma içerir. Gizli bilgiler isimlerinde, harflerin biçimlerinde de yazılıdır (eğer Tevrat sayfalarında yazımın sürümü hakkında konuşursak tefillin veya mesutot).

İbranice alfabedeki sayıların değerleri

İbranice alfabe, harf ve sayıların anlamı(gematria), yüzyıllar boyu toplanmış bir bilgi koleksiyonudur. Her harf için bilgi varlığı, geçmiş yüzyıllardan aktarılan ek bir hikayedir ve günümüze kadar ulaşmıştır. Her sayı mektubun semantik anlamıyla ilişkilidir, ancak ayrı bir hikaye de taşıyabilir.

Harflerin İbranice alfabesi anlamı

İbranice Alfabenin Kökeni

İbranice alfabenin atası olduantik Semitik veya Fenike. İbranice alfabe Aramice'den ödünç alınarak kademeli olarak kendine has bir şey ekledi. İbranice alfabenin Aramice'den büyük olduğuna dair bir görüş var, ancak böyle bir olasılık küçük çünkü Yahudiler iki alfabe civarında yaşıyorlardı. Ve Aramice harflerin İbranice bir harfle ya da bunun tersini kullanmayı mümkün kılar. Yazarlar, benzerlikleri nedeniyle harfleri mektupla karıştırabilirler.

Çeviriye sahip İbranice alfabe ve onunBağımsızlıklar daha sonra bağımsız olarak başlar. İspat, sayısız buluntu, bir mağarada yazıtlar, bir sütun, bozuk para. Rusça'daki İbranice alfabe, her mektubun atanmasının çözülmesiyle aşağıda okunabilir.

Alfabe, harflerin anlamı

1. "Aleph" (mektubun sayısal değeri 1'dir). Bu sayı, var olan her şeyin birliği anlamına gelir. Eğer dünya birbiriyle etkileşime giren her şeyse, o zaman 1 her şeyin birliği demektir.

2. "Baz" (bahis) (2). Eğer Aleph bir birlikse, Beis (bahis) çokluk ve çeşitlilik, yani doğanın ikiliği ve birleşme imkanıdır.

Barış ve adam varsa, insanın kaderi yaratma, insanın içine inşa edilmiş potansiyelin gerçekleşmesi demektir. Ve bunun içinde, iyi ve kötü arasında seçim yapmak için bir fırsat ya da özgürlük var.

3. "Gimel" (3). Gimel, alfabe Alephbet'in ilk iki harfiyle de oluşturulan sözde üçgenin köşesidir. Eğer alef birlik ise, bahis çokluktır, o zaman gimel aralarındaki bağlantıdır, bağlantı.

4. Dalet (4). Dalet harfi zavallı insanı simgelemektedir, Dalet yardıma gelen yardıma muhtaç kişilere açılan açık bir kapıdır. Dalet'in ama ihtiyacı olanlara yardım kişiden gelmelidir, ancak bu yardım bunu aldığı aldığınız bilmemeli almak demektir Gimel (önceki harf), muhatap değil. 4. harfin değeri, dünyanın 4 tarafını belirtir. Mektubun kendisi, iki çizgiden oluşur; bu, uzunluk ve genişlikte yayılma anlamına gelir.Rusça'ya çeviri ile birlikte Yahudi alfabesi

5. "Gay" (yeniden) (5). İbranice alfabesinin sembolik sembolizminde özel bir anlamı vardır. Özellikle eşcinsel mektubu konuşmanın temeli. Tüm sesler, bu mektubun temelini oluşturan ekshalasyonda gerçekleştirilir. Mektup, dünyanın çeşitliliğini simgeliyor. Sayısal değer, Tevrat'ın 5 kitabına karşılık gelir.

6. "Vov" (Vav) (6). 6 rakamı dünyanın mükemmelliğini simgeliyor. Her nokta 6 koordinat ile tanımlanabilir: kuzey, güney, batı, doğu, üst, alt. Ayrıca bu rakamın değeri 6 gün ile teyit edilir. 6 gün boyunca dünya yaratıldı. Dilbilgisinde, Vav harfi, bir cümlenin kelimeleri ve kısımlarını bağlayan bir bağlantı birliğidir.

7. Zain (7). Bu sayı maddi dünyada maneviyat sembolize eder. Herhangi bir noktayı belirleyebileceğiniz 6 yön, merkezde yedinci noktaya bağlanır. Dünyanın yaratılışından 6 gün, cumartesi günü öğleden sonra 7'de sona eriyor. Dünyada her şeyin amacı vardır ve her şeyin varlığı kaynağı olan kıvılcımı vardır. Kıvılcım sembolü Zain harfidir.Rusça İbranice alfabesi

8. Het (8). Mektup het karizma, diğer insanların gözünde benzersizlik kavramı ile bağlantılıdır. Bu nitelik, önceki İbranice harflere yansıyan, uyum sağlamış bir kişiye verilir. Alfabenin olumsuz bir anlamı vardır. Örneğin, het harfi "günah" olarak okunabilir. Duygu, günahların evrimi görmesini ve anlamasını sağlayarak, sadece maddi kutsamaları bırakma fırsatından mahrumdur.

9. "Tes" (tet) (9). Mektup - sonsuzluk ve hakikatin sembolü, iyinin değerini sembolize eder. Ayrıca bu mektup, 9 aylık hamileliği simgeliyor.

10. "İyot" (10). Mektubun küçük boyutu alçakgönüllülüğü sembolize eder. Dünyanın yaratılışı, Tanrı'nın on sözüne göre oldu. Mektup ayrıca 10 emri de hatırlıyor.

11. "Kaf" (yarım) (20). Mektup, avuç anlamına gelir ve pratik faaliyete karşılık gelir. Bu mektup, kelime gücündeki ilk şey, taç. Tam anlamıyla bir kişinin potansiyelini gösterir.

12. Lamineli (30). Mektup kalbi sembolize eder, öğretmeyi tanımlar. Kelimenin anlamı “öğretmektir”.

13. "Mem" (40). Bu mektup su kelimesine başlar ve çeşmeleri gösterir. 40 numaralı 40 günü sembolize, Moshe Rabbeinu, o Sina Dağı'nda gün sayısıdır vardı yazılı Tevrat'ı aldığından Yahudiler Talmud'un bitmeden, 40 yıl Moshe 40 hissesi nesiller dolaştım, 40 gün, tufan sürdü.İbranice harfler

14. Rahibe (50). Mektup sadık ve inanan bir kişiyi sembolize eder. Mükemmelliğin anahtarı olarak inanç. İnancın bastırılması, 50 manevi kirliliğe yol açar. Aramca çevrilmiş "balık" anlamına gelir.

15. "Samekh" (60). Bir mucizeyi simgeliyor. 50 adımlık safsızlıktan sonra, Yüce Allah insanları bir mucizenin yardımıyla kölelikten çıkardı.

16. "Ain" (70). Çok harf göz anlamına gelir, ancak Tevrat'ın derin anlamını işaret eder. Mektubun gerçek anlamı, her şeyi gören Tanrı olan İlahi Providence'dır. Kabala, gözlerin 5 kuvvete sahip olduğunu söylüyor: sağ göz - 5 nezaket, sol göz - 5 şiddet ciddiyeti. 70 dil, dünyanın 70 halkı, Babil sürgüsü 70 yaşında, Kral Davut'un yaşam süresi 70 yıldır.

17. "Pe" (ücret) (80). Mektup, konuşmanın gücünü sembolize eder ve İbranice çevirisinde "ağız" anlamına gelir. Ve Yahudi içtihat ilkesine işaret ediyor. Kişinin şahsen tanık olması halinde yargılamanın sözlü ifadesi mümkündür. Ve duruşmada tanıklık etmeden önce, bir kişi iki kez düşünmelidir.

18. "Tsadi" (90). Mektup doğru bir adamı simgeliyor. Sıradan formda, mektup, böyle bir insanın alçakgönüllülüğünü ima eden, son şekli mektubun doğrulduğu, doğru adama ödül vaat eden, bükülmüş olur.

19. "Kof" (100). Mektup İbranice'den "maymun" olarak çevrilir ve dualiteyi sembolize eder. Bir yandan kutsallık, diğer yandan manevi pislik (maymunun insana taklit edilmesi) anlamına gelir.İbranice alfabesi ile çeviri

20. "Resh" (200). Aramca çevrildi, mektup "kafa" olarak çevrildi. Onun üstünlüğü için çabalayan günahkar, gurur, sembolize eder.

21. "Shin" (syn) (300). Mektubu üç ataları simgeliyor. Üç atalar üç çeşit hizmeti simgelemektedir: merhamet, titizlik, uyum.

22. "Tav" (400). Mektup gerçeği, gerçekliğin evrenselliğini simgeler.

İbranice alfabesinde bir sayının anlamı

İbranice alfabesi, harflerin anlamı

Sayısal harfler, şeylerin özünü yansıtır.birbirlerine ilişkisi. Aynı sayısal değere rağmen, işler oldukça farklı olabilir. Örneğin, aynı sayıda kelimelerin herhangi bir sayısı oldukça farklı olabilir. Özdeş sayılar yalnızca bu şeylerin yaratılması İlahi güçlerinin aynı sayıda atıldı anlamına gelir.

İbranice alfabe: harflerin anlamı 2019

İbranice alfabe: harflerin anlamı 2019

Related news

 • Acımasız nerede ateş ettiler Pitoresk manzara ve caydırıcı olmayan eğlenceler
 • Periyodum boyunca idrarımı alabilir miyim Idrar toplamak için genel kurallar
 • Petrozavodskdaki ziyafet salonu: adresler, hizmetler, özellikler
 • Fırında sebzeli tavuk tarifi
 • Kolay Bebek Patiği Yapımı

 • İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı


  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı

  İbranice alfabe: harflerin anlamı